Hyppää sisältöön


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Östersundomin maa-aines, Helsinki
Julkaistu: 30.10.2018

Hankkeen kuvaus Östersundomiin, Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueelle, on laadittu yhteinen yleiskaava uuden, kaupunkimaisen asuinalueen rakentamiseksi. Alueen rakentaminen edellyttää maa-ainest...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Östersundomin maa-aines, Helsinki
Lajit - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2015

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Sisältöä on tulossa lähiaikoina. ...

Luonto > Lajit > Lajit - Uusimaa
Maastoliikennerajoitukset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2015

Tällä sivulla esitellään maastoliikennerajoitukset Uudellamaalla. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Sisältöä julkaistaan heinä/elok......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset - Uusimaa
Luvan tarkistaminen Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 3.7.2015

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Uusimaa Uudenmaan  ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmi......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen Uusimaa
Vesienhoidon aluetilaisuudet 2015
Sisältösivu | Julkaistu: 5.2.2015

Uudenmaan ELY-keskus ja alueelliset vesiensuojeluyhdistykset järjestivät helmikuussa 2015 kolme tilaisuutta, joissa esiteltiin kuultavana olevia ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmaksi, merenhoidon toim...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Uusimaa > Tiedotteet ja tapahtumat > Vesienhoidon aluetilaisuudet 2015
Anttilan pohjapadon kunnostus
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Pohjapadon suisteet ja kiveykset tehtiin syksyllä 2010. Kuva otettu kesäkuussa 2011 Hirvihaaranjoki (Mäntsälänjoki, Mustijoki) saa alkunsa Sulkavanjärvestä, joka sijaitsee Mäntsälän kunnan...

Uudenmaan kalateitä > Anttilan pohjapadon kunnostus
Fallforsenin pohjakynnyksen monipuolistaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Pohjakynnyksen alaosa heti kunnostusten jälkeen vuonna 2010 . Taasianjoki virtaa Itä-Uudellamaalla Lapinjärven ja Ruotsinpyhtään läpi. Ahtaimpien koskipaikkojen perkauksia on tehty Taasi...

Uudenmaan kalateitä > Fallforsenin pohjakynnyksen monipuolistaminen
Ingarskilanjoen myllypadon kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kalatie vuonna 2000, ensimmäiset kivet lisätty. Ingarskilan myllypato on rakennettu 1919 ja vettä käytettiin myllyn ja raamisahan toimintaan vuoteen 1968 asti. Vuonna 1988 valmist...

Uudenmaan kalateitä > Ingarskilanjoen myllypadon kalatie
Kaukaksen kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kaukaksen kalatie syksyllä 2006 Keravanjoki on Vantaanjoen pisin sivuhaara, jonka pituus on 65 km. Se alkaa Hyvinkään Ridasjärvestä ja yhtyy Vantaanjoen pääuomaan Helsingin ja Vantaan r...

Uudenmaan kalateitä > Kaukaksen kalatie
Kocksbybäckenin patomuutos
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kocksbybäckenin pohjakynnykset kunnostuksen jälkeen elokuussa 2004 Vuonna 2000 tehdyssä inventoinnissa havaittiin, että Ingarskilanjoen alimmassa sivu-uomassa Kocksbybäckenissä oli noin...

Uudenmaan kalateitä > Kocksbybäckenin patomuutos
Kuuskosken kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

K uuskosken kalatien yläkynnys. Kuva: Pasi Lempinen   Koskenkylänjoen Kuuskosken luonnonmukainen kalatie on rakennettu vuonna 2008. Kuuskosken kalatien ansiosta vaelluskaloilla...

Uudenmaan kalateitä > Kuuskosken kalatie
Lontoon pohjapadon kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Pohjapato alhaalta kuvattuna kesäkuussa 2011 . Hirvihaaranjoki (Mäntsälänjoki, Mustijoki) saa alkunsa Sulkavanjärvestä, joka sijaitsee Mäntsälän kunnan pohjoisosassa lähellä Kärkölän raj...

Uudenmaan kalateitä > Lontoon pohjapadon kalatie
Sågarsinkosken kalatieratkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Sågarsinkosken luonnonmukaisen kalatien yläosa, jossa näkyy tukimuuriin tehty aukko johdettavalle vedelle. Siuntionjoen vesistöalueen pinta-ala on 487 km 2 ja järvisyys 5,2 %. Lohjanh...

Uudenmaan kalateitä > Sågarsinkosken kalatieratkaisut
Talin kastelualtaan patomuutos
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kalatie alavirrasta ylöspäin kuvattuna . Mätäjoen pääuoma saa alkunsa Vantaan kaupungin Kaivokselan kaupunginosan pohjoispuolelta Hämeenlinnan väylän läheisyydestä. Helsingin, Vantaan ja...

Uudenmaan kalateitä > Talin kastelualtaan patomuutos
Uudenmaan kalateitä
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kirkkojoen Munksin alapato on kalojen nousueste. Kuva: Pasi Lampinen   Kalojen vaelluksia joissa ja puroissa haittaavat tai estävät monenlaiset padot. Kalateiden avulla vo...

Uudenmaan kalateitä
Vakkolankosken kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Vakkolankoski ennen kalatien rakentamista. Etualalla louhittu ja kivetty kalatie sekä betoninen väliseinä, jolla rajoitetaan kalatiehen tulevan veden määrää. Vakkolankoski s...

Uudenmaan kalateitä > Vakkolankosken kalatie
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2014

  Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin ku......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Uusimaa
Tuulivoimarakentaminen - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.11.2014

Tuulivoimarakentamista Uudellamaalla edistää ja ohjaa neljäs vaihemaakuntakaava. Kaavassa on määritelty tuulivoimalle soveltuvat maakunnallisesti merkittävät alueet sovittaen ne muuhun maankäyttöön. ......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Uusimaa
Brasaksen kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Mustijoen vesilaitospadolla säännöstellään Mustijokea Kilpilahden tuotantolaitosten vedenhankintaa varten. Vuonna 1994 valmistuneen Mustijoen vesilaitospadon kalatien eli Brasaksen kalatien ka...

Uudenmaan kalateitä > Brasaksen kalatie
Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.10.2014

Uudenmaan alueelliset indikaattorit: Happamoittavat yhdisteet haittaavat luontoa ja ihmisten terveyttä Hiukkaspäästöt heikentävät ilmanlaatua ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle