Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

VAM Vapo Wastech Ltd Oy:n jätteenkäsittelylaitokset, Joutseno
Julkaistu: 17.7.2015

VAM Vapo Wastech Ltd Oy:n jätteenkäsittelylaitokset, Joutseno   Hankkeen kuvaus VAM Vapo Wastech Ltd Oy suunnittelee jätteenkäsittelylaitosten rakentamista Etelä-Karjalaan. Joutse...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > VAM Vapo Wastech Ltd Oy:n jätteenkäsittelylaitokset, Joutseno
Vattenfall AB:n kaasuvoimalaitoshanke, Imatra
Julkaistu: 17.7.2015

Vattenfall AB:n kaasuvoimalaitoshanke, Imatra   Hankkeen kuvaus: Vattenfall AB suunnittelee Imatralle kaasukombivoimalaitosta. Sähkönkysynnän on Suomessa ennustettu kasvavan nykyi...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vattenfall AB:n kaasuvoimalaitoshanke, Imatra
Gasum OY:n kaasuputki, Imatra-valtakunnan raja
Julkaistu: 17.7.2015

Gasum OY:n kaasuputki, Imatra-valtakunnan raja   Hankkeen kuvaus: Gasum Oy suunnittelee 950 m pitkää maakaasun rinnakkaisputkea välille valtakunnan raja Imatra. Putken halkaisija ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Gasum OY:n kaasuputki, Imatra-valtakunnan raja
Haminan satamaan tulevan meriväylän syventäminen 12 metriseksi ja oikaiseminen
Julkaistu: 17.7.2015

Haminan satamaan tulevan meriväylän syventäminen 12 metriseksi ja oikaiseminen   Hankkeen kuvaus Haminan satamalla on huomattava alueellinen ja myös valtakunnalliselle tasoll...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Haminan satamaan tulevan meriväylän syventäminen 12 metriseksi ja oikaiseminen
Haminan sataman laajentamishanke
Julkaistu: 17.7.2015

Haminan sataman laajentamishanke   Hankkeen kuvaus Haminan satamalla on huomattava alueellinen ja myös valtakunnalliselle tasolle ulottuva merkitys. Satama sijaitsee Ham...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Haminan sataman laajentamishanke
Hovinsaaren biovoimalaitoshanke, Kotka
Julkaistu: 17.7.2015

Hovinsaaren biovoimalaitoshanke, Kotka   Hankkeen kuvaus Kotkan Energia Oy suunnittelee uudistavansa nykyistä Kotkan Hovinsaaren voimalaitosta siten, että sinne rakennettaisiin ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Hovinsaaren biovoimalaitoshanke, Kotka
Höyryvoimalaitoksen muutoshanke, Stora Enso Publication Papers Oy LTD, Anjalan tehtaat, Anjalankoski
Julkaistu: 17.7.2015

Höyryvoimalaitoksen muutoshanke, Stora Enso Publication Papers Oy LTD, Anjalan tehtaat, Anjalankoski Hankkeen kuvaus Stora Enso Publication Papers Oy Ltd suunnittelee Anjalan tehtaiden...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Höyryvoimalaitoksen muutoshanke, Stora Enso Publication Papers Oy LTD, Anjalan tehtaat, Anjalankoski
Itä-Suomen ratakeskus lisäraide, Luumäki - Vainikkala
Julkaistu: 11.5.2017

Itä-Suomen ratakeskus lisäraide, Luumäki - Vainikkala   Hankkeen kuvaus: Oy Vr Rata Ab Itä-Suomen ratakeskus on tehnyt suunnitelman lisäraiteen rakentamisesta runsaan 20 kilometri...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Itä-Suomen ratakeskus lisäraide, Luumäki - Vainikkala
Jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointi, Lappeenrannan Vesilaitos
Julkaistu: 17.7.2015

Jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointi, Lappeenrannan Vesilaitos   Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on Lappeenrannan jätevesien käsittelyn järjestäminen tuleva...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointi, Lappeenrannan Vesilaitos
Kotkan Energia Oy:n jätteen energiahyötykäyttöhanke, Kotka
Julkaistu: 17.7.2015

Kotkan Energia Oy:n jätteen energiahyötykäyttöhanke, Kotka  Hankkeen kuvaus:  Hankesuunnitelman mukaan Kotkan kaupungin Karhulan Korkeakoskelle rakennetaan polttoaineteholtaa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kotkan Energia Oy:n jätteen energiahyötykäyttöhanke, Kotka
Kotkan Hietasen sataman ruoppaus ja läjityshanke
Julkaistu: 17.7.2015

Kotkan Hietasen satama on merkittävä paperin viennin ja autojen tuonnin keskittymä. Hietasen sataman ruoppaus ja läjityhankkeella pyritään varmistamaan sataman toimintaedellytykset ja laivaliikent...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kotkan Hietasen sataman ruoppaus ja läjityshanke
Kotkan Mussalon sataman laajennushanke
Julkaistu: 21.9.2016

Kotkan Mussalon sataman laajennushanke Hankkeen kuvaus Kotkan Satama Oy on käynnistänyt Mussalon sataman laajennuksia koskevan yleissuunnittelun. Laajennusten aikataulu ajoittuu seur...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kotkan Mussalon sataman laajennushanke
Kutilan kanava, Taipalsaari
Julkaistu: 17.7.2015

Kutilan kanava, Taipalsaari   Hankkeen kuvaus Merenkulkulaitoksen Järvisuomen merenkulkupiiri, Lappeenrannan kaupunki ja Taipalsaaren kunta selvittävät mahdollisuutta rakentaa Kut...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kutilan kanava, Taipalsaari
Käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitos, L & T Recoil Oy, Hamina
Julkaistu: 17.7.2015

Käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitos, L & T Recoil Oy, Hamina Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen rakentaminen Haminan satam...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitos, L & T Recoil Oy, Hamina
Pilaantuneiden maiden sijoitus Tuosaan, Lappeenranta
Julkaistu: 17.7.2015

Pilaantuneiden maiden sijoitus Tuosaan, Lappeenranta Päättynyt YVA-hanke Hankkeen nimi : Pilaantuneiden maiden sijoitus Tuosaan Diaarinumero: 0400R0003-53 Hankkeesta vastaava:...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pilaantuneiden maiden sijoitus Tuosaan, Lappeenranta
PVO-Engineering Oy, 400 kV:n voimajohto, Kymi-Vainikkala,Lappeenranta
Julkaistu: 17.7.2015

PVO-Engineering Oy, 400 kV:n voimajohto, Kymi-Vainikkala   Hankkeen kuvaus: Kymi - Vainikkala 400 kV:n voimajohtohanke on osa valtakunnallista 400 kV:n runkoverkkoa. Johto liitetä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > PVO-Engineering Oy, 400 kV:n voimajohto, Kymi-Vainikkala,Lappeenranta
Salvor Oy, Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden käsittelykeskus, Heinsuo, Kotka
Julkaistu: 17.7.2015

Salvor Oy, Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden käsittelykeskus, Heinsuo, Kotka   Hankkeen kuvaus Salvor Oy suunnittelee pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jättei...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Salvor Oy, Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden käsittelykeskus, Heinsuo, Kotka
Kaukaan voimalaitoshanke, UPM-Kymmene Oyj, Lappeenranta
Julkaistu: 17.7.2015

UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan voimalaitoshanke, Lappeenranta   Hankkeen kuvaus Lappeenrannassa sijaitsevassa Kaukaan tehdasintegraatissa toimii mm. sellutehdas, paperitehdas, vaneriteh...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kaukaan voimalaitoshanke, UPM-Kymmene Oyj, Lappeenranta
Utin varuskunnan kehittäminen kuljetushelikopterien päätukikohtana, Valkeala
Julkaistu: 17.7.2015

Utin varuskunnan kehittäminen kuljetushelikopterien päätukikohtana, Valkeala   Hankekuvaus Utissa on ollut puolustusvoimien lentoasema ja lentokoulutusta vuodesta 1919 lähtien. P...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Utin varuskunnan kehittäminen kuljetushelikopterien päätukikohtana, Valkeala
Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä, Lappeenranta-Imatra
Julkaistu: 17.7.2015

Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä, Lappeenranta-Imatra   Hankkeen kuvaus Tarkoitus ja perustelut Suunnittelualueena on noin 44 kilometrin jakso valtatietä 6 ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä, Lappeenranta-Imatra

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle