Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Seutukunnat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Seutukuntajaottelussa muuttuivat perinteiset hallinnollis-maantieteelliset yhteydet elinkeinollis-taloudellisten tarpeiden synnyttämiksi alueiksi, joiden puitteisiin siirrettiin osittain myös valt...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Seutukunnat
Sota- ja jälleenrakennusvuodet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Suomalaisen yhteiskunnan nopea taloudellinen ja elinkeinollinen kehitys pysähtyi toisen maailmansodan koettelemuksiin. Talvisodan syttyminen 30. marraskuusta 1939 merkitsi yhteiskunnan siirtymistä...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Sota- ja jälleenrakennusvuodet
Tietoa kunnille asumisen tukemisesta
Sisältösivu | Julkaistu: 22.10.2013

Kuntakirjeinä julkaistaan rakennetun ympäristön osaston määräykset, ohjeet ja suositukset. Lisäksi kuntakirjeinä julkaistaan sellaiset asumista ja rakentamista koskevat valtioneuvoston päätökset ja a...

Asuminen > Asumisen tuet > Tietoa kunnille asumisen tukemisesta
Tutkimusta ja kaivuutyötä
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Kahden viraston tehtäväkenttää Vesistöjen kuivatustöitä Kuivatukset maanviljelysinsinööripiireille Maatalouden hyötynäkökohdat Nivalan Ruuskanperän silta vuonna...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Tutkimusta ja kaivuutyötä
Tutkimusteemat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Ihmisen suhde ympäristön kanssa muodostuu kolmesta eri teemallisesta osa-alueesta: Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta ohjaavat tekijät Ensimmäisen ryhmän muodostavat ihmisen ja...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Historia ja ympäristötutkimus > Tutkimusteemat
Vuokra-asuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.7.2017

Suomessa vuokra-asunnoista noin puolet on rahoitettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Loput ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Arava- ja korkotukiasuntoja tuottavat ja omistavat pääasiassa ...

Asuminen > Vuokra-asuminen
Väestön jakaantuminen elinkeinon mukaan
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Väestön jakaantuminen elinkeinon mukaan oli vielä ennen 1940-lukua Pohjois-Suomessa hyvin homogeenista. Suurin osa väestöstä asui maaseudulla, jossa toimeentulo saatiin maa- ja metsätaloudesta. Ka...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Väestön jakaantuminen elinkeinon mukaan
Ympäristöhallinnon vahvistuminen vesipiiristä ympäristökeskukseksi
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Vesihallitus Vesipiirit Vesihallinnon tehtävät Iijoen jatkorakentaminen ja uitto ongelmina Ympäristöministeriön perustaminen Muutos vesi- ja ympäristöpiiriksi ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Ympäristöhallinnon vahvistuminen vesipiiristä ympäristökeskukseksi
Ympäristön viljelyä ja varjelua
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Jo Raamatun luomiskertomuksessa ihmisen tehtäväksi asetettiin Eedenin puutarhan viljely ja varjelu, siis nykyajan ilmaisuna ihmisen täytyi toteuttaa kestävää kehitystä. Myös suomalaisessa luonnonu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Historia ja ympäristötutkimus > Ympäristön viljelyä ja varjelua
EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit: EU:n tulee vauhdittaa kunnianhimoista kiertotalouspolitiikkaa
Tiedote | Julkaistu: 12.7.2019

Kiertotalouden laajentaminen uusille aloille oli epävirallisen ympäristöministerikokouksen toisen päivän pääaihe. Ministerit keskustelivat kiertotalouden tarjoamista ratkaisuista ilmastonmuutoksen hil......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit: EU:n tulee vauhdittaa kunnianhimoista kiertotalouspolitiikkaa
Kulutus ja tuotanto > EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit: EU:n tulee vauhdittaa kunnianhimoista kiertotalouspolitiikkaa
Luonto > EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit: EU:n tulee vauhdittaa kunnianhimoista kiertotalouspolitiikkaa
Valtakunnallinen leväkatsaus 11.7.2019: Suomen merialueilla sinilevän määrä lisääntynyt, järvillä sinilevää selvästi vähemmän
Tiedote | Julkaistu: 11.7.2019

Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sinilevän määrä on lisääntynyt ja levää on laajalti väliveteen sekoittuneena. Myös pintakukintoja on havaittu. Järvillä sinilevän määrä on ajankohtaan nä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Valtakunnallinen leväkatsaus 11.7.2019: Suomen merialueilla sinilevän määrä lisääntynyt, järvillä sinilevää selvästi vähemmän
Meri > Valtakunnallinen leväkatsaus 11.7.2019: Suomen merialueilla sinilevän määrä lisääntynyt, järvillä sinilevää selvästi vähemmän
Vesi > Valtakunnallinen leväkatsaus 11.7.2019: Suomen merialueilla sinilevän määrä lisääntynyt, järvillä sinilevää selvästi vähemmän
Kymenlaakson mökkiläisiltä ja kesävierailta kysellään toiveita julkisesta liikenteestä
Tiedote | Julkaistu: 10.7.2019

Suomen ympäristökeskus toteuttaa Kymenlaakson alueen mökkeilijöille ja kesävierailijoille verkkokyselyn, jossa tiedustellaan heidän liikkumistaan ja toiveitaan julkisen liikenteen palveluiksi. Kysely ......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kymenlaakson mökkiläisiltä ja kesävierailta kysellään toiveita julkisesta liikenteestä
Ympäristöministeriö rahoittaa tutkimusta rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelussa
Tiedote | Julkaistu: 10.7.2019

Ympäristöministeriö käynnistää tutkimus- ja kehittämishankkeet rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona. Tavoitteena on selvittää rakennekalkin ja kuitulietteiden käy......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Ympäristöministeriö rahoittaa tutkimusta rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelussa
Vesi > Ympäristöministeriö rahoittaa tutkimusta rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelussa
Muualla aiheesta
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2019

Vesikirje-uutiskirje Vesitilannetietoa Twitterin @pinnanalta-tilillä Järvi-meriwiki on yhteisöllinen verkkopalvelu Suomen järvistä ja muista vesialueista. Kuka tahansa voi muoka......

Vesi > Muualla aiheesta
Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu jokirapu ja tunturivesien äyriäiset uhanalaisia
Tiedote | Julkaistu: 8.7.2019

Täpläravun levittämä rapurutto on vakava uhka maamme alkuperäiselle jokiravulle. Jokirapujen ahdinko on ajanut lajin uhanalaiseksi. Täplärapu kuuluu EU:ssa haitallisiin vieraslajeihin, joiden istuttam......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu jokirapu ja tunturivesien äyriäiset uhanalaisia
Luonto > Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu jokirapu ja tunturivesien äyriäiset uhanalaisia
Vesiensuojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 14.8.2019

Vesiensuojelun tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Sivuilta saa tietoa vesienhoidon suunnittelusta sekä eri toimialojen vesiensuojelusta. Itämerta koskeva tieto löytyy Meri-osio...

Vesi > Vesiensuojelu
Ilmoita havaintosi: Suon kenttäkerroksen täydentävä havainto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2019

Tämä ilmoitus täydentää suon luontotyypin perushavaintoa.  

Ilmoita havaintosi: Suon kenttäkerroksen täydentävä havainto
Kartta: Viimeaikaiset vesitestirepun havainnot
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2019

Vesitestirepun havainnot pyritään keskittämään aina samoille paikoille. Seurantapaikkoja vesitestirepun havaintoja ja muita seurantapaikoilla tehtäviä seurantoja varten löydät täältä:  Kart......

Kansalaishavainnot > Kampanjat > Kartta: Viimeaikaiset vesitestirepun havainnot
Ilmansuojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2013

Puhdas ilma on olennainen osa ihmisten ja muiden eliöiden hyvinvointia. Ilmansuojelulla pyritään turvaamaan terveellinen ja viihtyisä elinympäristö ja säilyttämään luonnon toimintakyky. Haittoja...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu
Kartta: Seurantapaikat eli pysyvät toistuvasti vierailtavat havainnointipaikat
Sisältösivu | Julkaistu: 4.7.2019

Kansalaishavaitsijoiden havainnoinnin pysyvät seurantapaikat Seurantapaikat eli pysyvät toistuvasti vierailtavat havainnointipaikat ovat kansalaishavaitsijoiden eri tyyppisiä säännöllisesti tois......

Kansalaishavainnot > Kampanjat > Kartta: Seurantapaikat eli pysyvät toistuvasti vierailtavat havainnointipaikat

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen