Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen

Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017
Sisältösivu | Julkaistu: 10.2.2017

Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Uusimaa > Tiedotteet ja tapahtumat > Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017
Pintavesien tilan seuranta - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2017

Uudenmaan ELY-keskus vastaa järvien, jokien ja rannikkovesien tilan seurannasta toimialueellaan.  Lisäksi ELY-keskus valvoo alueensa velvoitetarkkailuja eli vesien tilan seurantaa, jota toiminna......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Uusimaa
Kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 12.7.2016

Uudenmaan kulttuuriympäristötyöryhmään kuuluu edustajia organisaatioista, jotka työskentelevät alueella kulttuuriympäristön hoidon parissa. Näitä ovat ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Museovirasto, maak......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Uusimaa
Kulttuuriympäristöohjelmat - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 12.7.2016

Vallisaaren patteria © Kuva: Henrik Wager Uudellemaalle on laadittu kultuuriympäristöohjelma viimeksi vuonna 1996 (Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisuja 5/1996). Ohjelmaa ei ole sa......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Uusimaa
Vesienhoidon organisointi
Sisältösivu | Julkaistu: 5.12.2016

Vastuullisena viranomaisena vesienhoitoalueella toimivat alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue on Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkoi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kymijoki-Suomenlahti > Vesienhoidon organisointi
Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo
Julkaistu: 10.2.2016

Hankkeen kuvaus Vekkox Oy on kehittämässä ja laajentamassa Slåtlidenin murskaamoaluetta. Hankealue sijaitsee Porvoossa Ali-Vekkosken kylässä, ja se rajautuu Porvoon ja Sipoon väliseen rajaan. Ha...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo
Kuvakaruselli ympäristötietoa Uudeltamaalta
Julkaistu: 9.11.2015

Kuvakaruselli ympäristötietoa Uudeltamaalta...

Alueellista ympäristötietoa > Uusimaa > Kuvakaruselli ympäristötietoa Uudeltamaalta
Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Uuttamaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on tällä sivulla Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupien valvonta ...

Alueellista ympäristötietoa > Uusimaa
Nestemäisten jätteiden käsittely, Järvenpää
Julkaistu: 9.10.2015

Kierto Ympäristöpalvelut Oy suunnittelee nykyisen jäte‐ ja kierrätysterminaalinsa toiminnan laajentamista Järvenpäässä Jampan teollisuusalueella osoitteessa Levysepänkaari 7‐9. Laajennuksessa on tark...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Nestemäisten jätteiden käsittely, Järvenpää
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? – Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.10.2015

Uudenmaan kuntien julkaisemia tulvaoppaita: Helsingin kaupungin tulvaohje 6/2013 (pdf 1 332 kt) Vantaan kaupungin tulvaohje 1/2014 (pdf 3 453 kt) Vantaanjoen tulvantorjunnan ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? – Uusimaa
Maatalouden vesiensuojelu - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 28.9.2015

Uudellamaalla maatalouden rakenne on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana yhä enemmän kotieläintiloista kasvinviljelytiloihin. Muutoksen seurauksena monivuotisten nurmien viljely on vähentynyt ......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Uusimaa
Östersundomin maa-aines, Helsinki
Julkaistu: 30.10.2018

Hankkeen kuvaus Östersundomiin, Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueelle, on laadittu yhteinen yleiskaava uuden, kaupunkimaisen asuinalueen rakentamiseksi. Alueen rakentaminen edellyttää maa-ainest...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Östersundomin maa-aines, Helsinki
Lajit - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2015

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Sisältöä on tulossa lähiaikoina. ...

Luonto > Lajit > Lajit - Uusimaa
Maastoliikennerajoitukset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2015

Tällä sivulla esitellään maastoliikennerajoitukset Uudellamaalla. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Sisältöä julkaistaan heinä/elok......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset - Uusimaa
Vesiliikennerajoitukset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2015

Tällä sivulla esitellään vesiliikennerajoitukset Uudellamaalla. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Sisältöä julkaistaan heinä/el......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Vesiliikenne > Vesiliikennerajoitukset - Uusimaa
Luvan tarkistaminen Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 3.7.2015

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Uusimaa Uudenmaan  ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmi......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen Uusimaa
Vesienhoidon aluetilaisuudet 2015
Sisältösivu | Julkaistu: 5.2.2015

Uudenmaan ELY-keskus ja alueelliset vesiensuojeluyhdistykset järjestivät helmikuussa 2015 kolme tilaisuutta, joissa esiteltiin kuultavana olevia ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmaksi, merenhoidon toim...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Uusimaa > Tiedotteet ja tapahtumat > Vesienhoidon aluetilaisuudet 2015
Anttilan pohjapadon kunnostus
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Pohjapadon suisteet ja kiveykset tehtiin syksyllä 2010. Kuva otettu kesäkuussa 2011 Hirvihaaranjoki (Mäntsälänjoki, Mustijoki) saa alkunsa Sulkavanjärvestä, joka sijaitsee Mäntsälän kunnan...

Uudenmaan kalateitä > Anttilan pohjapadon kunnostus
Fallforsenin pohjakynnyksen monipuolistaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Pohjakynnyksen alaosa heti kunnostusten jälkeen vuonna 2010 . Taasianjoki virtaa Itä-Uudellamaalla Lapinjärven ja Ruotsinpyhtään läpi. Ahtaimpien koskipaikkojen perkauksia on tehty Taasi...

Uudenmaan kalateitä > Fallforsenin pohjakynnyksen monipuolistaminen
Ingarskilanjoen myllypadon kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kalatie vuonna 2000, ensimmäiset kivet lisätty. Ingarskilan myllypato on rakennettu 1919 ja vettä käytettiin myllyn ja raamisahan toimintaan vuoteen 1968 asti. Vuonna 1988 valmist...

Uudenmaan kalateitä > Ingarskilanjoen myllypadon kalatie

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen