Hyppää sisältöön


1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Kaivon rakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 31.12.2013

Rengaskaivon rakennustarvikkeita. Kuva: Sanna Vienonen Kaivon rakentamiseen omalle maalle ei tarvita lupaa. Vesilain mukaan kaivon voi rakentaa naapurinkin maille, jos naapuri antaa siihe...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivon rakentaminen
Usein kysytyt kysymykset
Sisältösivu | Julkaistu: 26.8.2014

Ympäristöhallinto saa päivittäin kysymyksiä ja palautetta luontoon ja elinympäristöön liittyvistä asioista. Kaikki www-palvelun palautteet käsitellään ja asiakkaita ohjataan tiedon lähteille. Tällä s...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Usein kysytyt kysymykset
Kysymyksiä kaivoista
Sisältösivu | Julkaistu: 7.1.2014

Kysymys-vastausparit (KK 01 jne.) perustuvat ympäristöoppaaseen Kysymyksiä kaivoista - Frågor om brunnar (Lapinlampi T., Sipilä A., Hatva T jne. 2001). Vastauksia on päivitetty tarpeen mukaan. ...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kysymyksiä kaivoista
Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä
Julkaistu: 17.7.2015

YVA-selostus (23.3.2016) Destia Oy ja Toivosen Sora Oy ovat toimittaneet Pirkanmaan ELY-keskukselle Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely sekä maankaatop...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä
Vesihuolto - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2013

Keski-Suomen ELY-keskuksen vesihuollon edistämisen painopisteenä on viime vuosina ollut vuonna 2010 laadittu Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009 - 2020......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuolto - Keski-Suomi

Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009 - 2010 (.pdf, 2479kt)
Varaudu syksyn rankkasateisiin
Sisältösivu | Julkaistu: 20.9.2016

KAIVOTIEDOTE (syksy 2016) Lista syystoimista Varmista kaivon suojaus syystulvia vastaan: riittävä pengerrys kaivon ympärillä ja maan vietto kaivosta poispäin, hyväkuntoiset tiivisteet......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Varaudu syksyn rankkasateisiin

Rengaskaivon desinfiointiohje huhtikuu 2015 (.pdf, 173kt)
Kaivoveden käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 31.12.2013

Kaivoveden laatua voidaan yleensä parantaa huomattavasti pelkästään kunnostamalla kaivo. Etenkin rakenteiden kuntoon, saumojen tiivistykseen, tuuletukseen ja pintavesien poisohjaamiseen on kiinnit...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivoveden käsittely
Tulvilta ja pintavalunnalta suojaaminen on tärkeää syksyllä
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2017

Syksyisin kaivo kannattaa huoltaa siinä missä kiinteistökin:   Varmista kaivon suojaus syystulvia vastaan: riittävä pengerrys kaivon ympärillä ja maan vietto kaivosta poispäin, hyv......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Tulvilta ja pintavalunnalta suojaaminen on tärkeää syksyllä

Rengaskaivon desinfiointiohje huhtikuu 2015 (.pdf, 173kt)
Ajankohtaista vedenhankinnasta kaivosta
Sisältösivu | Julkaistu: 23.8.2013

Tarkkaile alueesi pohjaveden korkeutta ja ennusteita SYKEn vesitilanne -sivulta Mitä kaivon huolto- ja kunnostustoimenpiteitä on syytä tehdä eri vuodenaikoina? Miten toimia kun ha......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Ajankohtaista vedenhankinnasta kaivosta

Rengaskaivon desinfiointiohje huhtikuu 2015 (.pdf, 173kt)
Massax Oy:n Massaholmin kiviainesalue ja maankaatopaikka, Vantaa
Julkaistu: 17.9.2020

Hankkeen kuvaus Hankealue sijaitsee Vantaalla rajoittuen koillisessa Tuusulan kunnan rajaan. Kulku hankealueelle on Tuusulan puolelta Senkkerin nykyiseltä kiviasemalta. Hanke käsittää kiviainest...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Massax Oy:n Massaholmin kiviainesalue ja maankaatopaikka, Vantaa
Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki
Julkaistu: 18.9.2017

H. G. Paloheimo Oy suunnittelee omistamansa alueen esirakentamista pilaantumattomilla ylijäämämailla Rajaportin alueella. Alueen on tarkoitus palvella seudun rakentajia, joiden toiminnasta syntyy alu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 4.12.2013

Kaakkois-Suomessa on laadittu suojelusuunnitelmat 72 pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat ja kevyemmät riskitarkastelut kattavat noin 51 % vedenhankinnan kannalta tärkeistä pohjavesialueista......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Kaakkois-Suomi

Rautjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat 2016 (.pdf, 15096kt)
Nostavan logistiikka-alue, kiviaineksen otto, Hollola
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut: 2.5.2007 Arviointiohjelma on nähtävillä: Hollolan kunnan yhteispalvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 3, Salpakangas. Hämeen ympäristökeskus/Lahden toimipa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Nostavan logistiikka-alue, kiviaineksen otto, Hollola
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 26.11.2013

Etelä-Savossa on laadittu suojelusuunnitelmat 43 pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat kattavat noin 66 % tärkeistä pohjavesialueista. Suojelusuunnitelmat on tarkoitus laatia ainakin kaiki......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Etelä-Savo

Hiidenlampi (.pdf, 9270kt)
Kirjallisuutta
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Julkaisuja haja-asutuksen jätevesiä koskien vuodesta 1990 Luettelo Suomen ympäristökeskuksen ja lukuisten muiden suomalaisten tahojen laatimistaa haja-asutuksen vesihuoltoon, liittyvistä ohjeist...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Kirjallisuutta
Kaivoveden laatu ja riittävyys
Sisältösivu | Julkaistu: 31.12.2013

Vettä kivikehäkaivosta. Kuva: Sanna Vienonen Laatu Pohjavesi on kaivosta otettaessa yleensä kirkasta, raikasta ja sellaisenaan käyttökelpoista. Kaivovesissä voi esiintyä kuitenk...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivoveden laatu ja riittävyys
Rudus Oy:n maa-ainestoiminta, Bastukärr, Sipoo
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Hanke koskee Sipoon Bastukärrin alueella tehtävää kiviaineksen ottoa, puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa sekä kiviaineksen kierrätystoimintaa. Hankealueen kokonaispinta-ala on n...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rudus Oy:n maa-ainestoiminta, Bastukärr, Sipoo
Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo
Julkaistu: 10.2.2016

Hankkeen kuvaus Vekkox Oy on kehittämässä ja laajentamassa Slåtlidenin murskaamoaluetta. Hankealue sijaitsee Porvoossa Ali-Vekkosken kylässä, ja se rajautuu Porvoon ja Sipoon väliseen rajaan. Ha...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo
Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää
Julkaistu: 30.3.2017

Hankkeen kuvaus Lemminkäinen Infra Oy on 13.4.2017 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ahtilan kiviaineshanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaiku...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää
Osa 1: Valtakunnallisesti yhdenmukainen osuus
Sisältösivu | Julkaistu: 6.9.2013

Lainsäädäntö, kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistuksen tekniset vaihtoehdot ja niiden riittävyyden arviointi. Aihesisältö Kiinteistökohtaiseen vesihuoltoon liittyvä ajantasa...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Neuvontajärjestöjen materiaali > Aineistot ja koulutus > Osa 1: Valtakunnallisesti yhdenmukainen osuus

1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle