Ensimmäinen Edellinen
1
2

Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016 - 2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista on koottu vesienhoi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Vuoksi > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Ennakointi ja varautuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2014

Kuva: Janne Ulvinen, YHA Kuvapankki Asunnon ja asuinolojen  toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä s...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ennakointi ja varautuminen
Julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 19.10.2017

Uusimmat julkaisut Elinvoimainen taajama: Työpaperi 1 - Lähtötilanteen kartoitus ja kehittämisprosessin kuvaus   2019.Tagen, J.,Verma,I.,Leppänen S., Merinen,J& Nykänen P...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Aineistopankki > Julkaisuja
Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020
Tiedote | Julkaistu: 12.9.2018

Suomeen vuosina 2018–2020 nouseva kerros- tai rivitalo on yhä useammin tehty puusta. Tämä selviää Rakennustutkimus RTS:n kesäkuussa toteuttamasta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin kuntien näkemyksiä ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020
Rakentaminen > Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020

Asunto- ja palvelurakentaminen kunnissa 2018–2020 -tutkimusraportti (.pdf, 753kt)
Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 28.11.2013

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvionsa vesistöjennoususta aiheutuvista tulvarisk......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo

Yhteenveto kuulemisen yhteydessä saadusta palautteesta ja palautteen huomioiminen.pdf (41 kt) (.pdf, 40kt)
Tilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 28.10.2013

Tälle sivulle on koottu tilastoja vähittäiskaupan toimipaikka- ja työpaikkamääristä, sijaintirakennusten kerrosaloista sekä uusien myymälärakennusten valmistumisesta. Kauppaa käsittelevät tiedot on t...

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Palvelut > Kaupan tietopankki > Tilastot
Kaivannaisjätteet
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2013

Kaivannaistoiminnassa syntyy suuria määriä pinta- ja irtomaata, sivukiveä ja rikastushiekkaa, jotka luokitellaan käytöstä poistettuina kaivannaisjätteiksi. Kaikesta maassamme syntyvästä jätteest...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätehuollon vastuut ja järjestäminen > Kaivannaisjätteet
Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu, Kaavi
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa. Arviointiselostus on jaettu osiin (11) lataamisen nopeuttamiseksi. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselo...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu, Kaavi
Neuvonnan raportteja
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Tälle sivulle kerätään erilaisten jätevesineuvontahankkeiden kokemuksia, mm. linkkejä neuvontahankkeiden raportteihin. Lisätietoja kannattaa aina kysyä myös hankkeiden vastuuhenkilöiltä ja etsiä h...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Neuvontajärjestöjen materiaali > Neuvonnan raportteja
Pohjavesialueet - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 30.12.2013

Harju Raesärkkien pohjavesialueella Nurmeksessa (Raesärkkien Natura-alue). © Mika Huttunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 8.10.2018         Pohjois-......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Karjala

Pohjavesi yhteenveto vastineista, POK (.pdf, 100kt)
Rakennussuojelutiedot asemakaavoissa 2006-2011
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Asemakaavan seurantalomakkeen rakennussuojelutietojen luotettavuuden arviointi tarkastelujaksolla 2006-2011 Selvityksessä kartoitettiin asemakaavan seurantalomakkeilla kunnista kerättyjen kaaval...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Julkaisuja > Rakennussuojelutiedot asemakaavoissa 2006-2011
Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Kainuun merkittävät tulvariskialueet Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastellut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvia tulvariskejä Kainuun alueella ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Kainuu

Vuoksen vesistöalue (.pdf, 6451kt)
Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Pohjois-Karjalan ELY-keskus arvioi vuonna 2018 vesistöjen noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Karjalan maakunnan alueella ja laati ehdotuksen tulvariskialueiksi. Arvioinnin perusteella ELY-keskus......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Pohjois-Karjala

Tulvariski Vuoksi (.pdf, 6451kt)
Tulvariskien alustava arviointi -Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Kaakkois-Suomen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistö- ja meritulville Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastellut vesistöjen ja merenpinnan ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi -Kaakkois-Suomi

04 Vuoksen vesistöalue (.pdf, 6451kt)
Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

Tulvariskien alustava arviointi vuonna 2018 Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 ELY-keskusten ehdotuksesta Suomeen 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Samalla merkit......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Etelä-Savo

04 Vuoksen vesistöalue.pdf (.pdf, 6451kt)
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.9.2014

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on esitetty yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja tavoitteet vesienhoidolle vuosina 2016-2021. Toimenpideohjelmassa on tietoa muun mua...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Savo > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Vesiliikennerajoitukset Pohjois-Savossa
Sisältösivu | Julkaistu: 1.8.2014

Tällä sivulla esitellään vesiliikennerajoitukset Pohjois-Savossa. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Listauksessa eivät ole mukana ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Vesiliikenne > Vesiliikennerajoitukset Pohjois-Savossa
Kuusamon kultakaivos, Kuusamo
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut 21.4.2011 Kuusamon kultakaivos YVA-ohjelma   (9,2 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä 29.4. - 31.5.2011 Kuusamon kaupungintalolla (Kaiterantie 22, Kuusamo...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kuusamon kultakaivos, Kuusamo

Ensimmäinen Edellinen
1
2