1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Asumisen tukien sanastotyö käynnissä, kommentoitavana 50 käsitettä
Uutinen | Julkaistu: 11.11.2019

Ympäristöministeriössä on käynnissä sanastotyö, jonka tavoitteena on selvittää asumisen tukiin liittyvien käsitteiden sisällöt ja antaa suositukset suomenkielisestä termistöstä. Lähes 50 käsitettä mää......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Asumisen tukien sanastotyö käynnissä, kommentoitavana 50 käsitettä
Rakentaminen > Asumisen tukien sanastotyö käynnissä, kommentoitavana 50 käsitettä
Euroopan kulttuuriympäristöpäiville etsitään tapahtumajärjestäjiä
Uutinen | Julkaistu: 11.11.2019

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään ensi vuonna teemalla Kasvun paikat. Ympäristöministeriön asettama kulttuuriympäristöpäivien työryhmä etsii yhdistyksiä, museoita ja muita toimijoita järjest......

Elinympäristö ja kaavoitus > Euroopan kulttuuriympäristöpäiville etsitään tapahtumajärjestäjiä
Kestävä kaupunki -ohjelmalta avustusta kymmenelle sosiaalista kestävyyttä edistävälle kokeilulle
Tiedote | Julkaistu: 7.11.2019

Kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä vauhdittavan Kestävä kaupunki -ohjelman toisessa kokeiluhaussa on valittu rahoitettavaksi 10 uutta kokeilua. Hankkeissa kehitetään muun muassa nuorten ja maaha......

Elinympäristö ja kaavoitus > Kestävä kaupunki -ohjelmalta avustusta kymmenelle sosiaalista kestävyyttä edistävälle kokeilulle
Yritystoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä kokous käyntiin Madridissa
Tiedote | Julkaistu: 7.11.2019

Yritystoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä European Business and Nature -kokous järjestetään 7.-8.11. Kokouksessa koostetaan yritysten näkemyksiä uusien, vuonna 2020 sovittavien kansainvä......

Luonto > Yritystoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä kokous käyntiin Madridissa
Rakennusperinnön suojelun sanastotyö käynnissä, kommentoi ehdotuksia ja paljasta puuttuva termi
Uutinen | Julkaistu: 6.11.2019

Ympäristöministeriössä on käynnissä sähköisen rakennussuojeluprosessin kehittämishanke, jonka osana on laadittu luonnos rakennusperinnön keskeisten käsitteiden määritelmistä. Sanastoa voi kommentoida ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Rakennusperinnön suojelun sanastotyö käynnissä, kommentoi ehdotuksia ja paljasta puuttuva termi
Elinympäristö ja kaavoitus > Rakennusperinnön suojelun sanastotyö käynnissä, kommentoi ehdotuksia ja paljasta puuttuva termi
Rakentaminen > Rakennusperinnön suojelun sanastotyö käynnissä, kommentoi ehdotuksia ja paljasta puuttuva termi
Tutkimushanke selvittää kipsin käyttöä pelloilla Itämeren vesiensuojelukeinona
Tiedote | Julkaistu: 6.11.2019

Ympäristöministeriö käynnistää tänä vuonna tutkimus- ja kehittämishankkeen, jolla edistetään peltojen kipsikäsittelyä Itämeren maissa. Tavoitteena on vähentää maatalouden ravinnehuuhtoutumia ja parant......

Meri > Tutkimushanke selvittää kipsin käyttöä pelloilla Itämeren vesiensuojelukeinona
Uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyville sopiviksi – asetusluonnos lausunnoille
Tiedote | Julkaistu: 6.11.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla otettaisiin käyttöön avustus valtion tuella rakennettujen ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyville sopiviksi väestöltään vähenevillä seud......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyville sopiviksi – asetusluonnos lausunnoille
Rakentaminen > Uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyville sopiviksi – asetusluonnos lausunnoille
Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista
Tiedote | Julkaistu: 31.10.2019

Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ympäristöministeriölle ehdotuksensa kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja siihen liittyväksi toimenpidesuunnitelmaksi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Lajit > Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista
Luonto > Lajit > Rauhoitetut lajit > Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista
Luonto > Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista
Kaivannaisjätteet
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2013

Kaivannaistoiminnassa syntyy pinta- ja irtomaata, sivukiveä ja rikastushiekkaa, jotka luokitellaan käytöstä poistettuina kaivannaisjätteiksi. Vuonna 2017 kaikesta maassamme syntyvästä jätteestä ...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätehuollon vastuut ja järjestäminen > Kaivannaisjätteet
MAL-seuduille suunnattu kunnallistekniikka-avustus lausunnoille
Tiedote | Julkaistu: 29.10.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jonka nojalla myönnettäisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusta toteuttaville kunnille avustuksia kunnallistekniikan rakentami......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > MAL-seuduille suunnattu kunnallistekniikka-avustus lausunnoille
Rakentaminen > MAL-seuduille suunnattu kunnallistekniikka-avustus lausunnoille
Asuinrakennuksille suunnitteilla energia-avustuksia – asetusluonnos lausunnoille
Tiedote | Julkaistu: 25.10.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnokseen asuinrakennusten energia-avustuksista. Avustuksia myönnettäisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Asuinrakennuksille suunnitteilla energia-avustuksia – asetusluonnos lausunnoille
Rakentaminen > Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus > Asuinrakennuksille suunnitteilla energia-avustuksia – asetusluonnos lausunnoille
Opas tarjoaa tuoreet neuvot kosteusvaurioituneen rakennuksen korjaamiseen
Uutinen | Julkaistu: 25.10.2019

Ympäristöministeriön suosittu kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjausopas on uusittu. Yksiin kansiin on koottu ajantasaiset, nykypäivän tarpeisiin vastaavat ohjeet ja tuorein tutkimustieto. ...

Rakentaminen > Opas tarjoaa tuoreet neuvot kosteusvaurioituneen rakennuksen korjaamiseen
Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä
Uutinen | Julkaistu: 23.10.2019

Kestävä, kehittyvä kemia -seminaarissa 3.12.2019 pohditaan muun muassa, millä keinoilla saavutamme turvalliset ja tehokkaat materiaalikierrot ja tuotesuunnittelun kehittämistä....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä
Kulutus ja tuotanto > Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä
Aineistopankki
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2014

  © Kuva: YHA-kuvapankki Esitteitä ja työkaluja Ikäkoti kuntoon! -esite, ympäristöministeriö (pdf) Hissi-Esteetön Suomi 2017 -hankkeen esite, ARA (pdf...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Aineistopankki
Esteettömyys ja asuntojen korjaaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2014

Kunnissa on tarvetta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi. Tämä edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Ik...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Esteettömyys ja asuntojen korjaaminen
Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2017

Turvallinen asuminen omassa kodissa on monen iäkkään toive. Kun arkitoimet sujuvat, tarvitaan palveluja sekä palveluasumista ja laitoshoitoa vähemmän. Siten myös kunnan kannalta on suuri merkity...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
Palvelut ja asuinympäristöt
Sisältösivu | Julkaistu: 11.7.2014

  © Kuva: Saara Sivonen, YHA-kuvapankki Ikääntyneen väestön asumista voidaan tukea asuntokannan korjaamisen lisäksi myös arjen sujumista tukevilla palveluilla. Palveluita o...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Palvelut ja asuinympäristöt
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku käynnissä 21.10.2019 alkaen
Uutinen | Julkaistu: 21.10.2019

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2020 on käynnissä 21.10.-2.12.2019. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka av......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku käynnissä 21.10.2019 alkaen
Kotkan kansallinen kaupunkipuisto sai kunniamaininnan Euroopan maisemahankekilpailussa
Tiedote | Julkaistu: 18.10.2019

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto palkittiin kunniamaininnalla Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa. Kyseessä on upea yhdistelmä Kotkan puistoja, vesistöjä ja arkkitehtuurin parhaita paloja......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Kotkan kansallinen kaupunkipuisto sai kunniamaininnan Euroopan maisemahankekilpailussa
Luonto > Kotkan kansallinen kaupunkipuisto sai kunniamaininnan Euroopan maisemahankekilpailussa
Loukkaantuneet ja kuolleet eläimet – toimintaohjeita
Sisältösivu | Julkaistu: 24.7.2014

Apua tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet Loukkaantuneet nisäkkäät Loukkaantuneet linnut Kuolleet eläimet Luonnontieteellisen keskusmuseon raatoseuranta Kala- ja rap...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Kansalaishavainnot > Loukkaantuneet ja kuolleet eläimet – toimintaohjeita

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen