Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Energiatehokkuus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Kun julkisivukorjausten yhteydessä parannetaan lämmöneristystä, tarkoitetaan sillä usein toimenpiteitä vanhan julkisivupinnan peittävän korjauksen yhteydessä. Peittävässä korjauksessa tyypilli...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Julkisivut ja parvekkeet > Energiatehokkuus
Energiatehokkuus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Ulkoseinän lisäeristäminen voi olla perusteltua julkisivukorjauksen yhteydessä. Lisäeristämistä tukee usein asumisviihtyvyyden parantuminen. Lisäeristyksen taloudellinen hyöty riippuu mm. rakenteesta...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Julkisivu- ja kattokorjaukset > Energiatehokkuus
Julkisivukorjauksen toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Julkisivun korjaushanke voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat esiselvitys, valmistelu ja toteutus. Esiselvitysvaiheessa tehdään tarvittavia tutkimuksia kuten esimerkiksi betonirakenteiden tai ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Julkisivut ja parvekkeet > Julkisivukorjauksen toteutus
Korjausvaihtoehdot
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Pakkasen ja raudoitteiden aiheuttamat vauriot ovat usein epäesteettisiä ja voivat aiheuttaa betonijulkisivujen korjaustarpeita. Mikäli vaurioita ei korjata, ne voivat ajan myötä aiheuttaa myös rakent...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Julkisivut ja parvekkeet > Korjausvaihtoehdot
Julkisivut ja parvekkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Julkisivujen korjaustarpeeseen vaikuttavat monet tekijät. Sade, tuuli, pakkanen ja auringonvalo rasittavat rakennusta, jota julkisivupinta suojaa.   Jos pinnan suojaava vaikutus...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Julkisivut ja parvekkeet
Jätevesisuunnitelma ja lupa-asiat
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Ennen uusimis- tai tehostamistoimien suunnitteluun ryhtymistä on syytä selvittää kunnasta, onko alueelle suunnitteilla yhteinen viemäriverkosto, johon liittyminen olisi mahdollista lähivuosina. ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Haja-asutusalueen jätevedet > Jätevesisuunnitelma ja lupa-asiat
Tarkastele kokonaisuutta
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Korjausten kannattavuutta ei tule eikä voida arvioida ainoastaan energiansäästön perusteella. Sen sijaan jokaisen ylläpitokorjauksen yhteydessä tulisi miettiä perusratkaisun rinnalla myös energiateho...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiatehokkuuden parantaminen > Tarkastele kokonaisuutta
Kaukolämpö
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Kaukolämpöjärjestelmä perustuu siihen, että lämpö tuotetaan keskitetysti ja jaetaan taajamassa suurelle alueelle kaukolämpöputkia pitkin. Yleensä lämpö tuotetaan voimalaitoksessa tai sitä saadaan teo...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Energiatehokkuus > Energialähteet > Kaukolämpö
Kaukolämpö
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Kaukolämpö tuotetaan lämpö- tai voimalaitoksissa, joista se johdetaan kaukolämpöverkostoa pitkin taloyhtiön lämmönjakokeskukseen. Kaukolämpö tuottaa rakennusten lämmityksen ja lämpimän käyttöveden. ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Uusiutuva energia ja kaukolämpö > Kaukolämpö
Keittiöremontti
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Keittiöremontit voivat vaihdella laajuudeltaan pelkästä maalausremontista kalusteiden, laitteiden ja pintojen täydelliseen uusimiseen. Keittiöremontti ei normaalisti vaadi rakennus- tai toimenpidelup...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Huoneistoremontit > Keittiöremontti
Kierrätys
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Purkutyön yhteydessä lajitellut, käyttökelpoiset rakennusosat ja materiaalit voi viedä rakennusmateriaalien kierrätyskeskukseen tai ilmoittaa niistä Internetissä olevissa kauppapaikoissa. Näistä paik...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Materiaalitehokkuus ja jätehuolto > Kierrätys
Kierrätys
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Purkutyön yhteydessä lajitellut, käyttökelpoiset rakennusosat ja materiaalit voi viedä rakennusmateriaalien kierrätyskeskukseen tai ilmoittaa niistä Internetissä olevissa kauppapaikoissa. Näistä paik...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Materiaalitehokkuus > Kierrätys
Kiinteistöjen arvo
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Kiinteistön sijainti on ollut suomalaisen asuinkiinteistön keskeisin arvo. Mm. alueen etäisyys keskustasta, meren läheisyys, liikenneyhteydet vaikuttavat sijainnin hyvyyteen. Myös rakennuksen arkkit...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon merkitys > Kiinteistöjen arvo
Laatumittarit
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Palveluliiketoiminnassa törmätään usein siihen, että palvelun tarjoajan ja tilaajan näkemykset palvelujen laadusta eivät vastaa toisiaan. Usein tämä johtuu siitä, että palvelun sovittu sisältö ei ole...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Laatumittarit
Kiinteistönpidon laatu
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Uuden kiinteistön ensimmäisten vuosien aikana syntyy kiinteistönpitokulttuuri, jota on tulevina vuosina hankala muuttaa. Uudisrakentamisen yhteydessä laadittavien hallinto- ja urakkadokumenttien avul...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon merkitys > Kiinteistönpidon laatu
Valaistus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Valaistukseen kuluu noin viidennes käytetystä kotitaloussähköstä. Tarkoituksenmukaiseen valaistukseen ja valonlähteisiin kannattaa siis kiinnittää huomiota. Kodin valaistus on murroksen edessä, ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Energiatehokkuus > Energiatehokas asuminen > Valaistus
Hankkeen valmistelu
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Korjaushanke on projektiluonteinen työ, jolla on selkeä tavoite, aikataulu ja budjetti. Jotta tavoitteet saavutetaan on tärkeää, että projektiin osallistuvilla on selkeästi määritellyt tehtävät ja va...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Hankkeen valmistelu
Hankkeen suunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Pientalon korjaushanke kytkeytyy parhaimmillaan osaksi pitkäjänteistä korjaussuunnitelmaa. Tällöin hankkeen rajaus on jo karkealla tasolla tehty. Hankkeen valmistelussa otetaan tarkemmin kanta...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Hankkeen suunnittelu
Korjaussuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Taloyhtiön hallituksella on lakisääteinen velvollisuus laatia taloyhtiölle pitkän ajan korjaussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön on varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä hallit...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon työkalut > Korjaussuunnitelma
Korvausilma vedottomasti
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2016

Asuntokantamme ilmanvaihdon yleisimmät puutteet liittyvät koneellisten ja painovoimaisten poistoilmanvaihtojärjestelmien korvausilman saantiin. Haasteena on saada riittävästi ulkoilmaa sisätiloihin ve...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Sisäilmaongelmat > Sisäilman laatu > Korvausilma vedottomasti

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle