Ensimmäinen Edellinen
4
5
6
7
8
9
10
Seuraava Viimeinen

Opas tarjoaa tuoreet neuvot kosteusvaurioituneen rakennuksen korjaamiseen
Uutinen | Julkaistu: 25.10.2019

Ympäristöministeriön suosittu kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjausopas on uusittu. Yksiin kansiin on koottu ajantasaiset, nykypäivän tarpeisiin vastaavat ohjeet ja tuorein tutkimustieto. ...

Rakentaminen > Opas tarjoaa tuoreet neuvot kosteusvaurioituneen rakennuksen korjaamiseen
Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2019

Terrafamen kaivoksen ympäristötarkkailuraportti 2018 Osa I: Yhteenveto Osa II: Käyttötarkkailun tulokset 2018 Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu (pdf, 2,6 Mt) Osa IV: Ilmapä......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelmat - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2019

Kainuun turvetuotantoalueiden vaikutustarkkailusuunnitelman hyväksyminen 2014 - 2020 (pdf) ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelmat - Kainuu
Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikka, Joensuu
Julkaistu: 24.10.2019

Joensuun kaupunki suunnittelee pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikan perustamista Joensuun Iiksenvaaran kaupunginosaan, Kontiosuolle. Joensuun kaupungilla on tarve perustaa riittävän suuri...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikka, Joensuu
Rakennekalkitusta tutkitaan uutena maatalouden vesiensuojelukeinona
Uutinen | Julkaistu: 24.10.2019

Rakennekalkitus on lupaava keino vähentää savipeltojen eroosiota ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa selvitetään menetelmän tehokkuutta ja oikeanlaista toteutustapaa ......

Vesi > Rakennekalkitusta tutkitaan uutena maatalouden vesiensuojelukeinona
Asutustoiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Vesistöjen äärellä 1700-luvun uudisasutuskausi Vanha asutustila hylättynä Kuivaniemen Oijärvellä. Rajoitusten aika Asutustilojen perustaminen uuden lainsäädä...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Maa- ja metsätalous > Asutustoiminta
Jätehuollon yhteistyö ja kaatopaikat
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Tiivistyvää yhteistyötä Jätteiden hyödyntämistavoitteita ei saavutettu 1990- ja 2000-luvun kuluessa, mutta jätehuollon kuntarajat ylittävä yhteistyö muutti huollon luonnetta olennaisella tava...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Ympäristönsuojelu > Jätehuollon yhteistyö ja kaatopaikat
Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä
Uutinen | Julkaistu: 23.10.2019

Kestävä, kehittyvä kemia -seminaarissa 3.12.2019 pohditaan muun muassa, millä keinoilla saavutamme turvalliset ja tehokkaat materiaalikierrot ja tuotesuunnittelun kehittämistä....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä
Kulutus ja tuotanto > Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä
Kuusamon jätevesikysymys
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Kuusamossa oli huomattava osa alueen vesistöistä suojeltu, johon liittyen myös jätevesien käsittely ja viemärijärjestelmien kehittäminen olivat erityisen merkittäviä kysymyksiä. Vielä 1970-luvulla...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Ympäristönsuojelu > Viemäreistä saastuneisiin maa-alueisiin > Kuusamon jätevesikysymys
Maa- ja metsätalous
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Varhainen talonpoikaisasutus Kalajoen Etelänkylää vuonna 1930. © Oulun maakunta-arkiston kokoelma Maatalouselinkeinoihin perustunut tilajärjestelmä oli juurtunut Pohjois-Pohjanmaa...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Maa- ja metsätalous
Maatalous
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Pientilojen maa Lehmiä laitumella Luohuanjoen rannalla. Peltojen salaojitus     Heinäsadot 1900-luvun alkupuolella Siirtyminen peltoh...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Maa- ja metsätalous > Maatalous
Metsien suojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Varhainen metsänhoito Metsien hoito metsähallinnossa Metsien suojelu vanhempina aikoina Metsien suojeluohjelmien toteuttaminen 1930-luvulta lähtien Ensimmäiset...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Maa- ja metsätalous > Metsien suojelu
Metsätalous
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Metsäojitusta Rantsilan Hirviojan alueella 1970-luvun alussa. Hakkuiden kohdentuminen Valtionmetsissä Hakkuumäärät toisen maailmansodan jälkeen Osaran aukiot...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Maa- ja metsätalous > Metsätalous
Pyyntitalous
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Riistakantojen vaihtelut Lainsäädäntötyö ja metsästysseuratoiminta Hirvikannan romahtaminen Hirvikannan elpyminen Riistakantojen kehityksen syyt Itämeren kalastu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Maa- ja metsätalous > Pyyntitalous
Tervatalous
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Ympäristön tilaan vaikuttanut elinkeino Pohjois-Pohjanmaan huomattavimmat kaupallista merkitystä omanneet taloudelliset intressit olivat 1700-luvulta lähtien tervantuotannossa, joka on ollut ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Maa- ja metsätalous > Tervatalous
Tervatulli ensimmäinen sosiaalinen yritys
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Ympäristöpajakokeilu Uudenlainen ympäristönsuojelun ja jätehuollon kehittämisesimerkki oli vuosina 1994–1997 toteutettu Pohjois-Pohjanmaan hyötyjäteprojekti ja ympäristöpajakokeilu Oulun vesi...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Ympäristönsuojelu > Jätehuollon yhteistyö ja kaatopaikat > Tervatulli ensimmäinen sosiaalinen yritys
Uittotoiminta ja jokien kunnostaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

    Myllykosken vanha uittopato Naamanganjoen vesistössä Pudasjärvellä 1980-luvulla. Lautatavara oli laskettu vanhastaan samalla tavalla kuin tervatynnyritkin puula...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Maa- ja metsätalous > Uittotoiminta ja jokien kunnostaminen
Viemäreistä saastuneisiin maa-alueisiin
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Viemärilaitosten piirissä olleen väestön osuus Jätevesipuhdistamojen rakentaminen Jätekertymän kehitys Alueellista yhteistyötä Oulun Jätehuolto Kysymys jätteenpoltt...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Ympäristönsuojelu > Viemäreistä saastuneisiin maa-alueisiin
Ympäristönsuojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2019

Yksi keskeisistä ympäristövaikutusten hoitoon liittyvistä asioista on ollut jätehuolto. Jo vanhaksi katsottavat totuus on, että paras jäte on syntymätön jäte, mutta pohjoispohjalaisissa yhdyskunni...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Ympäristönsuojelu
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 22.10.2019

Vuonna 2009 valmistui myös ensimmäinen vesipolitiikan puitedirektiivin mukainen Oulujoen–Iijoen vesienhoitosuunnitelma, jonka aikajänne ulottui vuoteen 2015 saakka. Valtioneuvosto hyväksyi suunnit...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Vesistöjen tilan kehitys > Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelma

Ensimmäinen Edellinen
4
5
6
7
8
9
10
Seuraava Viimeinen