Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Kocksbybäckenin patomuutos
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kocksbybäckenin pohjakynnykset kunnostuksen jälkeen elokuussa 2004 Vuonna 2000 tehdyssä inventoinnissa havaittiin, että Ingarskilanjoen alimmassa sivu-uomassa Kocksbybäckenissä oli noin...

Uudenmaan kalateitä > Kocksbybäckenin patomuutos
Kuuskosken kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

K uuskosken kalatien yläkynnys. Kuva: Pasi Lempinen   Koskenkylänjoen Kuuskosken luonnonmukainen kalatie on rakennettu vuonna 2008. Kuuskosken kalatien ansiosta vaelluskaloilla...

Uudenmaan kalateitä > Kuuskosken kalatie
Lontoon pohjapadon kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Pohjapato alhaalta kuvattuna kesäkuussa 2011 . Hirvihaaranjoki (Mäntsälänjoki, Mustijoki) saa alkunsa Sulkavanjärvestä, joka sijaitsee Mäntsälän kunnan pohjoisosassa lähellä Kärkölän raj...

Uudenmaan kalateitä > Lontoon pohjapadon kalatie
Sågarsinkosken kalatieratkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Sågarsinkosken luonnonmukaisen kalatien yläosa, jossa näkyy tukimuuriin tehty aukko johdettavalle vedelle. Siuntionjoen vesistöalueen pinta-ala on 487 km 2 ja järvisyys 5,2 %. Lohjanh...

Uudenmaan kalateitä > Sågarsinkosken kalatieratkaisut
Talin kastelualtaan patomuutos
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kalatie alavirrasta ylöspäin kuvattuna . Mätäjoen pääuoma saa alkunsa Vantaan kaupungin Kaivokselan kaupunginosan pohjoispuolelta Hämeenlinnan väylän läheisyydestä. Helsingin, Vantaan ja...

Uudenmaan kalateitä > Talin kastelualtaan patomuutos
Uudenmaan kalateitä
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kirkkojoen Munksin alapato on kalojen nousueste. Kuva: Pasi Lampinen   Kalojen vaelluksia joissa ja puroissa haittaavat tai estävät monenlaiset padot. Kalateiden avulla vo...

Uudenmaan kalateitä
Vakkolankosken kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Vakkolankoski ennen kalatien rakentamista. Etualalla louhittu ja kivetty kalatie sekä betoninen väliseinä, jolla rajoitetaan kalatiehen tulevan veden määrää. Vakkolankoski s...

Uudenmaan kalateitä > Vakkolankosken kalatie
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2014

  Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin ku......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Uusimaa
Tuulivoimarakentaminen - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.11.2014

Tuulivoimarakentamista Uudellamaalla edistää ja ohjaa neljäs vaihemaakuntakaava. Kaavassa on määritelty tuulivoimalle soveltuvat maakunnallisesti merkittävät alueet sovittaen ne muuhun maankäyttöön. ......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Uusimaa
Brasaksen kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Mustijoen vesilaitospadolla säännöstellään Mustijokea Kilpilahden tuotantolaitosten vedenhankintaa varten. Vuonna 1994 valmistuneen Mustijoen vesilaitospadon kalatien eli Brasaksen kalatien ka...

Uudenmaan kalateitä > Brasaksen kalatie
Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.10.2014

Uudenmaan alueelliset indikaattorit: Happamoittavat yhdisteet haittaavat luontoa ja ihmisten terveyttä Hiukkaspäästöt heikentävät ilmanlaatua ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa
Luonnon monimuotoisuus - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.10.2014

Uudenmaan alueellinen indikaattori: Vapaaehtoinen metsien suojelu etenee ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnon monimuotoisuus > Luonnon monimuotoisuus - Uusimaa
Vihreä talous - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.10.2014

Uudenmaan alueellinen indikaattori: Luomuviljelyn suosio kasvaa kuluttajien kysynnän myötä - Uusimaa ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Vihreä talous > Vihreä talous - Uusimaa
Ilmastonmuutos ja energia - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.10.2014

Uudenmaan alueelliset indikaattorit: Kasvihuonekaasupäästöt kääntyivät laskuun Sähkönkulutus tasaantumassa Fossiilisten polttoaineiden käyttö jatkuu Uusiutuvien energiam......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilmastonmuutos ja energia > Ilmastonmuutos ja energia - Uusimaa
Yhdyskuntarakenne - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.10.2014

Uudenmaan alueelliset indikaattorit: Kaupunkiseudun lievealue laajenee Työmatkan keskipituus kasvanut yli 12 kilometriin Henkilöautojen määrä kasvussa Tieliikenteen pääs......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Uusimaa
Luonnonvarat - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.10.2014

Uudenmaan alueelliset indikaattorit: Rakentaminen vaatii ympäristöä kuormittavaa kiviainesten ottoa Yhdyskuntajätteiden hyötykäyttö lisääntyy vähitellen ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Luonnonvarat - Uusimaa
Makea vesi ja meri - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.10.2014

Uudenmaan alueelliset indikaattorit:  Uudenmaan pohjavesien hyvä tila vaarantunut Ravinnekuormitus näkyy vesistöissä Pistemäinen ravinnekuormitus on saatu kuriin Pe......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Makea vesi ja meri > Makea vesi ja meri - Uusimaa
Liikenne – Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 14.10.2014

Liikenteen ympäristönäkökohdat otetaan huomioon alueidenkäytön ja kaavoituksen ohjauksessa ja liikennejärjestelmiä ja teitä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Uudenmaan ELY-keskus tekee monin tavoin ......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Liikenne > Liikenne – Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme
Rudus Oy:n maa-ainestoiminta, Bastukärr, Sipoo
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Hanke koskee Sipoon Bastukärrin alueella tehtävää kiviaineksen ottoa, puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa sekä kiviaineksen kierrätystoimintaa. Hankealueen kokonaispinta-ala on n...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rudus Oy:n maa-ainestoiminta, Bastukärr, Sipoo
Karkkilan pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Kartta Karkkilan pohjavesialueista (paikkatietoikkuna.fi) Tällä sivulla on esitetty Karkkilan pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Karkkilan pohjavesialueet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen