Hyppää sisältöön


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

LAPE - Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 22.1.2014

Työllistämistä, koulutusta ja ympäristönhoitoa Keski-Suomessa LAPE -projekti koulutti ja työllisti Keski-Suomen maakunnassa kulttuuriympäristön ja ympäristön hoidon ja kunnostuksen töihin työnte...

LAPE - Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon
Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2013

Ympäristön tila on kokonaisuutena Keski-Suomessa varsin hyvä. Ympäristön tila on riippuvainen ympäristöä rasittavasta kuormituksesta. Useimmilla toimialoilla ympäristökuormitus on vähentynyt merki......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2013 > Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 12.12.2013

Ehdotus Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027 Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa.Parhaillaan kuullaan ehdotuksesta vesienhoitoalueemme v...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Keski-Suomi > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
TASO-hankkeen loppuseminaari
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 11.11.2013

TASO-hanke on valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittämishanke. Hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Loppuseminaarissa kokoonnutaan hankkeen teemojen äärelle painottaen ha......

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus > TASO-hankkeen loppuseminaari
Vesihuolto - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2013

Keski-Suomen ELY-keskuksen vesihuollon edistämisen painopisteenä on viime vuosina ollut vuonna 2010 laadittu Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009 - 2020......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuolto - Keski-Suomi
Pintavesien ekologinen tila - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 31.10.2013

Suurin osa Keski-Suomen pintavesistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Luokitelluista järvistä yli 80% on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa ja joista vastaavasti yli puolet. EU:n alu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Vesi > Pintavesien ekologinen tila - Keski-Suomi
Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien ekologinen tila - Keski-Suomi
Vuoden 2013 metsätalouden vesiensuojelupäivät
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 9.10.2013

Metsätalouden vesiensuojelupäiviä on järjestetty vuodesta 2008 alkaen ja ne kokoavat metsä- ja ympäristöalan hallinnon, käytännön ja tutkimuksen asiantuntijat yhteen keskustelemaan vesiensuojelun ajan......

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus > Vuoden 2013 metsätalouden vesiensuojelupäivät
Turvetuottajien omavalvontakoulutus
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 3.10.2013

Päivän aikana tutustutaan uuteen omavalvontalomakkeeseen ja omavalvontaan maastossa....

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus > Turvetuottajien omavalvontakoulutus
Keski-Suomen tulvakartat - Olenko tulvariskialueella?
Sisältösivu | Julkaistu: 20.9.2013

Jyväskylän merkittävältä tulvariskialueelta on laadittu tulvakartat sisältäen Jyväsjärven, Päijänteen, Palokkajärven, Tuomiojärven ja Alvajärven ranta-alueita. Tulva-alueiden määrityksessä maanpinnan......

Vesi > Tulviin varautuminen > Keski-Suomen tulvakartat - Olenko tulvariskialueella?
Automaattinen veden laadun seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Mittausasemat Mitattavat vesiarvot ja tekniikka Mittaustulokset  Mittausasemat Turvetuotantoalueella sijaitseva automaattinen vedenlaadun mitta...

TASO-hanke > Veden laadun seuranta > Automaattinen veden laadun seuranta
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Sivun sisällysluettelo TASO-hankkeen esitteet ja hanketoimintaan liittyvät julkaisut Julkaisut Valuma-aluetason suunnittelun työkalut Metsätalouden työ- ja toimintaohjekor...

TASO-hanke > Julkaisut
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Sisältöä on tulossa lähiaikoina. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Olenko tulvariskialueella? - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Jyväskylän merkittävältä tulvariskialueelta on laadittu tulvakartat sisältäen Jyväsjärven, Päijänteen, Palokkajärven, Tuomiojärven ja Alvajärven ranta-alueita. Tulva-alueiden määrityksessä maanpin......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Olenko tulvariskialueella? - Keski-Suomi
TASO-hanke
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

TASO-hankkeessa (2011-2013) kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua. Hankkeessa tuotettiin tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja mitoittamiseen liittyviä suosi...

TASO-hanke
Tulvakarttoja - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Keski-Suomen tulvakarttatieto löytyy valtakunnallisesta tulvakarttapalvelusta Jyväskylän, Keuruun, Kyyjärven ja Suolahden alueilta. Kartoitetut alueet ovat kuntien keskustaajamia ympäristöineen lukuu......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvakarttoja > Tulvakarttoja - Keski-Suomi
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelua tehdään vesistöalueittain yhteistyössä alueen ELY-keskusten, kuntien, pelastuslaitosten sekä eri toimijoiden kesken. Keski-Suomen maakunta kuuluu pääosin Kymijoen ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat uudelleen arvioineet oman alueensa tulvariskit. Ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi on mahdollisuus esittää mielipiteensä 9.4 - 9.7.2018. EL......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Keski-Suomi
Tulvariskien hallinta - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinta - Keski-Suomi

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle