Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Käyttötekniset toimenpiteet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Käyttöteknisiksi energiansäästötoimenpiteiksi kutsutaan sellaisia, jotka voidaan suorittaa ilman laiteinvestointeja. Osa näistä voidaan tehdä normaalin kiinteistönhuollon yhteydessä. Jotkut toimenpit...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiakorjaukset > Käyttötekniset toimenpiteet
Energiatehokkuuden parantaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Rakennusten korjauksia ei juuri koskaan tehdä vain energiatehokkuuden parantamiseksi, vaan siihen kytkeytyy lähes poikkeuksetta joku muu korjaustarve. Korjauksen yhteydessä kannattaa kuitenkin parant...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiatehokkuuden parantaminen
Energiatehokkuus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Rakennusten energiankulutus on suurin yksittäinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Suomi on EU:n kautta sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen parantamalla rakennusten energiatehokkuutta ja l...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus
Talon iän vaikutus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan energiatodistuksessa energiatehokkuusluvulla ja -luokalla. Energiatehokkuusluku tarkoittaa rakennuksen energiankulutusta suhteutettuna sen lämmitettyyn pinta-a...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiankulutus > Talon iän vaikutus
Energiatehokas pientalo
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Pientaloissa kuluu Suomessa enemmän energiaa kuin rivi- ja kerrostaloissa yhteensä. Se tulee asukkaille kalliiksi ja nopeuttaa ilmastonmuutosta. Pientalossa energia tarkoittaa sähköä ja lämpöä. ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Energiatehokkuus > Energiatehokas pientalo
Energiakorjaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Ensimmäinen askel kiinteistön energiankulutuksen vähentämisessä on selvittää, mihin energiaa kuluu ja millä tavoin energiankulutusta voisi vähentää. Hyviä välineitä tähän ovat energiatodistus ja ener...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiakorjaukset
Energiatodistus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun. Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiakorjaukset > Energiatodistus
Erilaisten tiivisteiden asennusohjeet
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Putkitiivisteen asennus liimaamalla silikonilla huullokseen   1. Varmista, että sinulla on käytössäsi tarvittavat varusteet: riittävä määrä tiivis...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Ikkunakorjaukset > Ikkunan ja oven tiivistysohje > Erilaisten tiivisteiden asennusohjeet
Erilaisten tiivisteiden asennusohjeet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Putkitiivisteen asennus liimaamalla silikonilla huullokseen   1. Varmista, että sinulla on käytössäsi tarvittavat varusteet: riittävä määrä tiivis...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Ikkunakorjaukset > Ikkunan ja oven tiivistysohje > Erilaisten tiivisteiden asennusohjeet
Esteettömyyden lait ja viestintä
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Taloyhtiöissä kiinnitetään liian vähän huomiota viestintään. Ilmoitukset, niin viralliset kuin muutkin, laitetaan yleensä ilmoitustaululle. Tekstin kirjainkoko on usein liian pieni ja ilmoitustaulu s...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Esteetön rakennus > Esteettömyyden lait ja viestintä
Esteettömyyskartoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 2.12.2016

Ihmisillä on erilaisia tarpeita toimiessaan rakennetussa ympäristössä. Jos ympäristö ei vastaa näihin tarpeisiin, syntyy liikkumiselle tai toiminnalle esteitä. Esteettömyyttä voidaan tarkastella...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Esteetön rakennus > Esteettömyyskartoitus
Keittiö
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2016

Keittiön perinteinen kalustaminen ja asennuskorkeudet aiheuttavat monella ongelmia tilan käytön kanssa. Ei yletytä kuin osaan hyllyistä ja työskennellään sopimattomilla työkorkeuksilla. Tiskikoneen t...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Esteettömyys > Keittiö
Esteettömyys
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2016

Asunnon toimivuus ja joustavuus eri elämäntilanteissa liittyvät asumisen esteettömyyteen. Miksi omasta kodista pitäisi muuttaa pois elämäntilanteen muuttuessa tai ikääntymisen myötä? Toimivuut...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Esteettömyys
Haja-asutusalueen jätevedet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Suomi on harvaan asuttu maa. Maassamme on maaseudulla ja taajamien lievealueilla yli 300 000 taloa ilman liittymää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kiinteistön omistajan tai haltijan on silloin...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Haja-asutusalueen jätevedet
Hissin kustannukset
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Uusi asunto-osakeyhtiölaki määrittelee hissin rakentamisen kustannukset. Se mukaan hissin rakentamisen kustannukset jaetaan tavalla, joka huomioi osakkaiden hissistä saaman hyödyn. Alusta lähtien on ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Hissin rakentaminen ja korjaus > Hissin kustannukset
Hissin peruskorjaus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Suurin osa 1960-70 -luvuilla ja sitä ennen rakennetuista hisseistä on teknisen käyttöikänsä päässä. Suomen hissikannassa on meneillään peruskorjausvaihe, joka kestää seuraavat 10-20 vuotta. Kun ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Hissin rakentaminen ja korjaus > Hissin peruskorjaus
Hissin rakentaminen ja korjaus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Kaikki tekniset laitteet kuluvat ja huollon lisäksi niitä on tarvittaessa uudistettava. Asuintaloissa hissien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaa hissin haltija eli asunto-osakeyhtiö. Yhtiön edu...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Hissin rakentaminen ja korjaus
Hissin asentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Asuintaloissa hissien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaa hissin haltija eli asunto-osakeyhtiö. Yhtiön edustajina hissiasioissa ovat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Kaikki teknis...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Hissin rakentaminen ja korjaus > Hissin asentaminen
Huoltosopimus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Kiinteistön huoltosopimukseen kuuluu tavallisesti jatkuvia ja päivittäisiä huoltotoimenpiteitä, kuten ulkoalueiden hoito, kiinteistöhuolto sekä teknisten järjestelmien hoito. Myös siivouksesta ja jät...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Huoltosopimus
Huoneiston sähkötyöt
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Taloyhtiön edustajilla pitää olla mahdollisuus tutustua huoneistossa tehtävän sähköremontin suunnitelmiin hyvissä ajoin ennen työn aloitusta. Taloyhtiön on saatava etukäteen tieto mm. erillisen ilman...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Sähkökorjaukset > Huoneiston sähkötyöt

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle