Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Ilman epäpuhtaudet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 24.4.2014

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Happamoittavat päästöt ilmaan Hiukkaspäästöt   Kuva: Mikko Käkelä ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Ilmastonmuutos ja energia - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 24.4.2014

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Hiilidioksidipäästöt Sähkön kokonaiskulutus Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa Tuulivo......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilmastonmuutos ja energia > Ilmastonmuutos ja energia - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Luonnon monimuotoisuus - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 23.4.2014

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelliset indikaattorit Valtion mailla sijaitsevien luonnonsuojelualueiden määrän kehitys Lahopuun määrä Metso-ohjelman toteut......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnon monimuotoisuus > Luonnon monimuotoisuus - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Rajamäenkylän tuulivoimapuisto, Karijoki ja Isojoki
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus O2 Finland suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Karijoen ja Isojoen kuntien Rajamäenkylän alueelle. Alue sijaitsee seututeiden 664 ja 687 itäpuolella ja Riitaluhdantien/Ra...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rajamäenkylän tuulivoimapuisto, Karijoki ja Isojoki
Tuulivoimarakentaminen - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 26.3.2014

Valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Yhdyskuntarakenne - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2014

  Kolme elinvoimaista maakuntaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan asutuksesta on noin 80 % sijoittunut taajamiin tai pääliikenneverkon varrelle 2 km:n etäisyydelle pääväylästä. Etelä-......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Liikenne - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 25.2.2014

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käsittelee liikenteeseen liittyviä maankäytön ja ympäristön näkökohtia mm. kaavoituksen ohjauksessa sekä liikennejärjestelmiä ja teitä suunniteltaessa ja rakennettaessa. L......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Liikenne > Liikenne - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Keliber Oy, Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi, Kaustinen ja Ullava
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Litiumprovinssihanke sijoittuu Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin alueille. Tarkasteltavana on niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi kolme varsinaista toteutusvaihtoehtoa, j...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Keliber Oy, Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi, Kaustinen ja Ullava
Vaasan satamatie, Vaasa ja Mustasaari
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus YVA-menettely koskee Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne – ja infrastruktuurivastuualueen suunnittelemaa Vaasan satamatieyhteyttä Vaasan kaupung...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vaasan satamatie, Vaasa ja Mustasaari
Luopajärven kesätulvien torjunta
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2013

Hankkeen lähtötilanne Luopajärven kylä on hyvin hoidettua, voimakasta maatalousaluetta, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi. Luopajärvi oli 1700-luvull......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Luopajärven kesätulvien torjunta
Ympäristön tila 2013 - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2013

  Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ympäristön tila 2013: onnistumisia ja haasteita - ajankohtaista tietoa nopeasti ja kaikille Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julk......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2013 > Ympäristön tila 2013 - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.12.2013

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa on yhteensä 469 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 51 on nimitetty riskialueiksi. Riskialueista 11 on luokiteltu huonoon kemialliseen ti......

Vesi > Pohjavesien tila > Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Vesihuolto - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.12.2013

Ajankohtaista   Vesihuoltolaitostietojen raportoiminen ELY-keskus pyytää vesihuoltolaitoksia raportoimaan tiedot toiminnastaan vuodelta 2015 uuteen VEETI tietojärjestelmään, jok......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuolto - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Maatalouden vesiensuojelu - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 25.11.2013

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on panostettava ravinnekuormituksen ja happamista sulfaattimaista aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Maatalous on tärkeä elinkeino kolmen maakunnan alue......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2013

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on 458 pohjavesialuetta ja näistä suojelusuunnitelma on tehty 285:lle (tilanne toukokuussa 2019). Suojelusuunnitelma on siis 62 %:lla pohjavesialueista. Suojel......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Hedet-Björkliden tuulivoimahanke, Närpiö
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Tuulivoimayhtiö PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hedet-Björklidenin alueelle Närpiön kaupungissa. Alueelle suunnitellaan enintään yhteens...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Hedet-Björkliden tuulivoimahanke, Närpiö
Kalaxin tuulivoimapuisto, Närpiö
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus VindIn Ab Oy:n suunnittelema tuulivoimapuisto sijaitsee Nämpnäsin, Kalaxin, Norrnäsin ja Västra Yttermarkin kylien välisellä metsätalousalueella. Hankealueen pintaala on noin 330...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kalaxin tuulivoimapuisto, Närpiö
Kattiharjun tuulivoimapuisto, Laihia, Isokyrö
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Suunnitteilla oleva Kattiharjun tuulivoimapuiston hankealue on noin 70 km 2 kokoinen. Tuulivoimapuisto sijoittuu Laihian ja Isonkyrön kuntien alueelle noin kuuden kilometrin etä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kattiharjun tuulivoimapuisto, Laihia, Isokyrö
Moikipää-Petolahti tuulivoimapuisto, Korsnäs, Maalahti
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Korsnäsin kunnan Moikipään, Häggvikin ja Korsbäckin kylien sekä Maalahden kunnan Långbackenin ja Petolahden kylien välissä olevalle me...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Moikipää-Petolahti tuulivoimapuisto, Korsnäs, Maalahti
Pjelaxin tuulivoimapuisto, Närpiö
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus VindIn suunnittelee tuulivoimapuistoa Närpiön kunnan Pjelaxin ja Myrkyn kylien välissä olevalle metsätalousvaltaiselle alueelle lähellä valtatietä 8. Suunniteltu tuulivoimapuisto...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pjelaxin tuulivoimapuisto, Närpiö

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen