Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat – Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 24.1.2014

Vesilain voimaantulosta 1961 lähtien pohjaveden suojelua on toteutettu perustamalla vesilain mukaisia suoja-alueita vedenottamoiden ympärille. Suoja-alueet määrätään aluehallintoviraston päätöksel......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat – Pohjois-Savo
Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 24.1.2014

Pohjois-Savossa on yhteensä 170 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 99 on vedenhankintakäytössä. Vuonna 2013 valmistuneen uuden arvion perusteella ihmistoiminta uhkaa vakavasti pohjaveden tilaa y......

Vesi > Pohjavesien tila > Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Pohjois-Savo
Vesihuolto - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 24.1.2014

Suomen mittakaavan mukaan Pohjois-Savon pohjavesivarat eivät ole mitenkään poikkeuksellisen runsaat, mutta vuoden 2000 alusta alueen kaikki vesihuoltolaitokset ovat käyttäneet raakavetenä talousve......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuolto - Pohjois-Savo
Ympäristön tila Pohjois-Savossa 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2013

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kokoamaan katsaukseen on koottu tilastotietoja Pohjois-Savon ympäristön tilasta ja sen kehityksestä 2000-luvulla. Tämä katsaus täydentää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) j......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2013 > Ympäristön tila Pohjois-Savossa 2013
Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 28.11.2013

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvionsa vesistöjennoususta aiheutuvista tulvarisk......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 26.9.2013

Tältä sivulta löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. 2022 PIMA-päätös, Kuopio, ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Pohjois-Savo
Itä-Suomen jätesuunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 28.8.2013

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskukset laativat Itä-Suomen jätesuunnitelman vuosina 2008 ja 2009. Itä-Suomen jätesuunnitelmassa esitettiin jätehuollon nykytila sekä tavoitt...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Itä-Suomen jätesuunnittelu
Pilaantuneen maa-alueen kunnostuspäätökset - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Ytterligare regional information gällande valt område finns inte. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneen maa-alueen kunnostuspäätökset - Pohjois-Savo
Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista Alimman rakentamiskorkeuden määrittämisessä lähtökorkeus on keskimäärin kerran 100 vuodessa sattuvan tulvan korkeus, johon lisätään harkinnanvarainen ra......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa > Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Pohjois-Savo
Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Ytterligare regional information gällande valt område finns inte. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Muut ilmoituspäätökset > Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Pohjois-Savo
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut vesistöjen noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Savon alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on ELY-keskusten ehdotusten perusteella nimennyt alueet, joil......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Savo
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet - Pohjois-Savo
Ympäristölupien valvonta - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 14.9.2013

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat  -vastuualue laatii vuosittain verkkosivuilla julkaistavan ympäristölupien valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmassa kuvataan valvon......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Ympäristölupien valvonta - Pohjois-Savo
YVA-päätökset - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 14.9.2013

Tältä sivulta löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen (vuoteen 2010 asti Pohjois-Savon ympäristökeskus) tekemät YVA-päätökset. Päätökset on listattu alle toimialoittain. Kunkin toimialan alla uusin......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset > YVA-päätökset - Pohjois-Savo
Talaskankaan alue
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Koodi FI1200901 Kunta Kajaani, Vieremä Pinta-ala 4915 ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Talaskankaan alue
Joutenvesi - Pyyvesi
Sisältösivu | Julkaistu: 12.7.2013

Alueen koodi: FI0500031 Pinta-ala: 15292 ha Kunta: Enonkoski, Heinävesi, Savonlinna, Varkaus Aluetyyppi : SAC Alue kartalla:    Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Joutenvesi - Pyyvesi
Linnansaari
Sisältösivu | Julkaistu: 12.7.2013

Alueen koodi: FI0500002 Pinta-ala: 26546 ha Kunta: Rantasalmi, Savonlinna, Varkaus Aluetyyppi : SAC Alue kartalla:   Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu Linnansaa......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Linnansaari
Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät
Sisältösivu | Julkaistu: 8.7.2013

Alueen koodi: FI0500015 Pinta-ala: 384 ha Kunta: Joroinen Aluetyyppi: SAC Alue kartalla:    Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu Jäppilän ja Joroisten vanhat me......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät
Konnevesi - Kalaja - Niinivuori
Sisältösivu | Julkaistu: 8.7.2013

Koodi FI0600032 Kunta Rautalampi, Konnevesi Pinta-ala (ha) 15259,3 Aluetyyppi SAC ja SPA ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Konnevesi - Kalaja - Niinivuori
Kotkatharju
Sisältösivu | Julkaistu: 8.7.2013

Alueen koodi: FI0500062 Pinta-ala: 144 ha Kunta: Joroinen Aluetyyppi: SAC Alue kartalla:    Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu Kotkatharjun Natura-alueen kart......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Kotkatharju

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle