Hyppää sisältöön


1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Pohjavesialueet - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2015

Pohjois-Savossa on 162 luokiteltua pohjavesialuetta, joista vedenhankinnan kannalta tärkeitä (1-luokka) on kaikkiaan 98 kappaletta ja vedenhankintakäyttöön soveltuvia (2-luokka) 62 kappaletta. E-luok......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Savo

Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja rajaukset – pääsijaintikunta Tuusniemi (.pdf, 22386kt) Lausuntopyyntö Tuusniemi (.pdf, 94kt) Yhteenveto pohjavesialueiden luokista ja toteutetuista rajausmuutoksista (.pdf, 49kt) Tuusniemen Kiiskiniemenkankaan pohjavesialueen rajausmuutos (.pdf, 3304kt) Ilmoitus pohjavesialueiden luokkien ja rajausten päivittämisestä tietojärjestelmään (.pdf, 93kt) Ilmoitus pohjavesialueiden luokkien ja rajausten päivittämisestä tietojärjestelmään (.pdf, 93kt) POSELY_pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset yhteenveto lausunnoista ja vastineet (.pdf, 155kt) Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta kevät 2019 (.pdf, 19kt) Yhteenveto pohjavesialueiden 2019 päivitetyistä luokista ja rajausmuutoksista (.pdf, 57kt) Yhteenveto pohjavesialueiden luokitukseen ja rajausten päivittämiseen (.pdf, 149kt) Pohjavesialueiden kuvaukset luokat ja rajaukset pääsijaintikunta Kuopio, Pohjavesialueiden kuvaukset luokat ja rajaukset pääsijaintikunta Kuopio (.pdf, 101261kt) Pohjois-Savon pohjavesialueiden sijoittuminen (.pdf, 1113kt) Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta (.pdf, 19kt) Lausuntopyyntö Kuopio (.pdf, 97kt)
Järvien vedenlaadun aikasarjoja
Sisältösivu | Julkaistu: 8.7.2013

Taustaa Aikasarjoista Kartta havaintopaikoista Taulukko havaintopaikoista Taustaa Ympäristöhallinto seuraa järvien vedenlaatua sadoilla havaintopaikoilla. Tälle...

Kartat ja tilastot > Vesien tila > Vedenlaadun seurannan tuloksia > Järvien vedenlaadun aikasarjoja
Hiidenjärven lehto
Sisältösivu | Julkaistu: 19.6.2013

Koodi FI0600006 Kunta Tuusniemi Pinta-ala (ha) 9 Aluetyyppi SAC Alue kartalla S......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Hiidenjärven lehto
Kaavinjärven metsä
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2013

Koodi FI0600096 Kunta Tuusniemi Pinta-ala (ha) 72 Aluetyyppi SAC Alue kartalla ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Kaavinjärven metsä
Koistilan metsä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.6.2013

Koodi FI0600101 Kunta Tuusniemi Pinta-ala (ha) 84 Aluetyyppi SAC Alue kartalla ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Koistilan metsä
Juojärven saaristo
Sisältösivu | Julkaistu: 19.6.2013

Koodi FI0600031 Kunta Tuusniemi Pinta-ala (ha) 3299 Aluetyyppi SAC ja SPA Alue kartalla......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Juojärven saaristo
Suvasveden saaristot
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2013

Koodi FI0600028 Kunta Leppävirta, Tuusniemi, Kuopio Pinta-ala (ha) 8539 Aluetyyppi SAC ja SPA ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Suvasveden saaristot
Riistaveden lintujärvet
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2013

Koodi FI0600052 Kunta Kuopio, Tuusniemi Pinta-ala (ha) 90 Aluetyyppi SPA Alue kartal......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Riistaveden lintujärvet
Neuvonnan raportteja
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Tälle sivulle kerätään erilaisten jätevesineuvontahankkeiden kokemuksia, mm. linkkejä neuvontahankkeiden raportteihin. Lisätietoja kannattaa aina kysyä myös hankkeiden vastuuhenkilöiltä ja etsiä h...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Neuvontajärjestöjen materiaali > Neuvonnan raportteja
Ennakointi ja varautuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2014

Kuva: Janne Ulvinen, YHA Kuvapankki Asunnon ja asuinolojen  toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä s...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ennakointi ja varautuminen
Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue, Paltamo
Julkaistu: 10.6.2020

Hankkeen kuvaus KaiCell Fibers Oy suunnittelee uuden biojalostamon rakentamista Kainuuseen Paltamon kuntaan Kylänpuron alueelle. Biojalostamotontin rakennuskuntoon saattaminen edellyttää tasaust...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue, Paltamo
Ympäristön tila Pohjois-Savossa 2008
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2009

Pinta- ja pohjavetemme ovat pääsääntöisesti hyvässä tai jopa erinomaisessa kunnossa. Teollisuuden ja yhdyskuntien kuormitus vesiin on vähentynyt vuosikymmenten kuluessa. Ilmanlaatu on ......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2008 > Ympäristön tila Pohjois-Savossa 2008

Pohjois_Savo_ympäristön_tila_2008_web.pdf (.pdf, 1354kt)
Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo
Julkaistu: 18.4.2018

Hankkeen kuvaus Uutelan kaivos sijaitsee Sotkamon kunnan Jormaskylässä, noin 23 kilometriä Sotkamon keskustasta lounaaseen. Uutelan kaivos on satelliittikaivos, josta avolouhintana louhitaan yht...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo
Tilannekuvajärjestelmä BORIS
Sisältösivu | Julkaistu: 29.11.2018

BORIS on SYKEn ylläpitämä ja hallinnoima öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteinen tilannekuvajärjestelmä. Operatiivisen toiminnan tuen lisäksi BORIS-karttasovellus on todettu to...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Tilannekuvajärjestelmä BORIS
Riikinnevan ekovoimalaitos, Leppävirta, Varkaus ja Joroinen
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat Yhteysviranomaisen lausunto Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 234 kt) Riikinnevan ekovoimalait...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Riikinnevan ekovoimalaitos, Leppävirta, Varkaus ja Joroinen
Lahtojoen timanttikaivoshanke, Kaavi
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 45 kt) Mantle Diamonds Finland Oy:n Lahtojoen timanttikaivoshankkeen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lahtojoen timanttikaivoshanke, Kaavi
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016 - 2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista on koottu vesienhoi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Vuoksi > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Tilannekatsauksia hajajätevesistä
Sisältösivu | Julkaistu: 15.3.2017

Sijaintitarkastelu 2019 Sijaintitarkastelun avulla tehty arvio siitä, kuinka paljon haja-asutusalueella on vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja siirtymäajan piirissä, sekä arvio tehostamistarpeessa...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Tilannekatsauksia hajajätevesistä
Kysely: Viidennes Suomen kunnista aikoo rakentaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021
Tiedote | Julkaistu: 5.5.2020

Noin 18 prosenttia Suomen kuntiin vuosina 2020-2021 rakennettavista palvelurakennuksista tulee olemaan puurunkoisia. Tiedot selviävät Rakennustutkimus RTS:n vuoden 2019 lopulla toteuttamasta kyselystä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Kysely: Viidennes Suomen kunnista aikoo rakentaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021
Rakentaminen > Kysely: Viidennes Suomen kunnista aikoo rakentaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021
Rakentaminen > Rakennushanke > Kysely: Viidennes Suomen kunnista aikoo rakentaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021

Raportti: Asunto- ja palvelurakentaminen kunnissa 2020-2021 (.pdf) (.pdf, 1412kt)
Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2013

Vähittäiskaupan rakenteessa ja sijainnissa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Suurten kaupan yksiköiden määrä on kasvanut, ja uudet myymälärakennukset ovat olleet keskikooltaan aie......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Palvelut > Vähittäiskaupan suuryksikköjen kaavoitus > Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista

Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista (.pdf, 4862kt)

1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle