Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Ympäristökorvaus on luonnon kannalta keskeisin osa maaseutuohjelmaa
Tiedote | Julkaistu: 9.10.2019

Merkittävä osuus maaseutuohjelman rahoituksesta kohdistuu luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Juuri valmistuneen arvioinnin mukaan ohjelmalle asetetut määrälliset tavoitteet on monelta osin saavut......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Ympäristökorvaus on luonnon kannalta keskeisin osa maaseutuohjelmaa
Luonto > Ympäristökorvaus on luonnon kannalta keskeisin osa maaseutuohjelmaa
Angjärvmossen
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Koodi FI0800045 Kunta Pedersöre Pinta-ala 210 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Suomen ympä......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Angjärvmossen
Bredmossmyran
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Koodi FI0800085 Kunta Närpiö Pinta-ala 27 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Suomen ympärist......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Bredmossmyran
Djuplottbacken
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Kod FI0800098 Kunta Pedersöre Pinta-ala 43 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Suomen ympäris......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Djuplottbacken
Kalisjön
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Koodi FI0800063 Kunta Pedersöre Pinta-ala 83 ha Aluetyyppi SPA Alue kartalla Suomen ympär......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Kalisjön
Orrmossliden
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Koodi FI0800084 Kunta Närpiö Pinta-ala 26 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Suomen ympärist......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Orrmossliden
Passmossen
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Koodi FI0800046 Kunta Pedersöre Pinta-ala 244 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Suomen ympä......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Passmossen
Risnäsmossen
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Koodi FI0800020 Kunta Närpiö Pinta-ala 727 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Suomen ympäris......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Risnäsmossen
Sandsundsfjärden
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Koodi FI0800067 Kunta Pedersöre, Pietarsaari Pinta-ala, ha 159 ha Aluetyyppi SAC/SPA Alue kar......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Sandsundsfjärden
Vesistöjen tilan kehitys
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2019

Pohjois-Pohjanmaan vesistöjen tilaa kuvaavia indikaattoreita on käytettävissä vielä 1900-luvun alkupuolelta vähän, vaikka hydrologisia mittauksia alettiinkin tehdä jo vuosisadan alussa. ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Vesistöjen tilan kehitys
Ainijärven lehdot
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Koodi FI1301504 Kunta Savukoski Pinta-ala 69 ha ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Ainijärven lehdot
Iskmo ön
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Koodi FI0800095 Kunta Mustasaari Pinta-ala 236 ha Aluetyyppi SAC/SPA Alue kartalla Suomen......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Iskmo ön
Joenperkauskomitea
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Komitean tehtävä Piiritason jatkuvasta suunnittelutyöstä huolimatta ei valtiojohdossa ollut selvää käsitystä siitä, miten perkaustöitä koko maan tasolla toteutettiin. Niinpä hallitus asetti 1...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Joenperkauskomitea
Jokien perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Vesistöjen liikenneyhteyksien parantaminen Venet- ja Makkaraojan perkausta Haapaveden ja Kärsämäen alueella tehtiin 1957–1959 jo konevoimalla. Kun Suomi siirtyi autonomiseksi Venä...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset
Kalajokilaakson vesihuollon järjestäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Kalajokilaaksossa oli vesihuollon järjestäminen tullut ajankohtaiseksi asiaksi jo 1960-luvulla, sillä jokilaaksossa on suhteellisen vähän vesistöjä, jokivesistö on laadultaan humuspitoista ja vars...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Vesihuollon vaiheet > Kalajokilaakson vesihuollon järjestäminen
Livojärvi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Koodi   FI1301103 Kunta   Posio, Kuusamo Pinta-ala   3433 ha Aluetyyppi   SAC ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Livojärvi
Malisjoen ja Settijoen perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Malisjoen perkaaminen Nivalan Malisjokeen oli Oulun tie- ja vesirakennuspiiri tehnyt vuonna 1916 perkaussuunnitelman, jota Oulun maanviljelysinsinööripiirissä tarkistettiin 1920-luvulla. Tavo...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Malisjoen ja Settijoen perkaukset
Oulujoen vesistön perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Kosket kulkua haittaamassa Valtiovallan toimesta käynnistettiin Oulujärveen laskevissa vesistöissä mittavat perkaustyöt liikenneyhteyksien parantamiseksi. Oulun Wiikko-Sanomissa kuvailtiin hu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Oulujoen vesistön perkaukset
Pyhäjoen perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Vihanninjoen perkaukset Pyhäjoen vesistöalue oli mittavien perkausten kohteena 1900-luvun alkupuolella. Vihanninjoelle laadittiin Oulun maanviljelysinsinööripiirissä 1920-luvun lopulla perkau...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Pyhäjoen perkaukset
Siikajokivesistön laajat perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Suunnitelmat Jo vuonna 1917 oli viisi Siikajokilaakson kuntaa nostanut esille mahdollisuudet toteuttaa perkaukset valtion varoilla, mutta vielä tuolloin kuntien toiveet eivät toteutuneet. Vuo...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Siikajokivesistön laajat perkaukset

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen