Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Seuraava Viimeinen

Pienvesien kunnostus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

JULKAISUJA Uusi opas kannustaa ja tukee pienvesien suojelutyötä (SYKEn ja Valonian tiedote 30.10.2019) Purojen tilan uudet arviointikeinot edistävät kalakantojen ja uhanalaisten...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus
Purojen tilan uudet arviointikeinot edistävät kalakantojen ja uhanalaisten lajien säilymistä
Tiedote | Julkaistu: 16.9.2019

Pienten virtavesien ekologisen tilan määrittämiseen on kehitetty uusia menetelmiä, jotka mahdollistavat ensimmäistä kertaa vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset arviot. Huonokuntoiset purot ja ongelmalli......

Vesi > Purojen tilan uudet arviointikeinot edistävät kalakantojen ja uhanalaisten lajien säilymistä
Puron lähtötilanteen selvittäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Happirikas, virtaava vesi sekä suojapaikkojen ja ravinnon runsaus ovat luoneet edellytykset ainutlaatuisen eliöstön kehittymiselle puroissa. Kunnostusta suunniteltaessa täytyy selvittää puron ja sen ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Puron lähtötilanteen selvittäminen
Keramiikkataide tuo näkyväksi ihmisen maaperään jättämät jäljet
Uutinen | Julkaistu: 15.9.2019

Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksen Empirica-tutkijaryhmä nostaa taiteellisen työskentelyn ja tutkimuksen avulla esille ihmisen vaikutuksen maaperään. Traces from the Anthropocene: Working with Soil ......

Kulutus ja tuotanto > Keramiikkataide tuo näkyväksi ihmisen maaperään jättämät jäljet
Arkimaisemat ja vesi maisemapäivän teemoina
Tiedote | Julkaistu: 13.9.2019

Tuhansien järvien maana vedellä on keskeinen osa suomalaisten arjessa. Miten vesi näkyy meidän jokapäiväisissä maisemissamme? Virtaako se pienenä purona kauppareissusi varrella? Käytkö iltakävelyillä ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Arkimaisemat ja vesi maisemapäivän teemoina
Luonto > Maisemat > Kansainvälinen maisemapäivä > Arkimaisemat ja vesi maisemapäivän teemoina
Itämeren luontotyyppien luokittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 13.9.2019

Uusimmassa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa käytettiin erilaista luokittelua kuin edellisessä, vuoden 2008 arvioinnissa. Edelliseen uhanalaisuusarviointiin verrattuna tällä kertaa kuvattiin ja...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Itämeri > Itämeren luontotyyppien luokittelu
Itämeren tilan parantaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 13.9.2019

Miksi Itämeren tilaa pitäisi parantaa? Itämeressä eläville lajeille meri on välttämätön elinympäristö. Ihmisille Itämeri on elannon ja virkistyksen lähde – siis ekosysteemipalvelujen tarjoaja. M...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Itämeri > Itämeren tilan parantaminen
Itämeri
Sisältösivu | Julkaistu: 13.9.2019

Itämeri on pieni, murtovetinen meri, jossa ihmisen toimet vaikuttavat herkästi meriympäristön tilaan. Ihminen on vaikuttanut Itämereen pitkään ja monin tavoin, minkä seurauksena sen tila on heikentyn...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Itämeri
Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät
Sisältösivu | Julkaistu: 13.9.2019

Itämeren luontotyyppien uhanalaisuuden merkittävimmät syyt ovat vesistöjen rehevöityminen, vesirakentaminen, vieraslajit ja vesiliikenne. Muita uhanalaisuuden syitä Itämerellä ovat rantalaidunnuksen ...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Itämeri > Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät
Jyväskylä on vuoden kiertotalouskunta 2019
Tiedote | Julkaistu: 11.9.2019

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastoivat toukokuussa 2019 kaikki Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Jyväskylän kaupunki julkistettiin kilpailun voittaja......

Kulutus ja tuotanto > Jyväskylä on vuoden kiertotalouskunta 2019
Kansainvälisen tutkimusryhmän arvio: Maailman kestävän kehityksen tila on vakava, ratkaisuja on olemassa
Tiedote | Julkaistu: 11.9.2019

YK:n asettama kansainvälinen tutkijaryhmä on arvioinut maailman kestävän kehityksen tilan huolestuttavaksi. Vaikka hyviä merkkejä on maailmalla havaittavissa, niin tietyt asiat estävät myönteisen kehi......

Kulutus ja tuotanto > Kansainvälisen tutkimusryhmän arvio: Maailman kestävän kehityksen tila on vakava, ratkaisuja on olemassa
Muuttuva ilmasto vaikuttaa jokien tulviin Euroopassa
Tiedote | Julkaistu: 10.9.2019

Kansainvälinen tutkimusprojekti on osoittanut ensimmäistä kertaa todella laajassa mittakaavassa ja vankkaan havaintoaineistoihin perustuen, että ilmastonmuutoksella on selvä vaikutus tulvien suuruutee......

Vesi > Muuttuva ilmasto vaikuttaa jokien tulviin Euroopassa
Seurantatulokset kertovat: Happikatoalueet Suomenlahdella ovat viimekesäistä laajemmat
Tiedote | Julkaistu: 6.9.2019

Suomenlahdella happikatoalueet ovat laajemmat kuin viime kesänä. Itämeren pääaltaan happikatoalueet ovat suunnilleen yhtä suuret kuin syksyllä 2018, jolloin Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos a......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Seurantatulokset kertovat: Happikatoalueet Suomenlahdella ovat viimekesäistä laajemmat
Meri > Itämeren tilan seuranta > Seurantatulokset kertovat: Happikatoalueet Suomenlahdella ovat viimekesäistä laajemmat
Meri > Seurantatulokset kertovat: Happikatoalueet Suomenlahdella ovat viimekesäistä laajemmat
Sähköisesti siirrettävät pohjavesien korkeustiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2019

Määritelmiä Pohjavedenkorkeudella tarkoitetaan tietyltä paikalta (pohjavesialuetunnuksen ja havaintopaikan tunnuksen perusteella tunnistettavalta pisteeltä) tiettynä aikana (päivä + kellonaik......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Sähköisesti siirrettävät pohjavesien korkeustiedot
Kalat ja lannan ravinteet osaksi kestävää ruokajärjestelmää Varsinais-Suomessa
Tiedote | Julkaistu: 2.9.2019

Varsinais-Suomessa voidaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta vahvistamalla alihyödynnettyjen kalakantojen elintarvikekäyttöä, selventämällä kalankasvatuksen toimintaedellytyksiä sekä lisää......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kalat ja lannan ravinteet osaksi kestävää ruokajärjestelmää Varsinais-Suomessa
Luonto > Kalat ja lannan ravinteet osaksi kestävää ruokajärjestelmää Varsinais-Suomessa
Vesi > Kalat ja lannan ravinteet osaksi kestävää ruokajärjestelmää Varsinais-Suomessa
Valtakunnallisen leväkatsauksen yhteenveto kesä-elokuu 2019: Järvillä sinileväkesä oli vaihteleva, merellä tuuli piti sinilevät pääosin veteen sekoittuneena
Tiedote | Julkaistu: 29.8.2019

Kuluneena kesänä sinilevää esiintyi Suomen merialueilla runsaasti etenkin Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, Suomenlahden suulla sekä Ahvenanmaan eteläpuolella. Sinilevää havaittiin paikoittain pintala......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Valtakunnallisen leväkatsauksen yhteenveto kesä-elokuu 2019: Järvillä sinileväkesä oli vaihteleva, merellä tuuli piti sinilevät pääosin veteen sekoittuneena
Meri > Valtakunnallisen leväkatsauksen yhteenveto kesä-elokuu 2019: Järvillä sinileväkesä oli vaihteleva, merellä tuuli piti sinilevät pääosin veteen sekoittuneena
Vesi > Valtakunnallisen leväkatsauksen yhteenveto kesä-elokuu 2019: Järvillä sinileväkesä oli vaihteleva, merellä tuuli piti sinilevät pääosin veteen sekoittuneena
Merentutkimusalus Arandan hallinnoinnin ja ylläpidon vaihtoehtoja on selvitetty
Tiedote | Julkaistu: 28.8.2019

Selvitysmies Markku Mylly on saanut valmiiksi raporttinsa eri vaihtoehdoista tutkimusalus MTA Arandan hallinnan ja ylläpidon järjestämiseksi....

Vesi > Merentutkimusalus Arandan hallinnoinnin ja ylläpidon vaihtoehtoja on selvitetty
Ohjeita vedenlaatutietojen ja pohjavesien vedenkorkeustietojen tuottajille
Sisältösivu | Julkaistu: 28.8.2019

Valtion ympäristöhallinnon tiedonsiirtotapa (VYH-tiedonsiirtotapa) Valtion ympäristöhallinnossa (VYH) on kehitetty pinta- ja pohjavesien vedenlaadun ja pohjavesien vedenkorkeuden tiedon siirtoa ......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ohjeita vedenlaatutietojen ja pohjavesien vedenkorkeustietojen tuottajille
Vesiruton hyödyntämiseen etsitään tehokkaita ratkaisuja – vieraslajia poistettiin onnistuneesti Vuotunki-järvestä
Tiedote | Julkaistu: 28.8.2019

Haitallista vieraslajia, kanadanvesiruttoa, poistettiin yhteensä noin 8-9 tonnia Kuusamon Vuotunki-järvestä elokuun alussa. Operaation takana on Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja ProA......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Vesiruton hyödyntämiseen etsitään tehokkaita ratkaisuja – vieraslajia poistettiin onnistuneesti Vuotunki-järvestä
Luonto > Vesiruton hyödyntämiseen etsitään tehokkaita ratkaisuja – vieraslajia poistettiin onnistuneesti Vuotunki-järvestä
Vesi > Vesiruton hyödyntämiseen etsitään tehokkaita ratkaisuja – vieraslajia poistettiin onnistuneesti Vuotunki-järvestä
Etusivu_2_iso_kuvanosto
Sisältösivu | Julkaistu: 27.8.2019

Kuva Riku Lumiaro. IPCC: Jään ja lumen määrä on vähentynyt, valtameret ovat lämmenneet ja happamoituneet, merenpinnan nousu on kiihtynyt – muutosten vaikutuksia voidaan kuitenkin vielä h......

Etusivu_2_iso_kuvanosto

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Seuraava Viimeinen