Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Lumikuorma kasvaa koko maassa - SYKE suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa
Tiedote | Julkaistu: 1.2.2022

Lumikuorma lähentelee monin paikoin 100 kiloa neliömetrillä Etelä-Suomea myöten ja ylittää sen laajalti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lumipeitteen ennustetaan kasvavan helmikuun alussa suurimmassa osassa ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Lumikuorma kasvaa koko maassa - SYKE suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa
Vesi > Lumikuorma kasvaa koko maassa - SYKE suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa
Ohjeita EU-rahoituksen vaatiman ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamisesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa
Tiedote | Julkaistu: 28.1.2022

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeiden rahoituksen ehtona on, että niissä noudatetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta. Hankkeiden ei saa heikentää esimeriksi ilmastonmuutoksen hill......

Kulutus ja tuotanto > Ohjeita EU-rahoituksen vaatiman ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamisesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa
Palveluiden saavutettavuus ja henkilöautoliikenteen sähköistäminen avainasemassa liikenteen päästöjen vähentämisessä maaseutukunnissa
Tiedote | Julkaistu: 27.1.2022

Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti tehokkaimpia kunnissa toteutettavia henkilöautoliikenteen päästövähennystoimenpiteitä Pohjois-Pohjanmaan maaseutukunnissa. Selvityksen mukaan palveluiden hyvä saav......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Palveluiden saavutettavuus ja henkilöautoliikenteen sähköistäminen avainasemassa liikenteen päästöjen vähentämisessä maaseutukunnissa
Kulutus ja tuotanto > Palveluiden saavutettavuus ja henkilöautoliikenteen sähköistäminen avainasemassa liikenteen päästöjen vähentämisessä maaseutukunnissa
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä sujuvoittaa tiedon hyödyntämistä – ensimmäisen vaiheen määrittely on valmis
Uutinen | Julkaistu: 25.1.2022

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kootaan alueidenkäytön suunnitelmiin ja rakentamiseen liittyvää tietoa valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Tavoitteena on, että uusi tietojärjestelmä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä sujuvoittaa tiedon hyödyntämistä – ensimmäisen vaiheen määrittely on valmis
Elinympäristö ja kaavoitus > Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät > Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä sujuvoittaa tiedon hyödyntämistä – ensimmäisen vaiheen määrittely on valmis
Lajien esittelyt
Sisältösivu | Julkaistu: 3.5.2013

Luontodirektiivin 139 Suomessa esiintyvästä lajista, alalajista tai lajiryhmästä, niiden tunnistamisesta, elinympäristöistä, levinneisyydestä, uhkatekijöistä ja hoitosuosituksista on koostettu lyhyet...

Luonto > Lajit > Luonto- ja lintudirektiivien lajit > Lajien esittelyt
Intro: HISP & CSEPIN
Sisältösivu | Julkaistu: 21.1.2022

Ohjeita suomeksi Esittelyvideoita ja muita ohjeita satelliittikuvilta havaittavien kiinnostavien ilmiöiden ilmoittamisesta (HISP) ja toimenpiteiden käynnistämisestä niiden pohjalta (CSEPIN): ......

Kansalaishavainnot > Intro: HISP & CSEPIN
SYKE ja Tukes muistuttavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä
Tiedote | Julkaistu: 21.1.2022

Isojen hallien ja maneesien ja erityisesti kuplahallien kattorakenteita kannattaa tarkkailla aktiivisesti lumikuorman varalta, SYKE ja Tukes muistuttavat. Rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä, ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > SYKE ja Tukes muistuttavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä
Vesi > SYKE ja Tukes muistuttavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä
Uusi tutkimus kartoitti alueet, joille merituulivoimaa voidaan rakentaa kannattavasti ilman suuria vahinkoja meriluonnolle
Tiedote | Julkaistu: 21.1.2022

Merituulivoimalle soveltuvia alueita on kartoitettu uudessa tutkimuksessa. Parhaimmilla alueilla tuulivoiman tuotanto on kannattavaa, mutta haitat sekä ihmisille että meriluonnolle pysyvät pieninä. So......

Meri > Uusi tutkimus kartoitti alueet, joille merituulivoimaa voidaan rakentaa kannattavasti ilman suuria vahinkoja meriluonnolle
Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa
Tiedote | Julkaistu: 20.1.2022

Tuoreen selvityksen mukaan maa- ja metsätalouden vaikutukset jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun ovat edelleen voimakkaita. Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutuste......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa
Vesi > Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa
Muut eliöryhmät
Sisältösivu | Julkaistu: 20.1.2022

Tälle sivulle kootaan esittelyt muiden eliöryhmien lajeista, joiden esiintymät voidaan ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Esittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja. Viittausohje yksittäisee...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Metsälajien esittelyt > Muut eliöryhmät
Tarpeesta suunnitelmaan
Sisältösivu | Julkaistu: 1.12.2020

Hei, me kunnostetaan! Vesistökunnostuksen vaiheet ja vaikuttajat    Tältä sivulta löytyy esittelyjä erilaisista vesistökunnostushankkeista ensimmäisestä vaiheesta, jol...

Vesistökunnostusverkosto > Hei me kunnostetaan! > Tarpeesta suunnitelmaan
Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2022

Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää......

Vesi > Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni
Vesivarat ja havainnot
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2020

Vesistökunnostusverkosto julkaisee ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä kuukausilukuja. Vesivaroihin ja havaintoihin liittyvät kuukauden luvut löydät tältä sivulta. Suomessa on 46 suur...

Vesistökunnostusverkosto > Kuukauden luku > Vesivarat ja havainnot
Maailman vaelluskalapäivä
Sisältösivu | Julkaistu: 25.1.2022

Maailman vaelluskalapäivää 2022 (World Fish Migration Day) vietetään 21.5. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta vapaana virtaavien jokien ja vaelluskalojen tärkeydestä ympäri maai...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Muut tapahtumat > Maailman vaelluskalapäivä
Levätilanne
Sisältösivu | Julkaistu: 6.6.2022

Sinilevätilannetta voi seurata vesi.fi- ja Itämeri.fi-palveluista sekä Järvi-meriwikissä. Palveluissa tarjotaan kesällä mm. sinilevähavainnot kartalla sekä SYKEn sinileväkatsaukse...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Levätilanne
Talviseminaarit
Sisältösivu | Julkaistu: 9.12.2019

  Talvinen puro @Pinja Kasvio Tervetuloa talviseminaareihin! Vesistökunnostusverkosto järjestää vuosittain talviseminaarin, jossa käsitellään vesistöjen kun...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Talviseminaarit
Vesistökunnostusverkosto
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2020

Vesistökunnostusverkoston sivut ovat siirtymässä uuteen vesi.fi -palveluun Nämä ymparisto.fi-palvelun Vesistökunnostusverkoston sivut poistuvat käytöstä vuoden 2022 aikana.  ...

Vesistökunnostusverkosto
Vesistösankarit
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2020

Vesistökunnostusverkoston Vesistösankari-kampanjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet vesistöjemme tilan parantamiseen. Puuttuuko oma vesistösankarisi listalta...

Vesistökunnostusverkosto > Vesistösankarit
Kotitalousjätteet kulkevat uusiksi raaka-aineiksi
Tiedote | Julkaistu: 21.12.2021

Karelia CBC -ohjelman rahoittamassa WasteLess Karelias -hankkeessa kävi ilmi, että kaikki Juuassa lajiteltu muovi-, lasi-, kartonki- ja metallijäte käsitellään joko Suomessa tai ulkomailla. Kierrätys ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Kotitalousjätteet kulkevat uusiksi raaka-aineiksi
Kulutus ja tuotanto > Kotitalousjätteet kulkevat uusiksi raaka-aineiksi
Suunnittelumateriaalia ja julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 17.12.2021

ajankohtaista Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi t...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnittelumateriaalia ja julkaisuja

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle