Hyppää sisältöön


1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2013

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvä...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pirkanmaa > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Toimenpideohjelmat
Sisältösivu | Julkaistu: 12.11.2013

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvä...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Varsinais-Suomi ja Satakunta > Toimenpideohjelmat
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2013

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Vesienhoidon keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Pirkanmaalla t...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pirkanmaa > Osallistuminen vesienhoitoon
Asunnottomuuden torjunnassa katse ennaltaehkäisyyn – pilotti huoneistoturvavakuutuksesta käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 10.10.2016

Asunnottomuuden vähentämisen painopiste siirtyy hallituksen hyväksymän ohjelman mukaisesti ennaltaehkäisyyn. Osa ennaltaehkäisyä on uusi huoneistoturvavakuutus, jota pilotoidaan noin 2000 tukiasunnoss......

Asuminen > Asunnottomuuden torjunnassa katse ennaltaehkäisyyn – pilotti huoneistoturvavakuutuksesta käynnistyy

Selvityshenkilön loppuraportti vakuutusturvasta.pdf (.pdf, 465kt)
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2013

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenp...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri etupiirien osallistumista itse lain toteuttamiseen. Vesien...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Häme > Osallistuminen vesienhoitoon
Tampere 5/2016
Sisältösivu | Julkaistu: 18.5.2016

Kunnosta lähivetesi -koulutus, Tampere 14.5.2016 Pirkanmaan Kunnosta lähivetesi -koulutus järjestettiin Tampereella 14.5.2016 Pirkanmaan Marttojen, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Kokemäenjoen vesistö...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Muut tapahtumat > Kunnosta lähivetesi-koulutukset > Tampere 5/2016
Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys, Pirkanmaa
Julkaistu: 17.7.2015

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma Vesihuoltolain (681/2014) mukainen Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma on nyt päivitetty. Suunnittelutyössä sovellettiin viran...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys, Pirkanmaa
Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2017

Turvallinen asuminen omassa kodissa on monen iäkkään toive. Kun arkitoimet sujuvat, tarvitaan palveluja sekä palveluasumista ja laitoshoitoa vähemmän. Siten myös kunnan kannalta on suuri merkity...

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017
Uutinen | Julkaistu: 6.4.2017

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittäminen järjestivät yhteistyössä Vanhusneuvostopäivän 5.4.2017 Helsingissä. Ti......

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017

Vanhusneuvostojen rooli ja vaikutusmahdollisuudet ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 työpapreita 1/2017, ympäristöminsiteriö. (pdf) (.pdf, 927kt)
Maakuntakaavojen vahvistuspäätökset
Sisältösivu | Julkaistu: 9.8.2017

Vuosi 2017 Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan vahvistuspäätös 31.1.2017  (pdf) Vuosi 2016 Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I 31.10.2016 (pdf) Pohjois-Karjal...

Ymparistoministerio > Maankäyttö ja rakentaminen > Maankäytön suunnittelun ohjaus > Maakuntakaavoitus > Maakuntakaavojen vahvistuspäätökset
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Sivun sisällysluettelo TASO-hankkeen esitteet ja hanketoimintaan liittyvät julkaisut Julkaisut Valuma-aluetason suunnittelun työkalut Metsätalouden työ- ja toimintaohjekor...

TASO-hanke > Julkaisut
Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavan
Tiedote | Julkaistu: 18.8.2016

Ympäristöministeriön tänään vahvistamassa Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan osalta taajama- ja keskusta-alueita sekä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ja ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Maakuntakaavoitus > Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavan
Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavan

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätös 18.8.2016 (.pdf, 135kt)
Jätemäärät vähemmäksi ja kiertotalous nousuun – uusi suunnitelma luo tavoitteet Suomen jätepolitiikalle
Tiedote | Julkaistu: 30.5.2017

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, Kierrätyksestä kiertotalouteen, on lähdössä lausunnoille. Suunnitelmassa on esitetty Suomen jätehuollon tulevien kuuden vuoden tavoitteet sekä toime......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätemäärät vähemmäksi ja kiertotalous nousuun – uusi suunnitelma luo tavoitteet Suomen jätepolitiikalle

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 (.pdf, 1230kt)
Karhukankaan tuulivoimahanke, Siikajoki
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma Arviointiohjelma saapunut ELY-keskukseen 15.1.2015. Karhukankaan tuulivoimahankkeen arviointiohjelma (4 Mt) Arviointiohjelmaon nähtävillä 16.2.-17.4.2015 Siikajoen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Karhukankaan tuulivoimahanke, Siikajoki
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 28.4.2014

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 - 2021 Kuulutus (pdf) Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma (doria) Liite 1: ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ympäristöselostus_Kokemäenjoen TRHS.pdf (.pdf, 1735kt)
Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentaminen Inkooseen
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma  saapunut: 28.5.2014 (pdf 6,7 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä 2.6.2014 - 1.9.2014 Kuulutus  arviointiohjelmasta Kuulemistilaisuus pidetään keskiviikkon...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentaminen Inkooseen
Vanhusneuvostot haluavat vaikuttaa enemmän ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöön kunnissa
Tiedote | Julkaistu: 5.4.2017

Kuntien vanhusneuvostot eivät pääse vaikuttamaan ikääntyneiden asioiden valmisteluun riittävän varhain. Tuoreen selvityksen mukaan vanhusneuvostoilta kysytään pääasiassa sosiaali- ja terveyspalveluist......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 > Vanhusneuvostot haluavat vaikuttaa enemmän ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöön kunnissa
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Vanhusneuvostot haluavat vaikuttaa enemmän ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöön kunnissa
Asuminen > Vanhusneuvostot haluavat vaikuttaa enemmän ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöön kunnissa

Vanhusneuvostojen rooli ja vaikutusmahdollisuudet ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä Raportti 5.4.2017.pdf (.pdf, 903kt)
Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta
Tiedote | Julkaistu: 19.12.2017

Valtioneuvosto hyväksyi tänään uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman sekä esityksen uudeksi jätelaiksi, jotka vauhdittavat kiertotaloutta ja alan yritystoimintaa....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta
Kulutus ja tuotanto > Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jatesuunnitelma vuoteen 2023.pdf (.pdf, 3835kt)
Ympäristölupien valvonta - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2013

Kainuun ELY-keskuksen alue on harvaanasuttua  maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueen elinkeinoista pääosa hyödyntää maa- ja kallioperää sekä vesistöjä. Kallioperän mineraalivarojen hyödynt......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Ympäristölupien valvonta - Kainuu

Kainuun ELY-keskuksen valvontasuunnitelma ja -ohjelma 2020 (.pdf, 268kt)

1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle