Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Ilmastonmuutos, happamoituminen ja ympäristömyrkyt - kolme kiireisiä toimenpiteitä vaativaa arktisen ympäristön uhkatekijää
Uutinen | Julkaistu: 7.5.2019

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) esittelee Arktisen neuvoston ministerikokoukselle Rovaniemellä 7.5.2019 raportit kolmesta teemasta, jotka kaikki vaativat kiireisiä toimenpiteitä: Ilm......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Ilmastonmuutos, happamoituminen ja ympäristömyrkyt - kolme kiireisiä toimenpiteitä vaativaa arktisen ympäristön uhkatekijää
Luonto > Ilmastonmuutos, happamoituminen ja ympäristömyrkyt - kolme kiireisiä toimenpiteitä vaativaa arktisen ympäristön uhkatekijää
Meri > Ilmastonmuutos, happamoituminen ja ympäristömyrkyt - kolme kiireisiä toimenpiteitä vaativaa arktisen ympäristön uhkatekijää
Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu käynnistyy
Uutinen | Julkaistu: 2.5.2019

Opetetaanko kuntasi peruskouluissa kiertotaloutta, jaetaanko ylijäänyt hävikkiruoka kuntalaisille, hyödynnetäänkö rakentamisessa ylijäämämaita tai ovatko kiertotalousratkaisut yhtenä julkisten hankint......

Kulutus ja tuotanto > Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu käynnistyy
Ounasjoella ja Tornionjoella jääpatoja - vahingot toistaiseksi vähäisiä
Tiedote | Julkaistu: 29.4.2019

Tulvakeskus tiedottaa Viime viikon poikkeuksellisen lämmin sää sai jäät liikkeelle Ounasjoella. Perjantain ja lauantain välisenä yönä muodostui Kaukoseen jääpato, joka ei ole aiheuttanut vahin......

Vesi > Ounasjoella ja Tornionjoella jääpatoja - vahingot toistaiseksi vähäisiä
Kouluruokaraadeissa osallistetaan oppilaita hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen
Tiedote | Julkaistu: 25.4.2019

Turun kouluissa on käynnistetty kevään aikana kouluruokaraatitoimintaa. Tavoitteena on kuulla ja osal-listaa oppilaita vaikuttamaan kouluruokailuun sekä keskustella oppilaiden kanssa heidän toivomista......

Kulutus ja tuotanto > Kouluruokaraadeissa osallistetaan oppilaita hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen
Metsät ja perinneympäristöt keskeisessä asemassa kovakuoriaisten suojelun kannalta
Tiedote | Julkaistu: 23.4.2019

Uhanalaisia kovakuoriaisia on maaliskuussa julkaistun uhanalaisuusarvioinnin mukaan 288 lajia, eli noin 8 % arvioiduista. Silmälläpidettävien lajien määrä väheni hieman, mutta Suomesta hävinneiksi arv......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Metsät ja perinneympäristöt keskeisessä asemassa kovakuoriaisten suojelun kannalta
Luonto > Metsät ja perinneympäristöt keskeisessä asemassa kovakuoriaisten suojelun kannalta
Kevään tulvaennusteet tavanomaisia, jääpadot voivat silti yllättää
Tiedote | Julkaistu: 17.4.2019

Lämpenevä sää nostaa Pohjois-Pohjanmaan jokien vedenkorkeuksia pääsiäisen aikana. Oulun eteläpuolella kevättulvien ennustetaan jäävän korkeintaan keskimääräisiksi, mutta mahdolliset jääpadot voivat no......

Vesi > Kevään tulvaennusteet tavanomaisia, jääpadot voivat silti yllättää
Kuva meriroskan lähteistä tarkentuu
Uutinen | Julkaistu: 12.4.2019

Suomen rantojen suurin meriroskan lähde on virkistyskäyttö, mutta suurissa kaupungeissa rantoja roskaavat myös rakennustyömaat, kertovat RoskatPois!-hankkeen tulokset....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Itämeren tilan seuranta > Roskaantumisen ja vedenalaisen melun seuranta > Kuva meriroskan lähteistä tarkentuu
Meri > Kuva meriroskan lähteistä tarkentuu
Turun ruokapalvelut kehittyvät kohti hiilineutraaliutta
Tiedote | Julkaistu: 10.4.2019

Turun kaupunki on selvittänyt keittiöverkon ja kaupungin ostamien ruokapalveluiden hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä. Selvityksen mukaan suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet Turun ruokapal......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Turun ruokapalvelut kehittyvät kohti hiilineutraaliutta
Kulutus ja tuotanto > Turun ruokapalvelut kehittyvät kohti hiilineutraaliutta
Vesirutosta biokaasua tai lannoitetta? Uusia keinoja vieraslajin hyödyntämiseen etsitään
Tiedote | Julkaistu: 10.4.2019

Haitallinen vesistöissä kasvava vieraslaji kanadanvesirutto (Elodea canadensis) on levinnyt satoihin järviin pääasiassa Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta sitä esiintyy runsaina kasvustoina myös Koillism......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Vesirutosta biokaasua tai lannoitetta? Uusia keinoja vieraslajin hyödyntämiseen etsitään
Luonto > Vesirutosta biokaasua tai lannoitetta? Uusia keinoja vieraslajin hyödyntämiseen etsitään
Vesi > Vesirutosta biokaasua tai lannoitetta? Uusia keinoja vieraslajin hyödyntämiseen etsitään
Väitös: Ilmaston lämpeneminen voi muuttaa kasviplanktonyhteisön koostumusta ja vähentää ravintoketjun ylemmille tuotantotasoille siirtyvää ravinnon määrää
Tiedote | Julkaistu: 9.4.2019

