Hyppää sisältöön


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Tulvavaara- ja tulvariskikartoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2014

Hankkeessa on tehty mittauksia Siikajoella tulvavaara- ja tulvariskikarttoja varten kesän ja syksyn aikana 2013. Tulvavaara- ja tulvariskikartat on laadittu sekä kevät- että kesätilanteille tulvan to......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvavaara- ja tulvariskikartoitus
Uljuan rannanomistajille suunnattu kysely
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2014

Uljuan säännöstelykäytännön vaihtoehdoista on järjestetty asukaskysely Uljuan ranta-alueen maanomistajille. Kysely lähetettiin 102 maanomistajalle ja vastusprosentti kyselyyn oli 45. Kyselyn mukaan p......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Uljuan rannanomistajille suunnattu kysely
Uljuan säännöstelykäytännön vaihtoehdot
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2014

Tavoitteena on, että Uljuan allasta pystyttäisiin säännöstelemään sekä nopeasti tulvauhkiin reagoiden että pitkällä aikavälillä ilmastonmuutos huomioon ottaen. Uljuan säännöstelyn kehittämistä tarkas......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Uljuan säännöstelykäytännön vaihtoehdot
Vanhat tulvasuojelusuunnitelmat, tulvavaroitusten kehittäminen, ehdotukset maankäytön suunnitteluun ja Iso-Lamujärven kehittämistarpeet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2014

Hankkeessa on myös selvitetty aikaisempien vuosien tulvasuojelu- ja voimataloushankkeita sekä syitä, miksi hankkeista on aikanaan luovuttu. Lisäksi ennusteiden ja tiedotuksen parantamiseen on etsitty......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Vanhat tulvasuojelusuunnitelmat, tulvavaroitusten kehittäminen, ehdotukset maankäytön suunnitteluun ja Iso-Lamujärven kehittämistarpeet
Sievin Matalamaan biojalostamohanke, Sievi
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut ELY-keskukseen 26.6.2014 Sievin Matalamaan biojalostamohankkeen YVA-ohjelma Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 1.10.2014-12.11.2014 vir...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Sievin Matalamaan biojalostamohanke, Sievi
Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeet, Kalajoki
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut ELY-keskukseen 8.9.2014. Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistohankkeiden arviointohjelma (6 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä 17.9.-10.10.2014 Kalajoen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeet, Kalajoki
Maastoliikennerajoitukset - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.6.2014

Lisätietoja alueesta saa valitsemalla rajoitusalueen paikkatietoikkunassa. Maastoliikennerajoitukset Pohjois-Pohjanmaalla Kunta Alue Rajoitus Päätös ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset - Pohjois-Pohjanmaa
Murtomäen tuulivoimapuisto, Pyhäjärvi
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut ELY-keskukseen 5.6.2014 Murtomäen tuulipuiston arviointiohjelma (9 Mt) Arviointiohjelman liitteet: Liite1: Alustava voimalasijoittelu Liite2: Asutuskar...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Murtomäen tuulivoimapuisto, Pyhäjärvi
Vihreä talous - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2014

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Luomuviljellyn pellon pinta-ala on edelleen kasvussa Kuva © Jouko Lehmuskallio, YHA Kuvapankki ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Vihreä talous > Vihreä talous - Pohjois-Pohjanmaa
Makea vesi ja meri - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Maatalouden fosforilannoitus on melko kohdallaan Vesien tilaa parannetaan aktiivisesti Kuormituksella on haitallisia vaikutuksia ......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Makea vesi ja meri > Makea vesi ja meri - Pohjois-Pohjanmaa
Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Työmatkan keskipituus jatkaa kasvuaan Liikennesuoritteet maanteillä pysyneet lähes ennallaan Tieliikenteen päästöt ovat laskussa ......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Pohjanmaa
Luonnonvarat - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 26.5.2014

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Kallion murskaaminen korvaa soranottoa Kuva © Helena Vikstedt ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Luonnonvarat - Pohjois-Pohjanmaa
Ilman epäpuhtaudet - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 6.5.2014

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Ilmanlaatua seurataan Kuva © Markku Suoranta ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Pohjois-Pohjanmaa
Ilmastonmuutos ja energia - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 6.5.2014

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Keinot ovat monet, mutta järeämpiä tarvitaan kasvihuonekaasujen vähentämiseen Keskilämpötilan nousu lyhentää talvikautta, mutta pidentää......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilmastonmuutos ja energia > Ilmastonmuutos ja energia - Pohjois-Pohjanmaa
Luonnon monimuotoisuus - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 6.5.2014

Pohjois-Pohjanmaan indikaattorit Pohjois-Pohjanmaalla metsiä halutaan suojella Kuva © Marcos Katz Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eri osien suojelutilanne vaihtelee – etelä......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnon monimuotoisuus > Luonnon monimuotoisuus - Pohjois-Pohjanmaa
Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Pohjois-Pohjanmaalla toimii Pohjois-Pohjanmaa kulttuuriympäristötoimikunta, jossa viranomaiset ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä kulttuuriympäristön säilyttämisessä ja hoidossa. Kulttuuriympäristö......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Pohjois-Pohjanmaa
Kulttuuriympäristöohjelmat - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma on laadittu vuonna 1998 kokoamalla yhteen olemassa olevat rakennettua ympäristöä, maisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä koskevat inventoinnit. Kulttu......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Pohjois-Pohjanmaa
Oltavan tuulivoimahanke, Pyhäjoki
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut ELY-keskukseen 25.3.2014. Oltavan tuulivoimahankkeen arviointiohjelma (9 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä 10.4. - 16.5.2014 Pyhäjoen kunnanvirastossa ja ki...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Oltavan tuulivoimahanke, Pyhäjoki
Oulun Energian uuden voimalaitoksen hanke, Oulu
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut 31.1.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen YVA-ohjelma (3,3 Mt) Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 5.3.2014–4.5.2014 virka- ja aukioloaik...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Oulun Energian uuden voimalaitoksen hanke, Oulu
Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuisto, Pyhäntä, Siikalatva, Kajaani, Vieremä
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut ELY-keskukseen 20.12.2012 Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston arviointiohjelma (5,2 Mt) Liite1 VE1 Piiparinmäki tarkempi yleiskartta (1,3 ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuisto, Pyhäntä, Siikalatva, Kajaani, Vieremä

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9