1
2
Seuraava Viimeinen

Pohjavesialueet - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2015

Pohjois-Savossa on 162 luokiteltua pohjavesialuetta, joista vedenhankinnan kannalta tärkeitä (1-luokka) on kaikkiaan 98 kappaletta ja vedenhankintakäyttöön soveltuvia (2-luokka) 62 kappaletta. E-luok......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Savo

Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja rajaukset – pääsijaintikunta Tuusniemi (.pdf, 22386kt) Lausuntopyyntö Tuusniemi (.pdf, 94kt) Yhteenveto pohjavesialueiden luokista ja toteutetuista rajausmuutoksista (.pdf, 49kt) Tuusniemen Kiiskiniemenkankaan pohjavesialueen rajausmuutos (.pdf, 3304kt) Ilmoitus pohjavesialueiden luokkien ja rajausten päivittämisestä tietojärjestelmään (.pdf, 93kt) Ilmoitus pohjavesialueiden luokkien ja rajausten päivittämisestä tietojärjestelmään (.pdf, 93kt) POSELY_pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset yhteenveto lausunnoista ja vastineet (.pdf, 155kt) Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta kevät 2019 (.pdf, 19kt) Yhteenveto pohjavesialueiden 2019 päivitetyistä luokista ja rajausmuutoksista (.pdf, 57kt) Yhteenveto pohjavesialueiden luokitukseen ja rajausten päivittämiseen (.pdf, 149kt) Pohjavesialueiden kuvaukset luokat ja rajaukset pääsijaintikunta Kuopio, Pohjavesialueiden kuvaukset luokat ja rajaukset pääsijaintikunta Kuopio (.pdf, 101261kt) Pohjois-Savon pohjavesialueiden sijoittuminen (.pdf, 1113kt) Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta (.pdf, 19kt) Lausuntopyyntö Kuopio (.pdf, 97kt)
Järvien vedenlaadun aikasarjoja
Sisältösivu | Julkaistu: 8.7.2013

Taustaa Aikasarjoista Kartta havaintopaikoista Taulukko havaintopaikoista Taustaa Ympäristöhallinto seuraa järvien vedenlaatua sadoilla havaintopaikoilla. Tä...

Kartat ja tilastot > Vesien tila > Vedenlaadun seurannan tuloksia > Järvien vedenlaadun aikasarjoja
Riistaveden lintujärvet
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2013

Koodi FI0600052 Kunta Kuopio, Tuusniemi ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Riistaveden lintujärvet
Hiidenjärven lehto
Sisältösivu | Julkaistu: 19.6.2013

Koodi FI0600006 Kunta Tuusniemi Pinta-ala (ha)......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Hiidenjärven lehto
Koistilan metsä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.6.2013

Koodi FI0600101 Kunta Tuusniemi Pinta-ala (......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Koistilan metsä
Juojärven saaristo
Sisältösivu | Julkaistu: 19.6.2013

Koodi FI0600031 Kunta Tuusniemi Pinta-ala (ha)......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Juojärven saaristo
Suvasveden saaristot
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2013

Koodi FI0600028 Kunta Leppävirta, Tuusniemi, Kuopio ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Suvasveden saaristot
Kaavinjärven metsä
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2013

Koodi FI0600096 Kunta Tuusniemi Pinta-ala (ha)......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Kaavinjärven metsä
Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista Alimman rakentamiskorkeuden määrittämisessä lähtökorkeus on keskimäärin kerran 100 vuodessa sattuvan tulvan korkeus, johon lisätään harkinnanvarainen ra......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa > Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Pohjois-Savo

Alin suositeltava rakentamiskorkeus eräillä Pohjois-Savon järvillä (pdf, 2 Mt) (.pdf, 1673kt)
Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2013

Vähittäiskaupan rakenteessa ja sijainnissa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Suurten kaupan yksiköiden määrä on kasvanut, ja uudet myymälärakennukset ovat olleet keskikooltaan aie......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Palvelut > Vähittäiskaupan suuryksikköjen kaavoitus > Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista

Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista (.pdf, 4862kt)
Ennakointi ja varautuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2014

Kuva: Janne Ulvinen, YHA Kuvapankki Asunnon ja asuinolojen  toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä s...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ennakointi ja varautuminen
Riikinnevan ekovoimalaitos, Leppävirta, Varkaus ja Joroinen
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat Yhteysviranomaisen lausunto Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 234 kt) Riikinnevan ekovoimalait...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Riikinnevan ekovoimalaitos, Leppävirta, Varkaus ja Joroinen
Ympäristön tila Pohjois-Savossa 2008
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2009

Pinta- ja pohjavetemme ovat pääsääntöisesti hyvässä tai jopa erinomaisessa kunnossa. Teollisuuden ja yhdyskuntien kuormitus vesiin on vähentynyt vuosikymmenten kuluessa. Ilmanlaatu on ......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2008 > Ympäristön tila Pohjois-Savossa 2008

Pohjois_Savo_ympäristön_tila_2008_web.pdf (.pdf, 1354kt)
Tilannekuvajärjestelmä BORIS
Sisältösivu | Julkaistu: 29.11.2018

BORIS on SYKEn ylläpitämä ja hallinnoima öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteinen tilannekuvajärjestelmä. Operatiivisen toiminnan tuen lisäksi BORIS-karttasovellus on todettu to...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Tilannekuvajärjestelmä BORIS
Julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 19.10.2017

Uusimmat julkaisut Elinvoimainen taajama: Työpaperi 1 - Lähtötilanteen kartoitus ja kehittämisprosessin kuvaus   2019.Tagen, J.,Verma,I.,Leppänen S., Merinen,J& Nykänen P...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Aineistopankki > Julkaisuja
Lahtojoen timanttikaivoshanke, Kaavi
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 45 kt) Mantle Diamonds Finland Oy:n Lahtojoen timanttikaivoshankkeen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lahtojoen timanttikaivoshanke, Kaavi
Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo
Julkaistu: 18.4.2018

Hankkeen kuvaus Uutelan kaivos sijaitsee Sotkamon kunnan Jormaskylässä, noin 23 kilometriä Sotkamon keskustasta lounaaseen. Uutelan kaivos on satelliittikaivos, josta avolouhintana louhitaan yht...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016 - 2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista on koottu vesienhoi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Vuoksi > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020
Tiedote | Julkaistu: 12.9.2018

Suomeen vuosina 2018–2020 nouseva kerros- tai rivitalo on yhä useammin tehty puusta. Tämä selviää Rakennustutkimus RTS:n kesäkuussa toteuttamasta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin kuntien näkemyksiä ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020
Rakentaminen > Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020

Asunto- ja palvelurakentaminen kunnissa 2018–2020 -tutkimusraportti (.pdf, 753kt)
Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 28.11.2013

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvionsa vesistöjennoususta aiheutuvista tulvarisk......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo

Yhteenveto kuulemisen yhteydessä saadusta palautteesta ja palautteen huomioiminen.pdf (41 kt) (.pdf, 40kt)

1
2
Seuraava Viimeinen