Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Suunnitelmallinen talonpito
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Maassamme on noin miljoona erillistä pientaloa ja puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa. Asuinrakennusten osuus rakennetun ympäristön kansallisvarallisuudesta ja asuntokannasta on yli 40 %. Omakotitalo ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Suunnitelmallinen talonpito
Kosteus- ja homevauriot vanhemmissa pientaloissa
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Iäkkäiden, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennettujen talojen perustuksissa ja kellaritiloissa esiintyy runsaasti maaperän kosteudesta aiheutuvia vaurioita. Liiallisen kosteuden rak...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Sisäilmaongelmat > Kosteus- ja homevauriot > Kosteus- ja homevauriot vanhemmissa pientaloissa
Kosteus- ja homevauriot uudemmissa pientaloissa
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

1970-luvun pientalojen yleisimmät kosteusongelmat liittyvät valesokkelirakenteiden piileviin vaurioihin ja puurakenteisiin alapohjarakenteisiin. Ne ovat syntyneet kosteuden kulkeutumisesta maa...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Sisäilmaongelmat > Kosteus- ja homevauriot > Kosteus- ja homevauriot uudemmissa pientaloissa
Tyypilliset kosteus- ja homevauriot asuinkerrostaloissa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Eri vuosikymmenillä rakennetuissa kerrostaloissa löytyy kosteus- ja homevaurioita usein märkätilojen puutteellisista kosteuseristeistä ja lattiakaivojen liitoksista. Muuttuneista rakennustavoista huo...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Sisäilmaongelmat > Kosteus- ja homevauriot > Tyypilliset kosteus- ja homevauriot asuinkerrostaloissa
Tyypilliset kosteus- ja homevauriot rivitaloissa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Suomalaisten rivitalojen kosteus- ja homevauriot johtuvat yleisimmin rakennusvirheistä. Melkein joka toisessa talossa on jonkinasteisia kosteusvaurioita. Joka kymmenennessä kosteusvaurio on niin vaka...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Sisäilmaongelmat > Kosteus- ja homevauriot > Tyypilliset kosteus- ja homevauriot rivitaloissa
Työmaan jätehuolto
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Materiaalitehokkuus on kokonaisvaltaista ympäristöajattelua, jossa luonnonvaroja tehokkaasti ja säästeliäästi käyttäen saadaan aikaan saman verran tai jopa enemmän hyvinvointia kuin aiemmin. Samalla ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Materiaalitehokkuus > Työmaan jätehuolto
Työmaan jätehuolto
Sisältösivu | Julkaistu: 30.6.2016

Materiaalitehokkuus on kokonaisvaltaista ympäristöajattelua, jossa luonnonvaroja tehokkaasti ja säästeliäästi käyttäen saadaan aikaan saman verran tai jopa enemmän hyvinvointia kuin aiemmin. Samalla ......

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Materiaalitehokkuus ja jätehuolto > > Työmaan jätehuolto
Täydennys- ja lisärakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Tontilla tapahtuva täydennys- tai lisärakentaminen on usein järkevää ja kannattavaa sekä taloyhtiön että kunnan kannalta: taloyhtiölle tarjoutuu täydennysrakentamisen myötä mahdollisuus rahoittaa muu...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Täydennys- ja lisärakentaminen
Ullakkorakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Ullakkorakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa täydennysrakentamista, johon liittyy vaativia juridisia, teknisiä ja kaupunkikuvallisia erityistekijöitä. Kohteen suunnittelijoiden ja rakentajie...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Täydennys- ja lisärakentaminen > Ullakkorakentaminen
Uusiutuva energia ja kaukolämpö
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Kaukolämpö on ympäristömyönteinen ja energiatehokas taajamien lämmitysmuoto. Sen rinnalla myös uudenlaiset energiantuotannon muodot lisäävät suosiotaan. Pientaloissa yleistynyt maalämpötekniikka on m...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Uusiutuva energia ja kaukolämpö
Jätevesijärjestelmän valinta
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Vaikka jätevesijärjestelmän suunnitelma on syytä teettää asiantuntijalla, on kiinteistön omistajan hyvä tuntea tärkeimmät menetelmän valintaan vaikuttavat tekijät. Hajajätevesiasetus ei edellytä käyt...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Haja-asutusalueen jätevedet > Jätevesijärjestelmän valinta
Korjaushankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

  Pientalon pintarakenteiden ja teknisten järjestelmien säännöllisellä tarkkailulla ja tarpeenmukaisella huollolla voidaan merkittävästi vähentää vaurioiden syntymistä ja välitöntä k...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet
Hissin rakentaminen ja korjaus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Kaikki tekniset laitteet kuluvat ja huollon lisäksi niitä on tarvittaessa uudistettava. Asuintaloissa hissien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaa hissin haltija eli asunto-osakeyhtiö. Yhtiön edu...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Hissin rakentaminen ja korjaus
Ikkunoiden kunnostus ja vaihto
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Ikkunat ovat yleensä talon ulkovaipan lämmöneristyksen heikoin lenkki. Niiden kautta pääsee ulos jopa 15-20 prosenttia lämmitysenergiasta. Energiahukkaa voidaan vähentää monella tavalla. Ikkunoita ei...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Energiatehokkuus > Energiakorjaukset > Ikkunoiden kunnostus ja vaihto
Vastuut ja tehtävät
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Korjaushanke on projektiluonteinen työ, jolla on selkeä tavoite, aikataulu ja budjetti. Jotta tavoitteet saavutetaan, on tärkeää, että projektiin osallistuvilla on selkeästi määritellyt tehtävät ja v...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Hankkeen valmistelu > Vastuut ja tehtävät
Wc- ja peseytymistilat
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2016

Wc- ja peseytymistilat ovat yksi tärkeimmistä kodin tiloista. Wc- ja peseytymistiloissa toivoo voivansa asioida mahdollisimman itsenäisesti. Hyvin mitoitetut ja tilavat wc-peseytymistilat tukevat ihm...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Esteettömyys > Wc- ja peseytymistilat
Vedenkulutuksen mittaus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Tehokkain tapa alentaa veden kulutusta on vaikuttaa käyttäjien kulutustottumuksiin. Tottumuksia on kuitenkin hankala muuttaa pysyvästi, siksi tiedottamisen lisäksi tarvitaan myös muita keinoja. ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiakorjaukset > Vedenkulutuksen mittaus
Vesikaton korjaus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Vesikatto vaatii säännöllistä huoltoa ja tarkkailua. Vesikattoa eniten kuluttava aika on syksystä kevääseen ja vuodot paljastuvat useimmiten syyssateiden ja talven loskakelien aikaan. Kaikki kat...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Julkisivut ja parvekkeet > Vesikaton korjaus
Isännöitsijän valinta
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Isännöitsijän valinta on taloyhtiön hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Epäonnistunut valinta lamauttaa yhtiön toiminnan, ja huonoksi osoittautuneen isännöitsijän vaihtaminen vie hallituksen aikaa ja re...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Isännöitsijän valinta
Ympärivuotisen käytön järjestelmät
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Ympärivuotisessa käytössä olevilla kiinteistöilläkin kuivakäymälä ja harmaiden vesien erilliskäsittely on mahdollista. Kuivakäymälän voi asentaa sisätiloihin ilman, että siitä muodostuu esteettistä ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Korjaushankkeet > Haja-asutusalueen jätevedet > Ympärivuotisen käytön järjestelmät

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9