Ilmaston lämpeneminen muuttaa meren kasviplanktonyhteisöjen koostumusta. Esimerkiksi Itämeren ekosysteemissä kevätkukintaa dominoivat piilevät voivat menettää valta-asemansa panssarisiimaleville. Se v......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Merentutkimus > Väitös: Ilmaston lämpeneminen voi muuttaa kasviplanktonyhteisön koostumusta ja vähentää ravintoketjun ylemmille tuotantotasoille siirtyvää ravinnon määrää
Meri > Väitös: Ilmaston lämpeneminen voi muuttaa kasviplanktonyhteisön koostumusta ja vähentää ravintoketjun ylemmille tuotantotasoille siirtyvää ravinnon määrää
Suomen kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki kasvussa, julkisten hankintojen hiilijalanjälki laskettu ensimmäistä kertaa
Tiedote | Julkaistu: 8.4.2019

Suomen kulutuksesta aiheutuvat päästöt eivät ole laskeneet 2000-luvulla. Niistä valtaosa syntyy kotitalouksien kulutuksesta. Myös investoinneilla ja julkisilla hankinnoilla on merkittävät osuudet pääs......

Kulutus ja tuotanto > Suomen kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki kasvussa, julkisten hankintojen hiilijalanjälki laskettu ensimmäistä kertaa
Uudistunut Ilmastodieetti.fi-laskuri auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä
Tiedote | Julkaistu: 8.4.2019

Suomen ympäristökeskuksen uudistunut Ilmastodieetti.fi-laskuri ohjaa entistä selkeämmin konkreettisiin tekoihin oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Laskuri on saanut uuden ilmeen ja on käytettäviss......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Uudistunut Ilmastodieetti.fi-laskuri auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä
Kartat ja tilastot > Uudistunut Ilmastodieetti.fi-laskuri auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä
Kulutus ja tuotanto > Uudistunut Ilmastodieetti.fi-laskuri auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä
Vuosiseminaari 2019
Sisältösivu | Julkaistu: 2.4.2019

  #vesistökunnostus #vkvmikkeli #kunnostajatkoolla Vesistökunnostusverkoston kahdeksas vuosiseminaari järjestettiin Mikkelissä 3.-5.6.  Etelä-Savon ELY-keskuksen, Mikkelin kau...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2019
Tampere liittyi Hinku-verkostoon – koko kaupunkiseudusta hiilineutraali vuonna 2030
Tiedote | Julkaistu: 2.4.2019

Tampereen kaupunkiseutu on sitoutumassa yhä vahvemmin tiukkoihin hiilineutraaliustavoitteisiin. Tampere liittyi seudun keskuskaupunkina Kohti hiilineutraalia kuntia (Hinku) -verkostoon kaupunginhallit......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Tampere liittyi Hinku-verkostoon – koko kaupunkiseudusta hiilineutraali vuonna 2030
Kulutus ja tuotanto > Tampere liittyi Hinku-verkostoon – koko kaupunkiseudusta hiilineutraali vuonna 2030
Mikä Liiteri?
Sisältösivu | Julkaistu: 24.10.2017

Liiteri on SYKEn elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu. Se kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja paikkatietoja. Liiteri sisältää satoja karttatasoja ja yli ...

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri > Mikä Liiteri?
Hoitokalastus
Sisältösivu | Julkaistu: 28.3.2019

Hoitokalastukseksi kutsutaan erityisesti särkikaloihin keskittyvää kalastusta. Sitä voidaan tehdä monilla erilaisilla pyyntimenetelmillä ympäri vuoden. Kalastuksen painottuessa liikaa petokaloih...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Kalavesien kunnostus ja hoito > Hoitokalastus
Kansalaishavainnot
Sisältösivu | Julkaistu: 27.11.2017

Mitä hyötyä kansalaisten havainnoista on? Havaintoja tallentava saa itselleen näyttävän havaintoarkiston. Muut vesistön käyttäjät saavat puolestaan ajankohtaista tietoa esimerkiksi pintaveden lä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Kansalaishavainnot
Kalavesien kunnostus ja hoito
Sisältösivu | Julkaistu: 28.3.2019

Kalat, kuten muutkin vesieliöt, ovat sopeutuneet elämään vedessä ja ovat siitä riippuvaisia. Ihminen on toimillaan monin paikoin muuttanut vesistöjen luontaista tilaa ja siten heikentänyt kalojen eli...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Kalavesien kunnostus ja hoito
Kivikot
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2013

AJANKOHTAISTA Julkaisu valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista on valmistunut. Valtakunnallisessa inventoinnissa käytiin läpi noin tuhat kivikkomuodostumaa, joista maastossa invento...

Luonto > Geologiset muodostumat > Kivikot
Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu
Tiedote | Julkaistu: 26.3.2019

Julkaisu valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista on julkaistu. Inventoinnissa käytiin läpi noin tuhat kivikkomuodostumaa, joista maastossa inventoitiin tarkemmin 640 kivikkoa. Inventoinnissa kivikoi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu
Luonto > Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9