Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Söörmarkun maa-ainesalue, Pori
Julkaistu: 12.2.2018

Söörmarkussa sijaitsevalle maa-aineksen ottoalueelle suunnitellaan pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottotoimintaa.  Maa-ainesten vastaanottotoiminnan tavoitteena on hankkia ja sijoittaa o...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Söörmarkun maa-ainesalue, Pori
Varsinais-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

Lounais-Suomen ympäristökasvatusverkostolla on tavoitteellinen näkemys toiminnan kehittämisestä ja yhteistyöstä. Verkoston jäsenet tekevät käytännön ympäristökasvatustyötä ja jakavat sitä koskevaa ti...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Varsinais-Suomi
Pohjavedet
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2018

© Maria Mäkinen Suomessa on maailman puhtain pohjavesi Suomessa pohjavesi on pääosin hyvälaatuista ja sitä on paljon. Pohjavesivarannot sijaitsevat nimensä mukaisesti maan...

Lounais-Suomen vedet > Pohjavedet
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2018

28.11.2019 Perniönseudun Lehti tiivisti parin vuoden hankkeen lehtijuttuunsa. Pohjapadon kunnostus päätti SAAVI-hankkeen.pdf 12.8.2019 SAAVI-hanke ja Alaspään maatila järjestäv...

SAAVI > Ajankohtaista
SAAVI
Sisältösivu | Julkaistu: 16.1.2018

SAAVI-hanke on kaksivuotinen vesien- ja merenhoidon kärkihanke, jota toteuttavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ProAgria Länsi-Suomi ry./Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. SA...

SAAVI
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2018

Maria Yli-Renko, projektikoordinaattori puh. 0295 023 020, maria.yli-renko (at) ely-keskus.fi © Marjo Perkonoja ...

SAAVI > Yhteystiedot
Joet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

© Riku Lumiaro Lounais-Suomen jokivesistöt Lounais-Suomen päävesistöt ovat monimuotoisia ja poikkeavat toisistaan huomattavasti ominaisuuksiensa perusteella. Alueella on sekä tu...

Lounais-Suomen vedet > Joet
Järvet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

© Kalervo Ojutkangas Lounais-Suomen järvien yleispiirteitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on yhteensä reilusti toista tuhatta yli hehtaarin kokoista järveä. Näistä runsaat 4...

Lounais-Suomen vedet > Järvet
Saaristomeri
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

© Riku Lumiaro Ainutlaatuinen Saaristomeri Suomen lounaisimmassa osassa sijaitseva Saaristomeri on ainutlaatuinen veden ja saarten mosaiikki. Saaristomeren itäraja kulkee Haliko...

Lounais-Suomen vedet > Saaristomeri
Selkämeri
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

© Heli Perttula Selkämeren tunnusmerkkejä Selkämeri on nimitys Pohjanlahden eteläosalle. Se alkaa Ahvenanmeren pohjoispuolelta ja jatkuu aina Merenkurkkuun saakka, ja muod...

Lounais-Suomen vedet > Selkämeri
Lounais-Suomen vedet
Sisältösivu | Julkaistu: 9.1.2018

Ajankohtaista tietoa vesiympäristön tilasta, vedenpinnan korkeudesta, virtaamista ja tulvatilanteesta kaikille kiinnostuneille. Tiedon tuottavat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä vesien tilaa tarkkail...

Lounais-Suomen vedet
Mynämäki
Sisältösivu | Julkaistu: 7.8.2015

Mynämäki on vajaan 8 000 asukkaan kunta Mynälahden pohjukassa Varsinais-Suomessa. Nykyinen Mynämäen kunta on syntynyt vuonna 2007 kun silloiset Mynämäen ja Mietoisten kunnat yhdistyivät. Kunnan ...

Ravinneneutraali kunta > Toiminta 2015-2017 > Pilottikunnat > Mynämäki
Hankinnat
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2017

Hankinnat teemassa tavoitteena on parantaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Hankintakriteereihin tulisi saada liitettyä enemmän vesien- ja ympäristönsuojelua sekä luom...

Ravinneneutraali kunta > Toiminta 2015-2017 > Teemat > Hankinnat
FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.9.2017

Tämän teemasivuston lyhytosoite: www.ymparisto.fi/freshabit-lounais-suomi Freshabit LIFE IP hankkeella kunnostetaan ja parannetaan sisävesien tilaa Suomessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus koord...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Hankkeessa on tärkeänä osana vesiperinnön arvostuksen ja kiinnostuksen lisääminen ja siksi järjestämme useita tapahtumia, talkoita ja leirikouluja. Lisäksi tiedotamme hankkeen toimenpiteistä eri...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Ajankohtaista
Kiskonjoen kalatiet
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Kalatiet rakennetaan Kiskonjokeen Erityisesti jokihelmisimpukoiden sekä vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaamiseksi toteutamme kalateitä ja niihin liittyviä tukitoimenpiteitä. Yhteistyös...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Kiskonjoen kalatiet
Latokartanonkosken luontopolut
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Latokartanonkosken luontopolkuja on kunnostettu Freshabit LIFE IP -hankkeessa on lisätty ja parannettu Salossa sijaitsevan Latokartanonkosken luontopolkuja, joita on nyt yhteensä vajaa kaksi kil...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Latokartanonkosken luontopolut
Vesien suojelu ja METSO-alueet
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Etelä-Suomen vapaaehtoisen suojelun toimenpideohjelma METSO jatkuu edelleen rahoituskehyksen pienenemisestä huolimatta. Tavoitteena on saada yksityisiä rauhoitusalueita perustettua tai alueita ostett...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Vesien suojelu ja METSO-alueet
Virtavesien kunnostukset ja raakut
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Virtavesiä kunnostetaan Kiskonjoella sivu-uomia kunnostetaan noin 2 km ja Karvianjoella kunnostetaan noin 9 kilometriä. Karvianjoen kunnostukset ovat alkaneet kesällä 2016. Kiskonjoella puroja s...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Virtavesien kunnostukset ja raakut
Loppuseminaari
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2017

Aika: 1.11.2017, klo 9.30-15.30 Paikka: Valtion Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku Kiitos kaikille seminaarin osallistujille! RANKU-, Ruokopelto-, ja Järki Lannoite -hankkeide...

Ravinneneutraali kunta > Toiminta 2015-2017 > Menneitä tapahtumia > Loppuseminaari

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen