Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 2.11.2016

Tietoa vesien tilasta kertyy Pohjois-Savossa kahdesta pääasiallisesta tietolähteestä: valtion viranomaisten järjestämästä seurannasta sekä lupavelvollisten toimijoiden järjestämästä toimintansa vesis......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Savo
Kuvakaruselli - Pohjois-Savo
Julkaistu: 1.11.2016

Kuvakaruselli - Pohjois-Savo...

Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Kuvakaruselli - Pohjois-Savo
Vesistötarkkailut Pohjois-Savossa
Sisältösivu | Julkaistu: 13.10.2016

Ympäristöluvat sisältävät tarkkailuvelvoitteita Kaikki merkittävä vesiä kuormittava tai muuttava toiminta on velvoitettu tarkkailemaan vesistövaikutuksiaan joko vesilain tai ympäristönsuojelulai......

Vesi > Pintavesien tila > Vesistötarkkailut Pohjois-Savossa
Viranomaisten hoitama vesistöseuranta Pohjois-Savossa
Sisältösivu | Julkaistu: 13.10.2016

Seurannalla tietoa pitkäaikaisista ja laaja-alaisista muutoksista ELY-keskuksen järjestämä vesien tilan seuranta pohjautuu Pohjois-Savossa ympäristöhallinnon yhteisiin pitkäaikaisiin seurantahan......

Vesi > Pintavesien tila > Viranomaisten hoitama vesistöseuranta Pohjois-Savossa
Terrafame Oy:n Vesienhallinta -hanke, Sotkamo
Julkaistu: 18.8.2016

Hankkeen kuvaus Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen ja Vuoksen suunnan vanhoille reiteille johdettavia vesipäästöjä (vuoden 2013 lup...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n Vesienhallinta -hanke, Sotkamo
Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 19.11.2015

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmä on perustettu uudelleen vuonna 2011.  Ryhmässä on jäseniä Pohjois-Savon kunnista, Pohjois-Savon liitosta, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Kuopion ku......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Pohjois-Savo
Kulttuuriympäristöohjelmat - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2015

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelma 2014 - 2020 ”Kulttuuriympäristö kunniaan Pohjois-Savossa” valmistui 2014. Ohjelma antaa kokonaisnäkemyksen Pohjois-Savon kulttuuriympäristön - rakennetun kultt......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Pohjois-Savo
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Pohjois-Savossa
Sisältösivu | Julkaistu: 10.11.2015

  Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella tällä hetkellä toimii seuraavat jätteenpolttoasetuksen mukaiset laitokset Laitos Laitostyyppi ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Pohjois-Savossa
Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Pohjois-Savoa koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa – Ympäri...

Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo
Pohjavesialueet - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2015

Pohjois-Savossa on 162 luokiteltua pohjavesialuetta, joista vedenhankinnan kannalta tärkeitä (1-luokka) on kaikkiaan 98 kappaletta ja vedenhankintakäyttöön soveltuvia (2-luokka) 62 kappaletta. E-luok......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Savo
Tuulivoimarakentaminen - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 28.10.2015

Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava vahvistettiin 15.1.2014. Tuulivoimakaavassa on määritelty 18 kpl seudullisesti merkittävää tuulivoimapuistoaluetta. Yhden alueen (Etelä-Kinahmi) ympäristöministe......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Pohjois-Savo
Liikenne - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2015

Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee liikenteeseen liittyviä maankäytön ja ympäristön näkökohtia mm. kaavoituksen ohjauksessa sekä liikennejärjestelmiä ja teitä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Liik......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Liikenne > Liikenne - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2015

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä. Päät......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Pohjois-Savo
Finnpulp Oy:n biotuotetehdas (uusi havusellukokonaisuus), Kuopio
Julkaistu: 7.3.2016

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta  (pdf, 2 Mt) Ympäristövaikutusten arviointiselostus  (pdf, 21 Mt) ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Finnpulp Oy:n biotuotetehdas (uusi havusellukokonaisuus), Kuopio
Lajit - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 26.2.2015

Pohjois-Savo sijaitsee erilaisten luonnonmaantieteellisten vyöhykkeiden risteyskohdassa. Valtaosa maakunnasta on eteläboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä, jonka lisäksi maakunnassa on läntiseen j......

Luonto > Lajit > Lajit - Pohjois-Savo
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.9.2014

Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Pohjois-Savon alue jakaantuu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahd...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Savo > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2014

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Vesienhoidon suunnittelun yhtenä tavoitteena on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Pohjois-S...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Savo > Osallistuminen vesienhoitoon
Maastoliikennerajoitukset Pohjois-Savossa
Sisältösivu | Julkaistu: 25.8.2014

Ei päätöksiä....

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset Pohjois-Savossa
Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu, Kaavi
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa. Arviointiselostus on jaettu osiin (11) lataamisen nopeuttamiseksi. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselo...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu, Kaavi
Pintavesien ekologinen tila - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 24.1.2014

Pohjois-Savon vesien ekologinen tila on alustavasti arvioitu yhteensä 414 järvelle ja 92 joelle. Luokitelluista järvistä 77 % (319 kpl) luokittuu hyvään tai erinomaiseen tilaan. Tyydyttävässä tai väl......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien ekologinen tila - Pohjois-Savo

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle