Hyppää sisältöön


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Pirkanmaa
Tulvakarttoja - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Pirkanmaalla on laadittu tulvakartat lähes kaikista suurimmista järvistä. Tulvakartat on laadittu erittäin harvinaisen tulvan aiheuttamille vedenkorkeuksilla (kerran 1000 vuodessa toistuva tulva), mu......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvakarttoja > Tulvakarttoja - Pirkanmaa
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet - Pirkanmaa
Tulvien esiintyminen - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Pirkanmaalla tulvien esiintyminen liittyy yleensä keväällä lumien sulamiseen tai talvella hyyteen muodostumiseen. Ilmastonmuutoslaskelmien mukaan talvitulvat lisääntyvät Pirkanmaalla, kun taas kevätt......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvien esiintyminen > Tulvien esiintyminen - Pirkanmaa
Vesistötulvariskien alustava arviointi - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitel......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Vesistötulvariskien alustava arviointi - Pirkanmaa
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2014

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun (ELSU) tavoitteena on materiaalitehokkuus hyödyntäminen suunnitelmallisuus. Jätehuollon kehittämistyötä tehdään yhteistyössä laajalla ...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu
Tampereen kaupunkin Kunkun parkki -hanke, Tampere
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen sivut: www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/asemakaavoitus/kunkunparkki Kunkun parkki -hankkeen YVA-selostus (15.10.2015) Tampereen kaupunki on toimittanut Pirkanma...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Tampereen kaupunkin Kunkun parkki -hanke, Tampere
Akku- ja paristotilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Suomen markkinoille toimitettiin vuonna 2018 kannettavia paristoja ja akkuja sellaisenaan tai laitteiden sisällä 3 460 tonnia ja niitä kerättiin kuluttajilta ja muilta toimijoilta yhteensä 1 466...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Akku- ja paristotilastot
Keräyspaperitilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Keräyspaperitilastot perustuvat tuottajayhteisöjen eli Suomen Keräyspaperituottajayhteisö Oy:n ja Suomen Keräystuote Oy:n Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain ilmoittamiin tietoihin. Tilastot eivät ...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Keräyspaperitilastot
Pakkausjätetilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Pakkausjätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevista vaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014). Pantillisten juomapakkausten kierrätystavo...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Pakkausjätetilastot
Rengastilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Suomessa kerättiin vuonna 2019 talteen yli 61 000 tonnia renkaita, mikä vastaa yli 7,6 miljoonaa henkilöauton rengasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki markkinoille lasketut renkaat pää...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Rengastilastot
Romuajoneuvotilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Auto tulee kierrättää asianmukaisesti, kun sen matka tulee tiensä päähän. Romuajoneuvon viimeisellä haltijalla on velvollisuus palauttaa ajoneuvo viralliseen vastaanottopisteeseen, josta saa rom...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Romuajoneuvotilastot
Sähkö- ja elektroniikkalaitetilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystavoite on vuodesta 2016 alkaen vähintään 45 % laskettuna suhteessa kolmen edellisen vuoden markkinoille laskettuihin sähkö- ja elektroniikkalaitte...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Sähkö- ja elektroniikkalaitetilastot
Tuottajavastuun tilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kokoaa tilastoja tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista ja niistä syntyvistä jätteistä. Tuottajavastuu koskee seuraavia tuottei...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot
Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

Pirkanmaan ELY-keskus ei julkaise ympäristönsuojelulain mukaisia muita päätöksiä internetissä. Päätökset saa halutessaan kirjaamosta. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Muut ilmoituspäätökset > Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Pirkanmaa
Olenko tulvariskialueella? - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Järvialtaiden tasaavan vaikutuksen vuoksi Pirkanmaan tulvariskit ja -vahingot ovat olleet valtakunnallisesti suhteutettuna melko vähäiset ja tästä syystä alueella ei ole nimettynä merkittäviä tulvari......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Olenko tulvariskialueella? - Pirkanmaa
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelua tehdään vesistöalueittain yhteistyössä alueen ELY-keskusten, kuntien, pelastuslaitosten sekä eri toimijoiden kesken. Pirkanmaan maakunta kuuluu pääosin Kokemäenjoe......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pirkanmaa
Tulvariskien hallinta - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Pirkanmaalla tulvariskien hallinnan yksi tärkeimmistä keinoista on suurimpien järvien säännöstely, jolla varaudutaan kevään lumen sulamiseen ja poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin. Säännöstely ehkäis......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinta - Pirkanmaa
Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2013

Pirkanmaan suuret järvialtaat tasaavat virtaaman vaihtelua, minkä vuoksi maakunnassa ei ole suuria, yhtenäisiä tulva-alueita. Maankäytön ja rakentamisen suunnitelmallisuudella sekä suurten järvien en......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa - Pirkanmaa
Seurantatietojen toimittaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2019

Tuottajien ja tuottajayhteisöiden on toimitettava seurantatiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukseen alla ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä. Seurantatiedoissa ilmoitetaan edellisen vuoden tiedot...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Seurantatietojen toimittaminen

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9