Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI Pro -palvelu on käytössä asemakaavoituksen seurannassa.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Itämäen tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Pyhäjärvi 5.10.2021 14.14
Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Itämäen alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon vuonna 2022 valmistuvan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta.
Tevaniemen Tuuli Oy:n Tevaniemen tuulivoima -hanke, Ikaalinen 17.9.2021 12.33
Tevaniemen Tuuli Oy:n suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisten Tevaniemen alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalaa.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 31.7.2020 klo 13.19, päivitetty 28.5.2021 klo 10.19
Aihealue: