Hyppää sisältöön


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Uljuan tekoallas
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Allas ja voimalaitos Tie- ja vesirakennushallitus sai vuoden 1964 joulukuussa Pohjois-Suomen vesioikeudelta luvan Uljuan altaan rakentamiselle. Seuraavan vuoden kesäkuussa Revon Sähkö Oy solm...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Tekoaltaista tulvasuojelua > Uljuan tekoallas
Uljuan vahingonkorvauskiista
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Yksi merkittävä kiista Uljuan altaan ja Siikajoen veden tilan osalta käytiin rapukantojen vuoksi. Siikajoki oli ollut yksi merkittävistä Suomen rapujoista. Sen vesistöalueelta oli pyydetty vuositt...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Tekoaltaista tulvasuojelua > Uljuan vahingonkorvauskiista
Vesihuollon vaiheet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Vesihuollon käsite Kiiminkijoen Kokonkosken vanha vesilaitos Ylikiimingissä vuonna 1969. Ensimmäiset vesijohtolaitokset kaupunkeihin Paloturvallisuudesta puhtaan j...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Vesihuollon vaiheet
Väestö vesilaitosten piiriin
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Maaseudulla kaivovettä Pohjois-Pohjanmaalla erinomainen vesitase Vesiosuuskuntien avulla parempaan vedenlaatuun Koko väestö vesilaitosten piiriin Muoviputkilla verkost...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Vesihuollon vaiheet > Väestö vesilaitosten piiriin
Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto
Sisältösivu | Julkaistu: 1.10.2019

Koodi FI1000010 Kunta Kalajoki, Kokkola Pinta-ala 204 ha Aluetyyppi SAC/SPA Alue kartalla ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto
Vaelluskalafoorumin opintomatka 29. - 30.8.2019, Lieksanjoki ja Pielisjoki
Sisältösivu | Julkaistu: 1.10.2019

Opintomatkan ohjelma Vaelluskalat hallitusohjelmassa Sateenvarjo III, Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet - Pauliina Louhi, Luke ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Kalavesien kunnostus > Vaelluskalafoorumi > Vaelluskalafoorumin opintomatka 29. - 30.8.2019, Lieksanjoki ja Pielisjoki
Brundtlandin kestävän kehityksen komissio
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Gro Harlem Brundtlandin johtama ympäristön ja kehityksen maailmankomission yksi oleellinen kysymys liittyi siihen, kuinka kansainvälistä monenkeskistä yhteistyötä olisi tullut tehostaa ympäristöky...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maailmanlaajuiset ohjausjärjestelmät > Brundtlandin kestävän kehityksen komissio
Järvenlaskujen määrä 1800-luvulla
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Järvenlaskujen vilkkain vaihe Suomessa oli 1850-luvulla, mutta Pohjois-Suomessa järvenlaskuja tehtiin eniten 1860–1880-luvuilla eli koko maahan nähden jonkin verran myöhemmin. Ne myös hajaantuivat...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Järvenlaskut > Järvenlaskujen määrä 1800-luvulla
Järvenlaskut
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Innostus herää 1700-luvulla Piipsjärvi kuivatettiin 1800-luvun lopulla, mutta sen uudelleenvesittäminen aloitettiin 1970-luvulla. Järvenlaskuja alettiin toteuttaa 1700-luvun puoli...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Järvenlaskut
Natura 2000 -verkoston muodostaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Kansallisia luonnonsuojeluohjelmia Natura-verkostoon liittyen Suomen valtio on toteuttanut niin sanottuja vanhoja suojeluohjelmia kaikkiaan seitsemän erillisen ohjelman avulla. Ne on kohdenne...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Normittava lainsäädäntö > Natura 2000 -verkoston muodostaminen
Normittava lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Ruotsin ajan lait Autonomisen Suomen lainsäädäntötyö Vesistötoimikunnasta ympäristölupavirasto Kansallis- ja luonnonpuistot Asutus- ja yhdyskuntarakentamisen lait ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Normittava lainsäädäntö
Pelson kuivatus
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Suomen suurin suonkuivatushanke Muhoksen ja entisen Säräisniemen pitäjän rajaseudulla sijaitseva Pelso oli Suomen suurin suonkuivatushanke, joka oli käynnistynyt vuonna 1833 hätäaputyönä ja s...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Soiden kuivatukset ja peruskuivatushankkeet > Pelson kuivatus
Peruskuivatusten hyötyala ja kustannukset
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Peruskuivatustoiminta oli määrällisesti vähenevä 1960-luvulta lähtien. Oheisista kuvioista näkyy, kuinka hankkeiden lukumäärä oli 1970-luvulla enää kymmenesosa kahta vuosikymmentä aiemmasta tilant...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Soiden kuivatukset ja peruskuivatushankkeet > Peruskuivatusten hyötyala ja kustannukset
Pohjois-Pohjanmaan suuret järvenkuivatushankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Pohjois-Pohjanmaan järvenlaskujen suuret hankkeet ajoittuivat pääasiassa 1800-luvun jälkipuolelle. Merijärvi ja  Tähkijärvi Reisjärven Kalajanjärvi Kuonanjärvi Sie...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Järvenlaskut > Pohjois-Pohjanmaan suuret järvenkuivatushankkeet
Rion julistuksesta Kiotoon ja Kööpenhaminaan
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Keskeinen periaate vuoden 1992 Rio de Janeiron julistuksessa oli kestävä kehitys, jota varten laadittiin Agenda 21 eri yhteiskuntasektorien ja toimijoiden näkökulmasta tarkasteltuna. Rion jul...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maailmanlaajuiset ohjausjärjestelmät > Rion julistuksesta Kiotoon ja Kööpenhaminaan
Soiden kuivatukset ja peruskuivatushankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

  Valtion johdolla Suonkuivatusten hyötyala 1910 - 1930-luvuilla Siirtyminen peruskuivatuksiin Kuivatustarve pelloille ja turvetuotantoon Niukasti ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Soiden kuivatukset ja peruskuivatushankkeet
Suuret suonkuivatuskohteet 1800-luvulla
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Kohteet 1800-luvun lopulla Pelson lisäksi suuria suonkuivatuskohteita oli Pohjois-Pohjanmaalla 1800-luvun lopulla muutamia muitakin. Harjurimmin ja Hirvirimmin nevamaitten kuivatus Kesti...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Soiden kuivatukset ja peruskuivatushankkeet > Suuret suonkuivatuskohteet 1800-luvulla
Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Sievin kuivatetulle Evijärvelle tulvia aiheuttanutta Vääräjokea perattiin vuosina 1924 - 1925. Vesistöihin kohdistuneet toimenpiteet ovat muovanneet merkittävällä tavalla ympäristöä vu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö
Vuoden 1902 vesioikeuslain suojaava luonne
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2019

Viisivittanojan perkaustyöt Siikajoella vuonna 1926 Vuonna 1889 asetettiin komitea tutkimaan, miten vettä olisi voitu käyttää entistä hyödyllisemmin yleisiin ja yksityisiin tarkoituksiin. Ko...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Normittava lainsäädäntö > Vuoden 1902 vesioikeuslain suojaava luonne
Iso Saarisuo - Hoikkasuo - Musta-aapa
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2019

Koodi FI1301604 kunta Simo, Kuivaniemi Pinta-ala 768 ha ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Iso Saarisuo - Hoikkasuo - Musta-aapa

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle