Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
...
10
Seuraava Viimeinen

Suolakankaan tuulivoimahanke, Kauhajoki
Julkaistu: 28.11.2017

Hankkeen kuvaus Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Kauhajoen kaupunkiin yhdeksän tuulivoimalaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 6 km Kauhajoen keskustaajaman reunalta, ydinkeskustasta ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Suolakankaan tuulivoimahanke, Kauhajoki
Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanke, Mustasaari
Julkaistu: 5.6.2017

Hankkeen kuvaus YVA-menettely koskee Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanketta. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menett...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanke, Mustasaari
Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohto, Ilmajoki, Kurikka, Seinäjoki
Julkaistu: 10.10.2017

Hankkeen kuvaus Caruna Oy suunnittelee uutta Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohtohanketta, joka sijoittuisi Ilmajoen kunnan sekä Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien alueille. Uuden, noin 50 km pituisen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohto, Ilmajoki, Kurikka, Seinäjoki
Keliber Oy, Kalaveden tuotantolaitos (rikastamo), Kaustinen
Julkaistu: 20.1.2017

Hankkeen kuvaus Kalaveden tuotantolaitos sijaitsee Kaustisen kunnassa noin 5 km kirkonkylästä itään. Tuotantolaitoksella on tarkoitus rikastaa ja jalostaa yhtiön louhoksilta louhittavaa malmia n...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Keliber Oy, Kalaveden tuotantolaitos (rikastamo), Kaustinen
Hankemateriaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 27.9.2017

Esitykset: Freshabit -hankkeen esittely alueellisen hankkeen osalta Freshabit-hankkeen esittely EPOELY , Freshabit-hankkeen esittely VARELY Purokunnostusten suunnittelusta ja toteutu...

FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet > Hankemateriaalit
St1 Biofuels Oy:n Pietarsaaren Cellunolix® -hanke, Pietarsaari
Julkaistu: 25.11.2016

Hankkeen kuvaus Pietarsaaren kaupunkiin Alholman teollisuusalueelle sijoittuva bioetanolitehdashanke. Arviointiohjelmassa esitetään suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettel...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > St1 Biofuels Oy:n Pietarsaaren Cellunolix® -hanke, Pietarsaari
Kuvakaruselli Etela Pohjanmaa
Julkaistu: 4.11.2016

Kuvakaruselli Etela Pohjanmaa...

Alueellista ympäristötietoa > Etelä-Pohjanmaa > Kuvakaruselli Etela Pohjanmaa
FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet
Sisältösivu | Julkaistu: 16.8.2016

  Ähtävänjoki Ähtävänjoella toimenpiteet liittyvät mm.: raakkujen (jokihelmisimpukoiden) kartoitukseen ja kasvatukseen,  talousmetsien luonnonhoitohankkeeseen se...

FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet
Jeppo Biogas Ab:n Jepuan biokaasulaitoksen toiminnan laajentaminen Jepualla, Uusikaarlepyy
Julkaistu: 9.8.2016

Hankkeen kuvaus Jeppo Biogas Ab on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) m...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jeppo Biogas Ab:n Jepuan biokaasulaitoksen toiminnan laajentaminen Jepualla, Uusikaarlepyy
Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola
Julkaistu: 12.2.2016

Hankkeen kuvaus Boliden Kokkola Oy suunnittelee Kokkolan sinkkitehtaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamista. Kaatopaikka sijaitsee Ykspihlajan suurteollisuusalueella varsinaisen tehdasa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2016

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä. ......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Pintavesien tilan seuranta - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2016

Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vedenlaatua 9 järvi-, 42 joki- ja 36 rannikkovesien havaintopaikalla. Itämereen laskevat suurimmat joet ja tärkeimmät järvet ovat vuosittaisessa seurann......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021  (pdf 13 Mt, Doria) L......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021  (pdf 17 Mt, Doria) Lapuan......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021  (pdf, 9 Mt) ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelma
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2013

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenp...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Toimenpideohjelmat
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2013

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien h...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa > Toimenpideohjelmat
Mäkelän Alu Oy, valimon ja profiilituotannon tuotantokapasiteetin kasvattaminen, Alajärvi
Julkaistu: 7.2.2017

Hankkeen kuvaus YVA-menettely koskee Mäkelä Alu Oy:n valimon tuotantokapasiteetin kasvattamishanketta Alajärven kaupungissa. Valimo sijaitsee Mäkelä Alun tehdaskokonaisuuden yhteydessä Luoma-aho...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Mäkelän Alu Oy, valimon ja profiilituotannon tuotantokapasiteetin kasvattaminen, Alajärvi
Korvanevan turvetuotantohanke, Jalasjärvi
Julkaistu: 13.11.2015

Korvaneva sijaitsee noin 6,5 kilometriä Jalasjärven keskustasta lounaaseen. Suunniteltu kokonaispinta-ala Korvanevan turvetuotantoalueella on 305,4 ha. Suunniteltu tuotantoalue sijaitsee olemassa ole...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Korvanevan turvetuotantohanke, Jalasjärvi
Etelä-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Etelä-Pohjanmaata, Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on alla luetetuilla sivuilla.   Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi L...

Alueellista ympäristötietoa > Etelä-Pohjanmaa

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
...
10
Seuraava Viimeinen