Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Betoniasemat ja betonituotetehtaat
Sisältösivu | Julkaistu: 20.12.2018

Betoniasemien ja betonituotetehtaiden ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 858/2018 (ks. linkki oikealla). Betoniaseman ja betonituotetehtaan on täytettävä rekist...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Betoniasemat ja betonituotetehtaat
Suomen tulvariskien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa
Tiedote | Julkaistu: 20.12.2018

Ilmastonmuutoksen myötä suurten vesistöjen tulvien ennakoidaan kasvavan, mutta osassa Suomea tulvavaara pienenee. SYKEn raportissa arvioidaan, että tulvariski vähenee hieman lyhyellä aikavälillä, mutt......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Suomen tulvariskien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa
Ilmasto ja ilma > Suomen tulvariskien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa
Meri > Suomen tulvariskien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa
Rakentaminen > Suomen tulvariskien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa
Vesi > Suomen tulvariskien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa
Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tiedote | Julkaistu: 20.12.2018

Suomen ympäristökeskus on ensimmäinen valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka on saanut laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnin koko toiminnalleen. SYKElle myönnettyyn kansainväliseen ISO......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Ilmasto ja ilma > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Kulutus ja tuotanto > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tulevaisuuden tulvariskiarviot, skenaariot ja selitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 20.12.2018

Tällä sivulla on kuvattu lyhyesti tulevaisuuden tulvariskiarvioiden laskentamenetelmä, keskeiset aineistot ja käsitteet sekä arvioihin liittyvät epävarmuudet. Laajemmin kyseiset asiat on käsitelty ra......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulevaisuuden tulvariskiarviot, skenaariot ja selitteet
Maa-ainesten ottaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 20.12.2018

Maa- ja kallioperän kiviainekset ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, joita käytetään Suomessa nykyisin 120–140 miljoonaa tonnia vuodessa. Tästä määrästä noin 60 % otetaan maa-aineslain mukaisilta ott...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen
Suomelle suuri EU-Life-hanke ilmastonmuutoksen hillintään
Tiedote | Julkaistu: 19.12.2018

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle 9,1 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen. Life-ohjelmaan hyväksytyllä ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE)- hankkeella ed......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Suomelle suuri EU-Life-hanke ilmastonmuutoksen hillintään
Kulutus ja tuotanto > Suomelle suuri EU-Life-hanke ilmastonmuutoksen hillintään
Luontotyyppien uhanalaisuus 2018
Sisältösivu | Julkaistu: 9.1.2019

AJANKOHTAISTA LUONTOTYYPPIEN UHANALAISUUS 2018 Suomen luontotyyppien punainen kirja on valmistunut 120 tutkijan ja asiantuntijan yhteistyönä. Julkistamistilaisuus nähtävissä YouT...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Luontotyyppien uhanalaisuus 2018
Pohjavesien tila
Sisältösivu | Julkaistu: 11.11.2013

Suomessa on noin 3800 vedenhankintaa varten tärkeää ja siihen soveltuvaa pohjavesialuetta, joista suurin osa tilaltaan hyviä. Suomessa on noin 350 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta. Määr...

Vesi > Pohjavesien tila
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luontotyyppien tilan heikentyminen jatkuu
Tiedote | Julkaistu: 18.12.2018

Luontotyyppien uhanalaisuus on arvioitu Suomessa toista kertaa. Vajaasta 400 luontotyypistä noin puolet (48 %) arvioitiin uhanalaisiksi koko maassa. Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (59 %) on selväst......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luontotyyppien tilan heikentyminen jatkuu
Luonto > Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luontotyyppien tilan heikentyminen jatkuu
Videoseurannassa Imatran kaupunkipuroon nousi taimenia – purosta löytyy siis jatkossakin taimenen poikasia
Tiedote | Julkaistu: 17.12.2018

Imatrankosken viereen on rakennettu kaupunkipuro, joka saa vetensä Vuoksen voimalaitoksen yläpuolisesta kanavasta putkea pitkin ja laskee kilometrin matkalla mutkitellen vanhan kosken puolelle alakana......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Videoseurannassa Imatran kaupunkipuroon nousi taimenia – purosta löytyy siis jatkossakin taimenen poikasia
Vesi > Videoseurannassa Imatran kaupunkipuroon nousi taimenia – purosta löytyy siis jatkossakin taimenen poikasia
Kotitalouksien tuottamasta jätemäärästä ja kierrätysinnosta uutta tietoa
Tiedote | Julkaistu: 13.12.2018

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt 13 kuntaseudun kotitalousjätteen määrää ja kierrätysastetta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kotitalouksien jätteiden määrää ja kierrätysastetta on arvioitu näin l......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Kotitalouksien tuottamasta jätemäärästä ja kierrätysinnosta uutta tietoa
Kulutus ja tuotanto > Kotitalouksien tuottamasta jätemäärästä ja kierrätysinnosta uutta tietoa
Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia osoittaa uusi tila-arvio
Uutinen | Julkaistu: 13.12.2018

Itämeren tilasta kertova uusi tieteellisesti vertaisarvioitu raportti sisältää tutkimustietoa planktonista hylkeisiin, ravinteista ja vaarallisista aineista roskiin, meluun ja ihmisen toimien vaikutuk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia osoittaa uusi tila-arvio
Meri > Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia osoittaa uusi tila-arvio
Meri > Mikä on Itämeren tila > Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia osoittaa uusi tila-arvio
Ilmoita havaintosi: Este reitillä
Sisältösivu | Julkaistu: 12.12.2018

Odota sivun latautumista: Tarvittaessa kartan alavasemmasta kulmasta lukituksen avattuasi siirrä karttakohdistin havaitsemasi esteen sjaintiin.

Ilmoita havaintosi: Este reitillä
Suunnitteluopas
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2016

Opasmateriaali ja taustadokumentit vesienhoidon suunnitteluun - uutta suunnitelmakaudelle 2021-2027 Vesienhoidon ja merenhoidon käsikirja  (versio 17.2.2017) (pdf) ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaario
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2018

Kuormitusinventaarion tehtävä on tukea vesien- ja merenhoidon suunnittelua sekä erityisesti toimenpideohjelmien laatimista ja niiden vaikuttavuuden arviointia. Inventaarion avulla vesien- ja merenhoi......

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas > Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaario
Kampanjat
Sisältösivu | Julkaistu: 30.8.2018

Kansalaishavaintokampanja järjestää käytännössä joukkoistetun tiedonkeruun: Kansalaishavaintokampanjoissa yhdistetään ja järjestetään erilaisten toisiinsa liittyvien havaintojen tekemistä, havainnoin...

Kansalaishavainnot > Kampanjat
Vesitilanne marraskuun lopussa 2018: Järvien jäät heikkoja, lunta vähän ja vedenpinnat edelleen alhaalla
Tiedote | Julkaistu: 4.12.2018

Järvien jäätilanne on heikko tai vaihteleva koko maassa. Etelä- ja Keski-Suomessa jääpeite monin paikoin puuttuu tai on liian heikko mitattavaksi. Järvien pinnat ovat edelleen paikoin alhaalla, samoin......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Vesitilanne marraskuun lopussa 2018: Järvien jäät heikkoja, lunta vähän ja vedenpinnat edelleen alhaalla
Vesi > Vesitilanne marraskuun lopussa 2018: Järvien jäät heikkoja, lunta vähän ja vedenpinnat edelleen alhaalla
Ilmoittaudu mukaan kevään 2019 Liiteri-koulutuksiin
Uutinen | Julkaistu: 3.12.2018

SYKE kouluttaa Liiteri-järjestelmän käyttäjiä tammi-helmikuussa 2019. 9.1. opastetaan järjestelmän perustoimintojen käyttöä kaikille Liiterin käyttäjille soveltuvalla kurssilla ja 13.2. perehdytään Li......

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri > Uutiset > Ilmoittaudu mukaan kevään 2019 Liiteri-koulutuksiin
Kaivosten vesistövaikutukset voidaan ennustaa aiempaa tarkemmin – Uutta tietoa myös pilaantuneiden vesien avuksi
Tiedote | Julkaistu: 3.12.2018

Laajassa yhteistyöhankkeessa on kehitetty uusia kaivosvesien leviämistä ja vaikutuksia kuvaavia vesistömalleja, haitta-aineiden mittausmenetelmiä sekä arvioitu erilaisia kunnostusmahdollisuuksia. Kunn......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kaivosten vesistövaikutukset voidaan ennustaa aiempaa tarkemmin – Uutta tietoa myös pilaantuneiden vesien avuksi
Vesi > Kaivosten vesistövaikutukset voidaan ennustaa aiempaa tarkemmin – Uutta tietoa myös pilaantuneiden vesien avuksi
Veden lämpötila
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Vesistöjen lämpötilan mitt...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Veden lämpötila

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen