1
2
Seuraava Viimeinen

Kaivon rakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 31.12.2013

Rengaskaivon rakennustarvikkeita. Kuva: Sanna Vienonen Kaivon rakentamiseen omalle maalle ei tarvita lupaa. Vesilain mukaan kaivon voi rakentaa naapurinkin maille, jos naapuri antaa siihe...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivon rakentaminen
Usein kysytyt kysymykset
Sisältösivu | Julkaistu: 26.8.2014

Ympäristöhallinto saa päivittäin kysymyksiä ja palautetta luontoon ja elinympäristöön liittyvistä asioista. Kaikki www-palvelun palautteet käsitellään ja asiakkaita ohjataan tiedon lähteille. Tällä s...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Usein kysytyt kysymykset
Kysymyksiä kaivoista
Sisältösivu | Julkaistu: 7.1.2014

Kysymys-vastausparit (KK 01 jne.) perustuvat ympäristöoppaaseen Kysymyksiä kaivoista - Frågor om brunnar (Lapinlampi T., Sipilä A., Hatva T jne. 2001). Vastauksia on päivitetty tarpeen mukaan. ...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kysymyksiä kaivoista
Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki
Julkaistu: 18.9.2017

H. G. Paloheimo Oy suunnittelee omistamansa alueen esirakentamista pilaantumattomilla ylijäämämailla Rajaportin alueella. Alueen on tarkoitus palvella seudun rakentajia, joiden toiminnasta syntyy alu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki
Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä
Julkaistu: 17.7.2015

YVA-selostus (23.3.2016) Destia Oy ja Toivosen Sora Oy ovat toimittaneet Pirkanmaan ELY-keskukselle Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely sekä maankaatop...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä
Nostavan logistiikka-alue, kiviaineksen otto, Hollola
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut: 2.5.2007 Arviointiohjelma on nähtävillä: Hollolan kunnan yhteispalvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 3, Salpakangas. Hämeen ympäristökeskus/Lahden toimipa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Nostavan logistiikka-alue, kiviaineksen otto, Hollola
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 4.12.2013

Kaakkois-Suomessa on laadittu suojelusuunnitelmat 72 pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat ja kevyemmät riskitarkastelut kattavat noin 51 % vedenhankinnan kannalta tärkeistä pohjavesialueista......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Kaakkois-Suomi

Rautjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat 2016 (.pdf, 15096kt)
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 26.11.2013

Etelä-Savossa on laadittu suojelusuunnitelmat 39 pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat kattavat noin 55 % tärkeistä pohjavesialueista. Lähes kaikille riskinalaisille pohjavesialueille on l......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Etelä-Savo

Hiidenlampi (.pdf, 9270kt)
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 31.7.2013

Tältä sivulta löytyvät Uudenmaan ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. Uusin päätös on ylimpänä. 2019 ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Uusimaa

UUDELY/4323/2017 (.pdf, 1232kt) Öljyalan Palvelukeskus Oy, Nurmijärvi, Klaukkalantie 73 (.pdf, 64kt)
Kirjallisuutta
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Julkaisuja haja-asutuksen jätevesiä koskien vuodesta 1990 Luettelo Suomen ympäristökeskuksen ja lukuisten muiden suomalaisten tahojen laatimistaa haja-asutuksen vesihuoltoon, liittyvistä ohjeist...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Kirjallisuutta
Kaivoveden laatu ja riittävyys
Sisältösivu | Julkaistu: 31.12.2013

Vettä kivikehäkaivosta. Kuva: Sanna Vienonen Laatu Pohjavesi on kaivosta otettaessa yleensä kirkasta, raikasta ja sellaisenaan käyttökelpoista. Kaivovesissä voi esiintyä kuitenk...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivoveden laatu ja riittävyys
Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo
Julkaistu: 10.2.2016

Hankkeen kuvaus Vekkox Oy on kehittämässä ja laajentamassa Slåtlidenin murskaamoaluetta. Hankealue sijaitsee Porvoossa Ali-Vekkosken kylässä, ja se rajautuu Porvoon ja Sipoon väliseen rajaan. Ha...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo
Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää
Julkaistu: 30.3.2017

Hankkeen kuvaus Lemminkäinen Infra Oy on 13.4.2017 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ahtilan kiviaineshanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaiku...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää
Osa 1: Valtakunnallisesti yhdenmukainen osuus
Sisältösivu | Julkaistu: 6.9.2013

Lainsäädäntö, kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistuksen tekniset vaihtoehdot ja niiden riittävyyden arviointi. Aihesisältö Kiinteistökohtaiseen vesihuoltoon liittyvä ajantasa...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Neuvontajärjestöjen materiaali > Aineistot ja koulutus > Osa 1: Valtakunnallisesti yhdenmukainen osuus
Neuvonnan raportteja
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Tälle sivulle kerätään erilaisten jätevesineuvontahankkeiden kokemuksia, mm. linkkejä neuvontahankkeiden raportteihin. Lisätietoja kannattaa aina kysyä myös hankkeiden vastuuhenkilöiltä ja etsiä h...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Neuvontajärjestöjen materiaali > Neuvonnan raportteja
Kaivon rakentamiskustannukset
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

Kustannusten laskentaperusteet Kaivojen rakentamiskustannukset (hintataulukot sivun reunassa) on laskettu SYKEn nettisivuilla olevien kaivojen mallipiirrosten pohjalta. Hinnat ovat keväällä 2011...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivon rakentaminen > Kaivon rakentamiskustannukset
Esbogård Ab:n maa-ainestoiminta, Espoo
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma  (pdf, 7,1  Mt) saapunut: 5.5.2014 Arviointiohjelma on nähtävillä: 12.5.2014 - 13.6.2014 Kuulutus  arviointiohjelmasta Kuulemistilaisuus pidetään tii...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Esbogård Ab:n maa-ainestoiminta, Espoo
Osa 3: Kiinteistökohtainen neuvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 6.9.2013

Aihesisältö Valonian tekemä neuvontavideo, joka katsotaan yhdessä Kenttäkäynti kolmeen kohteeseen, jossa on kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä.  Neuvontatilant...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Neuvontajärjestöjen materiaali > Aineistot ja koulutus > Osa 3: Kiinteistökohtainen neuvonta
Varmista kaivon kunto talven varalle
Sisältösivu | Julkaistu: 19.10.2015

KAIVOTIEDOTE (syksy 2015) Lista syystoimista Varmista kaivon ympärillä olevan routasuojauksen kunto. Varmista kaivon suojaus syystulvia vastaan: riittävä pengerrys kaivon ympärill......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Varmista kaivon kunto talven varalle
Kevät tulee kohinalla –onko kaivosi valmis?
Sisältösivu | Julkaistu: 4.4.2016

KAIVOTIEDOTE (kevät 2016) @ Sanna Vienonen Kaivon kunto tarkastetaan joka kevät Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti läpi vuode......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kevät tulee kohinalla –onko kaivosi valmis?

1
2
Seuraava Viimeinen