Hyppää sisältöön


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 10.7.2014

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri etupiirien osallistumista itse lain toteuttamiseen. Vesienho...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Keski-Suomi > Osallistuminen vesienhoitoon
TASO-hankkeen loppuraportin julkistaminen
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 3.6.2014

TASO-hankkeen loppuraportti julkistetaan 3.6.2014 hankkeen nettisivuilla. TASO-hanke on valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittämishanke. Hanke on päättynyt vuoden 2......

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus > TASO-hankkeen loppuraportin julkistaminen
Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdashanke
Julkaistu: 17.7.2015

YVA-ohjelma Ympäristövaikutusten arviointiohjelma saapui yhteysviranomaiselle 14.5.2014. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan YVA-ohjelma  (pdf, 10 Mt) Kuulutus Metsä Fibre...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdashanke
Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.4.2014

Keski-Suomessa toimii Maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU), jossa eri tahot puhaltavat yhteen hiileen huolehtiakseen kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä ja hoidon tason parantamisesta Keski-......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Keski-Suomi
Kulttuuriympäristöohjelmat - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 16.4.2014

Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmassa on linjattu tavoitteet ja toimenpiteet kulttuuriympäristön hoidolle koko maakunnassa vuosille 2005–2015. Ohjelman visio on: Vuoteen 2015 mennessä Keski......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Keski-Suomi
Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Keski-Suomessa pohjavesi on laadultaan ja myös määrältään hyvä 82 %:lla vedenhankintaa varten tärkeistä (I luokka) ja vedenhankintaan soveltuvista (II luokka) pohjavesialueista. Muutamilla pohjavesia......

Vesi > Pohjavesien tila > Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Keski-Suomi
Vehkoon pohjavesiasema - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Vehkoon pohjavesiaseman pohjavedenpinnan korkeus lasketaan viiden maaperään asennetun havaintoputken mittaushavaintojen perusteella. Mittaukset tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Pyrimme päivittämään......

Vesi > Pohjavesien tila > Vehkoon pohjavesiasema - Keski-Suomi
Äijälän pohjavesiasema - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Äijälän pohjavesiaseman pohjavedenpinnan korkeus lasketaan neljän maaperään asennetun havaintoputken mittaushavaintojen perusteella. Mittaukset tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Pyrimme päivittämään ......

Vesi > Pohjavesien tila > Äijälän pohjavesiasema - Keski-Suomi
Onkisalo - Herjaanselkä
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Alueen koodi: FI0900077 Pinta-ala: 2063 ha Kunta: Luhanka, Hartola Aluetyyppi: SCI ja SPA Kohde on suuren karun järven saariston ja rehevien lehtomaisten metsien muodostama ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Onkisalo - Herjaanselkä
Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 28.11.2013

Vaikuta vesiin! Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat  päivitetään vuosia 2022–2027 var...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Keski-Suomi
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Keski-Suomessa on laadittu suojelusuunnitelma 113 pohjavesialueelle eli noin 40 %:lle kaikista pohjavesialueista. I luokan pohjavesistä suojelusuunnitelmien piirissä on lähes puolet. Jatkossa su......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Keski-Suomi
Kuormituksen arviointi mallintamalla
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Mallinnuksen kehittäminen kiintoaineen ja humuksen osalta Kivennäismaapeltojen ravinnekuormituksen simulointiin alun perin kehitettyä ICECREAM-mallia (esim. Rekolainen & Posch 199...

TASO-hanke > Kuormituksen arviointi mallintamalla
Liikenne - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Liikenteen ympäristönäkökohdat korostuvat Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminnassa erityisesti teiden suunnitteluttamisessa, rakennuttamisessa, tiestön ylläpidossa ja viraston toimivaltaan kuuluvissa k......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Liikenne > Liikenne - Keski-Suomi
Maatalouden vesiensuojelu - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Ajankohtaista Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistunut Muuramen ja Korpilahden seudulle (Keski-Suomen ELY-keskuksen t......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Keski-Suomi
Pohjavesialueet - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Maakunnan tärkeimmät pohjavesivarat ja -alueet ovat hyvin vettä johtavissa jäätikköjokimuodostumissa ja reunamuodostumissa. Tällaisten maaperämuodostumien varassa on useiden taajamien vedenhankinta. ......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Keski-Suomi
Tuulivoimarakentaminen - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Valtakunnallisten ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteena on moninkertaistaa tuulivoiman tuotanto koko Suomessa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntiin on valmistunut......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Keski-Suomi
Yhdyskuntarakenne - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Keski-Suomessa on yksi kaupunkiseutu, Jyväskylä, joka toimii maakunnan kasvukeskuksena. Väestö on kasvanut viime vuosina ainoastaan Jyväskylässä ja sen ympärillä olevissa kehyskunnissa. Keski-Su......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Keski-Suomi
Työkohteet
Sisältösivu | Julkaistu: 27.1.2015

Projektin työkohteet LAPE-projektin työkohteet olivat erilaisia yleishyödyllisiä maisemanhoidon, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten sekä virkistyskäyttöpaikkojen rakenteiden ...

LAPE - Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon > Työkohteet
Ohjausryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2014

LAPE-projektin ohjausryhmässä oli alueen kuntien, kouluttajien, Keski-Suomen museon,TE-toimiston ja ELY-keskuksen edustus. Ohjausryhmä kokontui keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Ohjausryh...

LAPE - Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon > Ohjausryhmä
Tavoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 27.1.2015

Projektin tavoitteet LAPE-projektin tavoitteena oli rakenteellisen työttömyyden alentaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksilön elämänhallinnan edistäminen, työllistettävien työmarkki...

LAPE - Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon > Tavoitteet

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle