Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Yhdyskuntarakenne Pohjois-Pohjanmaan yhdyskuntarakenne on säilynyt hajanaisena. Se on tuottanut ongelmia muun muassa vesihuollolle. Kuva Mikko Jaako. Leimaa-antavaa Pohjois-Pohjan...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
Alue- ja väestökehitys
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Oulunsalon Varjakan sahan asuintaloja Kukonkadulla 1900-luvun alussa. © Oulun maakunta-arkisto Pohjois-Pohjanmaa ymmärretään nykyisin maakuntana. Se on historiallisen Pohjanmaan pohjoi...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys
Asumisoikeusasunnon hakeminen
Sisältösivu | Julkaistu: 22.10.2013

Valtion tukeman asumisoikeusasunnon hakijan on täytettävä tietyt hakuehdot. Muulla rahoituksella rakennetun talon omistaja päättää asukasvalinnastaan. Kuka voi saada asumisoikeusasunnon? ...

Asuminen > Asumisoikeusasuminen > Asumisoikeusasunnon hakeminen
Hallinto ja lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Maaherra Määttä (oik.), piiri-insinööri Polvinen, ministeri Miettunen, ylijohtaja Perttula ja piirirakennusmestari Heikkinen kävivät tarkastamassa Merijärven tulvapenkereen vuonna 1954. K...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö
Historia ja ympäristötutkimus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Ympäristöhistoria on käsitteenä tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta menneisyydessä. Tässä mielessä ympäristöhistorian tutkimus on nuori ilmiö, sillä vasta 1900-luvu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Historia ja ympäristötutkimus
Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Ilmaston määritelmä Lämpötilan vaihtelut Historiallisen ajan ilmasto Pohjois-Pohjanmaan ilmasto Ilmastosta on tullut modernin ajan ympäristökysymysten merki...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos
Ilmastonvaihtelut historiallisissa havainnoissa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Suomesta on saatavissa konkreettisia säähän liittyviä havaintoja kolmen vuosisadan ajalta ja varsinaisia lämpötilan mittauksia 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Inhimillisen historian mittaisia ai...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos > Ilmastonvaihtelut historiallisissa havainnoissa
Kaupungistumisprosessi ja taajamat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Kaupunkien muodostuminen Ylivieskan kaupungistuminen Pohjois-Pohjanmaan kaupungit Kauppalat ja taajaväkiset yhdyskunnat Taajamat Oulun kaupunkia Raksilan ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kaupungistumisprosessi ja taajamat
Kunnittainen väkiluku
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Väkiluvun kehitys Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Oulun läänissä ja koko maassa vuosina 1880–1940 (Oulun läänin lukuihin ei sisälly Lapin läänin kuntia). kunta 1880...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kunnittainen väkiluku
Kuntahallinnon vaiheet Pohjois-Pohjanmaalla
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Oulun läänin eteläosan kunnat Raahen seutu Siikajokilaakson hallinnolliset vaiheet Oulun alue keskusseutua Iijokilaakso ja Koillismaa Oulun läänin eteläosan ku...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kuntahallinnon vaiheet Pohjois-Pohjanmaalla
Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Siikajokilaaksoa Kestilässä 1920-luvulla. Kuva: Samuli Paulaharju Pohjois-Pohjanmaa on luonnonoloiltaan Suomen monimuotoisin maakunta. Se muodostaa oman maantieteellisen kokonaisuutensa...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys
Lämpötilavaihtelut 1900-luvun alusta 2000-luvulle
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Termiset kasvukaudet Ilman lämpötilasta voidaan esittää 1900-luvun alkupuolelta, vuosilta 1901–1930 kasvukauden kuukausittaiset keskiarvot Oulusta ja vertailun vuoksi myös Kajaanista ja Vaasa...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos > Lämpötilavaihtelut 1900-luvun alusta 2000-luvulle
Maaperä ja kasvillisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Pohjois-Pohjanmaan maaperä Soranottoa Raahen seudulla amerikkalaisella Bucyrus Erie -pistokauhakaivinkoneella. © Reijo Savelan kokoelma Kallioperällä on Pohjois-Pohjanmaalla väh...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Maaperä ja kasvillisuus
Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Alavieskan Jukulaisojan koskipaikka ennen sen perkaamista 1926. Koskenperkausjohtokunta Talousseuratoiminta oli alkusiemen myös Suomen oman keskushallinnon muotoutumiselle. Kaksi ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa
Osana historian perustutkimusta
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Ympäristöhistoria on käsitteenä tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta menneisyydessä. Tässä mielessä ympäristöhistorian tutkimus on nuori ilmiö, sillä vasta 1900-luvu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Historia ja ympäristötutkimus > Osana historian perustutkimusta
Pinnanmuodot ja vesistöt
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Pinnanmuodot ja maankohoamisilmiö Siikajoki. Kuva Raimo Ihme. Pohjois-Pohjanmaa jakaantuu pinnanmuodoltaan kahteen ala- alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseutu on matalaa, ja ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Pinnanmuodot ja vesistöt
Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi
Uutinen | Julkaistu: 15.7.2019

Uudistettu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astuu voimaan tänään 15.7.2019. Asetus tiukentaa entisestään erityisesti tiettyjen bromattujen palonsuoja-aineiden, perfluorat......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi
Kulutus ja tuotanto > Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi
Selvitys: hiilinieluilla käytävässä kaupassa on useita haasteita
Tiedote | Julkaistu: 15.7.2019

Hiilinieluilla käytävään kauppaan sisältyy useita haasteita, käy ilmi YM:n Helsingin yliopistolla teettämästä selvityksestä. Selvityksen mukaan hiilipörsseillä aikaansaatavat päästövähennykset eivät v......

Ilmasto ja ilma > Selvitys: hiilinieluilla käytävässä kaupassa on useita haasteita
Seutukunnat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Seutukuntajaottelussa muuttuivat perinteiset hallinnollis-maantieteelliset yhteydet elinkeinollis-taloudellisten tarpeiden synnyttämiksi alueiksi, joiden puitteisiin siirrettiin osittain myös valt...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Seutukunnat
Sota- ja jälleenrakennusvuodet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Suomalaisen yhteiskunnan nopea taloudellinen ja elinkeinollinen kehitys pysähtyi toisen maailmansodan koettelemuksiin. Talvisodan syttyminen 30. marraskuusta 1939 merkitsi yhteiskunnan siirtymistä...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Sota- ja jälleenrakennusvuodet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen