Hyppää sisältöön


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016 - 2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista on koottu vesienhoi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Vuoksi > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Tilannekatsauksia hajajätevesistä
Sisältösivu | Julkaistu: 15.3.2017

Sijaintitarkastelu 2019 Sijaintitarkastelun avulla tehty arvio siitä, kuinka paljon haja-asutusalueella on vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja siirtymäajan piirissä, sekä arvio tehostamistarpeessa...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Tilannekatsauksia hajajätevesistä
Kysely: Viidennes Suomen kunnista aikoo rakentaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021
Tiedote | Julkaistu: 5.5.2020

Noin 18 prosenttia Suomen kuntiin vuosina 2020-2021 rakennettavista palvelurakennuksista tulee olemaan puurunkoisia. Tiedot selviävät Rakennustutkimus RTS:n vuoden 2019 lopulla toteuttamasta kyselystä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Kysely: Viidennes Suomen kunnista aikoo rakentaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021
Rakentaminen > Kysely: Viidennes Suomen kunnista aikoo rakentaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021
Rakentaminen > Rakennushanke > Kysely: Viidennes Suomen kunnista aikoo rakentaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021

Raportti: Asunto- ja palvelurakentaminen kunnissa 2020-2021 (.pdf) (.pdf, 1412kt)
Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2013

Vähittäiskaupan rakenteessa ja sijainnissa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Suurten kaupan yksiköiden määrä on kasvanut, ja uudet myymälärakennukset ovat olleet keskikooltaan aie......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Palvelut > Vähittäiskaupan suuryksikköjen kaavoitus > Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista

Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista (.pdf, 4862kt)
Julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 19.10.2017

Uusimmat julkaisut Elinvoimainen taajama: Työpaperi 1 - Lähtötilanteen kartoitus ja kehittämisprosessin kuvaus   2019.Tagen, J.,Verma,I.,Leppänen S., Merinen,J& Nykänen P...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Aineistopankki > Julkaisuja
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.9.2014

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on esitetty yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja tavoitteet vesienhoidolle vuosina 2016-2021. Toimenpideohjelmassa on tietoa muun mua...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Savo > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

Tulvariskien alustava arviointi vuonna 2018 Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 ELY-keskusten ehdotuksesta Suomeen 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Samalla merkit......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Etelä-Savo

04 Vuoksen vesistöalue.pdf (.pdf, 6451kt)
Tulvariskien alustava arviointi -Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Kaakkois-Suomen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistö- ja meritulville Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastellut vesistöjen ja merenpinnan ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi -Kaakkois-Suomi

04 Vuoksen vesistöalue (.pdf, 6451kt)
Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Pohjois-Karjalan ELY-keskus arvioi vuonna 2018 vesistöjen noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Karjalan maakunnan alueella ja laati ehdotuksen tulvariskialueiksi. Arvioinnin perusteella ELY-keskus......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Pohjois-Karjala

Tulvariski Vuoksi (.pdf, 6451kt)
Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Kainuun merkittävät tulvariskialueet Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastellut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvia tulvariskejä Kainuun alueella ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Kainuu

Vuoksen vesistöalue (.pdf, 6451kt)
Rakennussuojelutiedot asemakaavoissa 2006-2011
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Asemakaavan seurantalomakkeen rakennussuojelutietojen luotettavuuden arviointi tarkastelujaksolla 2006-2011 Selvityksessä kartoitettiin asemakaavan seurantalomakkeilla kunnista kerättyjen kaaval...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Julkaisuja > Rakennussuojelutiedot asemakaavoissa 2006-2011
Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista Alimman rakentamiskorkeuden määrittämisessä lähtökorkeus on keskimäärin kerran 100 vuodessa sattuvan tulvan korkeus, johon lisätään harkinnanvarainen ra......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa > Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Pohjois-Savo

Alin suositeltava rakentamiskorkeus eräillä Pohjois-Savon järvillä (pdf, 2 Mt) (.pdf, 1673kt)
Pohjavesialueet - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 30.12.2013

Harju Raesärkkien pohjavesialueella Nurmeksessa (Raesärkkien Natura-alue). © Mika Huttunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 8.10.2018         Pohjois-......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Karjala

Pohjavesi yhteenveto vastineista, POK (.pdf, 100kt)
Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu, Kaavi
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa. Arviointiselostus on jaettu osiin (11) lataamisen nopeuttamiseksi. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselo...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu, Kaavi
Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020
Tiedote | Julkaistu: 12.9.2018

Suomeen vuosina 2018–2020 nouseva kerros- tai rivitalo on yhä useammin tehty puusta. Tämä selviää Rakennustutkimus RTS:n kesäkuussa toteuttamasta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin kuntien näkemyksiä ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020
Rakentaminen > Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020

Asunto- ja palvelurakentaminen kunnissa 2018–2020 -tutkimusraportti (.pdf, 753kt)
Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 28.11.2013

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvionsa vesistöjennoususta aiheutuvista tulvarisk......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo

Yhteenveto kuulemisen yhteydessä saadusta palautteesta ja palautteen huomioiminen.pdf (41 kt) (.pdf, 40kt)
Tilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 28.10.2013

Tälle sivulle on koottu tilastoja vähittäiskaupan toimipaikka- ja työpaikkamääristä, sijaintirakennusten kerrosaloista sekä uusien myymälärakennusten valmistumisesta. Kauppaa käsittelevät tiedot on t...

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Palvelut > Kaupan tietopankki > Tilastot
Kartat ja tilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 29.4.2014

Tälle sivulle on koottu tilastoja ja kartastoja uusimman kaupunki-maaseutu -luokituksen mukaan. Tilastotietoa kaupunki-maaseutu -luokituksesta 2018 Seuraaviin Excel-muotoisiin tiedostoihin ...

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Tietoa yhdyskuntarakenteesta > Kaupunki-maaseutu -luokitus > Kartat ja tilastot
Kuusamon kultakaivos, Kuusamo
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut 21.4.2011 Kuusamon kultakaivos YVA-ohjelma   (9,2 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä 29.4. - 31.5.2011 Kuusamon kaupungintalolla (Kaiterantie 22, Kuusamo...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kuusamon kultakaivos, Kuusamo

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle