ymparisto.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Laadittu 17.9.2020
Tarkistettu viimeksi 6.2.2023

Tämä seloste koskee ympäristöhallinnon yhteisesti ylläpitämää ymparisto.fi-sivustoa ja kaikkia sen alasivustoja ja palveluita, joiden verkkotunnuksissa esiintyy ymparisto.fi.

Sivustoihin sovelletaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (finlex.fi).

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä ymparisto.fi:ssä

Ymparisto.fi-sivusto sisältää noin 8 600 dokumenttia ja kymmeniä tuhansia liitetiedostoja. Sisältöä sivustolle tuottaa satojen ylläpitäjien joukko 18 organisaatiosta. Sivustolta ohjataan myös useisiin taustajärjestelmiin ja karttapalvelutuotteisiin.

Ymparisto.fi-sivuston uudistusprojekti on käynnissä. Uusi sivusto avataan maaliskuun puolivälin jälkeen 2023. Uudistetulla sivustolla saavutettavuusvaatimukset otetaan huomioon.

Suomen ympäristökeskus (Syke) on arvioinut sivuston saavutettavuuden yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa WCAG 2.1 A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Sivusto täyttää vaatimukset joiltakin osin. Olemme tehneet seuraavia parannuksia:

 • Siirry sisältöön -linkki on lisätty. Ruudunlukuohjelmia käyttävät pystyvät hyppäämään kaikkien sivuilla toistuvien osien yli suoraan sisältöosan alkuun.
 • Liikkumista ilman hiirtä on parannettu.
 • Lomakkeiden syöttökentät ja otsikoiden tekstit on yhdistetty.
 • Toimintopainikkeille on lisätty tekstivastineet.
 • Uuteen ikkunaan avautuvat linkit ja tiedostot on merkitty nuolikuvakkeella ja lukulaitteille kertovalla tekstivastineella Avautuu uuteen ikkunaan.
 • Sisältöä tuottaville on tehty ohjeet, joita noudattamalla saavutettavuus paranee.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty ymparisto.fi:ssä

Emme saa osaa nykyisen ymparisto.fi:n toiminnoista ja sisällöistä vaatimusten mukaisiksi ilman merkittäviä muutostöitä ja kustannuksia. Ymparisto.fi-sivuston uudistaminen ja samaan aikaan nykyisen sivuston saavutettavuuden parantaminen ympäristöhallinnon rajallisilla resursseilla aiheuttaa ympäristöhallinnolle kohtuuttomaan rasitteen. Seuraaviin asioihin sovelletaan uuden sivuston julkaisemiseen asti saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta:

 • Käyttöliittymän oranssin ja vihreän taustavärin ja tekstien kontrastit ja koot ovat liian pieniä. Vihreän tekstin kontrasti taustaväreihin on liian pieni. Fokus ei erotu riittävän hyvin.
 • Kuvien, kuvakkeiden, graafien ja infograafien tekstivastineiden sisällöt, värien ja elementtien kontrastit sekä tekstikoot eivät ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia.
 • Otsikoiden merkitsemisessä on jonkin verran puutteita.
 • 23.9.2018 jälkeen julkaistut pdf-, Word-, Excel ja PowerPoint -tiedostot eivät ole saavutettavia yksittäisiä tiedostoja lukuun ottamatta.
 • Tiedostotyypin mainitseminen osana linkkiä on paikoin puutteellista.
 • Taulukoista puuttuu otsikkotekstejä, selitteitä ja yhteenvetoja.
 • Karttoihin tallennetut tiedot eivät ole saavutettavia.
 • Sivustolta muille sivustoille johtaviin linkkeihin ei ole merkitty tietoa siirtymisestä toiselle sivustolle.
 • Linkkien tekstit eivät ole kaikilta osin riittävän kuvaavia.

Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin:

 • ennen 23.9.2018 julkaistut pdf-, Word-, Excel- ja PowerPoint -tiedostot (kohtuuttoman rasitteen perusteella myöskään toiminnanharjoittamiseen liittyvät asiointilomaketiedostot eivät ole saavutettavia, mutta pyrimme jatkossa korvaamaan niitä saavutettavilla sähköisillä asiointipalveluilla)
 • ennen 23.9.2020 julkaistut audio ja videot
 • verkkokartat ja karttapalvelut
 • kolmannen osapuolen sisältö, jota ympäristöhallinto ei rahoita tai kehitä ja valvo.
Kiinnitämme vastedes tarkempaa huomiota mainittuihin epäkohtiin. Päivittäessämme sivuja tai laittaessamme uusia sisältöjä sivustolle, pyrimme tekemään niistä saavutettavia.

Ymparisto.fi-verkkotunnukselliset sivustot

Ymparisto.fi-sivuston lisäksi on sivustoja, joiden verkkotunnuksen osana esiintyy ymparisto.fi. Ne eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia tai täyttävät ne joiltakin osin. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa vesitilanne- ja ennustekartat.

Yhteystiedot ja palautteen antaminen ymparisto.fi-sivuston saavutettavuudesta

Jos haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@syke.fi.

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Puh. 0295 252 001

Suomen ympäristökeskuksessa saavutettavuusasioita ja -palautteita käsittelevät pääasiassa hallinto- ja viestintäpalvelut. Sinulla on oikeus antaa sivustomme saavutettavuudesta meille palautetta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista kommenteista, kysymyksistä sekä parannusehdotuksista, sillä haluamme tehdä palveluistamme mahdollisimman saavutettavia. Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@syke.fi.

Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi. Lisätietoa ja ohjeet löydät valvontaviranomaisen ylläpitämältä sivustolta saavutettavuusvaatimukset.fi.

Julkaistu 5.9.2022 klo 15.24, päivitetty 6.2.2023 klo 16.13

Aihealue: