Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Rantasen Tila Oy:n sikalan laajennushanke, Pöytyä
Julkaistu: 1.2.2017

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pöytyän kuntaan, Kumilan kylään nykyisen (VE0) 500 emakon ja 2 250 lihasian sikalan laajennus. Laajennusvaihtoehtoina käsitellään 800 emakon ja 5 000 lihas...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rantasen Tila Oy:n sikalan laajennushanke, Pöytyä
Linkittyminen muihin projekteihin ja tutkimushankkeisiin
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2017

Hankkeessa hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä aiempien ja käynnissä olevien muiden saman aihepiirin hankkeiden sekä China Europe Water Platformin (CEWP) Suomen vedenlaadun vetovastuun kanssa. H...

Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 – 2019 > Linkittyminen muihin projekteihin ja tutkimushankkeisiin
Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 – 2019
Sisältösivu | Julkaistu: 22.5.2017

(Englanninkielisen sivuston lyhytosoite: www.environment.fi/urbanstormwaterrisk ) Projektin tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kehittää rankkasadetulvariskien hallintaa Suomen ja Kiinan ...

Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 – 2019
Työpaketit
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2017

Hanke jakautuu seuraaviin työpaketteihin: Työpaketti 1: Vertaileva tutkimus rankkasadetulvariskien hallinnassa Työpaketti 2: Kaupunkihydrologian- ja vedenlaadun seuranta Työpaketti 3...

Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 – 2019 > Työpaketit
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2017

Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteystiedot: Ylitarkastaja Johanna Lantto johanna.lantto@ely-keskus.fi +358 50 396 1563 ...

Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 – 2019 > Yhteystiedot
Ojitusisännöinti
Sisältösivu | Julkaistu: 13.5.2017

Ojitustoiminnan hallinnointi on kokenut muutoksen 1990-luvulta lähtien. Valtio on luopunut vähitellen roolistaan maankuivatuksessa seuraavasti: kunnossapidon valvonnasta 1990-luvun alussa ...

Bilke > Ojitusisännöinti
Metsä Fibre Oy:n kiviainesten ottohanke, Rauma
Julkaistu: 10.5.2017

Hankkeessa otetaan ja murskataan kalliokiviainesta. Ottotoiminta kestää kokonaisuudessaan enintään 3 vuotta.    Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot Vaihtoehto VE1: Kalliokiviainek...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Metsä Fibre Oy:n kiviainesten ottohanke, Rauma
Envor Pori Oy:n biokaasulaitoshanke, Pori
Julkaistu: 24.5.2018

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon yhteyteen biokaasulaitos. Biokaasulaitoksen vuosikapasiteetti on 30 000 tonnia biohajoavaa ainesta (TS n. 22 %) ja laitoksel...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Envor Pori Oy:n biokaasulaitoshanke, Pori
Eurajoen Romu Oy:n akkuterminaalihanke, Eurajoki
Julkaistu: 2.3.2017

Eurajoen Romu Oy suunnittelee Eurajoelle oman toimipisteensä yhteyteen esikäsittelevän akkuterminaalin perustamista sekä olemassa olevan metallien murskaustoiminnan volyymin nostamista nykyisestä. Te...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Eurajoen Romu Oy:n akkuterminaalihanke, Eurajoki
Putsarilta hyötykäyttöön
Sisältösivu | Julkaistu: 6.2.2017

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen jätevesilaitoksen hankintaprosesseissa on haastavaa, mutta mahdollista   Esimerkkinä Turun seudun puhdistamo Oy Turun seudun puhdistamo Oy käy...

Ravinneneutraali kunta > Toiminta 2015-2017 > Teemat > Putsarilta hyötykäyttöön
Aineistot ja analyysit
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2017

KOTOMA-esite: Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen – KOTOMA.pdf (1 Mt)   Kotoma-hankkeen tarkoituksena on tuottaa vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamismalli, jonka tavoitteena on ...

KOTOMA > Aineistot ja analyysit
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2017

Tiedotteita Hallituksen kärkihankerahaa Saaristomeren ja Selkämeren vesiensuojeluun (10.11.2016)   Uutiskirjeitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje 05/2017 (1.6.2017)...

KOTOMA > Ajankohtaista
KOTOMA
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2017

KOTOMA-hanke on päättynyt! Teemasivustoa ei enää päivitetä! Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkäme...

KOTOMA
Pilottialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2017

KOTOMA-hankkeen hankealueelta on valittu yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten neljä osavaluma–aluetta, joissa suoritetaan KOTOMA:n paikkatietotyökalun testausta ja ollaan yhteydessä alueiden maanv...

KOTOMA > Pilottialueet
Seitsemän faktaa
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2017

Hankkeen toteutus perustuu seuraaviin seikkoihin: On aika tehostaa niitä vesiensuojelutoimenpiteitä, joilla vesien tilan paranemista saadaan todistetusti aikaan. Ravinnevalumien vähentämisen...

KOTOMA > Seitsemän faktaa
Yhteystiedot ja ohjausryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2017

KOTOMA-hanketta toteuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, jossa siihen osallistuu pääasiassa vesiyksikön henkilöstö. Hanketta johtaa vesiyksikön päällikkö Mirja Koskinen ja vastuuhenkilönä toimii ylitar...

KOTOMA > Yhteystiedot ja ohjausryhmä
Eläinsuojasta pellolle
Sisältösivu | Julkaistu: 30.6.2016

Eläinsuojasta pellolle teemassa pyritään lisäämään kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyötä lanta- ja rehuasioissa ja edistämään lannan ympäristöystävällistä käyttöä. Teemassa tuodaan esiin myö...

Ravinneneutraali kunta > Toiminta 2015-2017 > Teemat > Eläinsuojasta pellolle
Luvian ulkomerialueen kalankasvattamohanke, Luvia
Julkaistu: 30.3.2017

Hankkeessa suunnitellaan kalankasvattamon perustamista Luvian ulkomerialueelle. Luvian ja Eurajoen rajalle on matkaa noin 350 metriä. Luvian keskustaan on matkaa noin 13 km ja Eurajoen keskustaan noi...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Luvian ulkomerialueen kalankasvattamohanke, Luvia
E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio, Raisio ja Naantali
Julkaistu: 21.3.2016

Hanke käsittää Turun kehätien parantamisen noin yhdeksän kilometrin matkalta Kuparivuoren tunnelin itäpään länsipuolelta (entisen Satamatien liittymästä) Naantalista Raisionkaaren eritasoliittymän it...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio, Raisio ja Naantali
Petrokemian tuotteiden kalliovarastohanke, Pori
Julkaistu: 10.3.2016

Finland Tank Storage Oy (ent. GT Energy Oy) on ottamassa käyttöön Porin Tahkoluodossa sijaitsevaa Tahkoluodon öljysataman alueella sijaitsevaa kalliovarastoa. Varaston kokonaistilavuus on noin 308...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Petrokemian tuotteiden kalliovarastohanke, Pori

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen