1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2013

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 16.12.2021. Hyväksytty suunnitelma löytyy suunnitelma-sivuiltamme. Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienh...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Osallistuminen vesienhoitoon
Vesienhoitoalueen asiakirjat
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2013

Tälle sivulle kootaan Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta koskevia selvityksiä.  Työohjelma ja keskeiset kysymykset 2012 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selk......

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset > Vesienhoitoalueen asiakirjat

Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 (.pdf, 5365kt) Pirkanmaan pohjavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 (.pdf, 1137kt) keky-taittoVHA3_lopullinen packad.pdf (.pdf, 9013kt) Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren_Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen 2015 (.pdf, 4484kt) VHA3_vesienhoitosuunnitelma_luonnos Osa4_12-15.pdf (.pdf, 1522kt) VHA3_vesienhoitosuunnitelma_luonnos Osa1_1-5.pdf (.pdf, 3879kt) Yhteenveto vesienhoitoa koskevista keskisistä kysymyksistä Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueella (.pdf, 6201kt) Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuotee 2015 (.pdf, 9713kt) VHA3_vesienhoitosuunnitelma_luonnos Osa3_11.pdf (.pdf, 4996kt) Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 (.pdf, 6180kt) VHA3_vesienhoitosuunnitelma_luonnos Osa2_6-10.pdf (.pdf, 4641kt) Ähtärinreitin toimenpideohjelma (.pdf, 3220kt) Kyrönjoen toimenpideohjelma (.pdf, 4245kt) Vesienhoitoalueen seurantaohjelma (.pdf, 1329kt)
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2013

Pirkanmaan toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pirkanmaa > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2013

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Vesienhoidon keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Pirkanmaalla t...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pirkanmaa > Osallistuminen vesienhoitoon
Asunnottomuuden torjunnassa katse ennaltaehkäisyyn – pilotti huoneistoturvavakuutuksesta käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 10.10.2016

Asunnottomuuden vähentämisen painopiste siirtyy hallituksen hyväksymän ohjelman mukaisesti ennaltaehkäisyyn. Osa ennaltaehkäisyä on uusi huoneistoturvavakuutus, jota pilotoidaan noin 2000 tukiasunnoss......

Asuminen > Asunnottomuuden torjunnassa katse ennaltaehkäisyyn – pilotti huoneistoturvavakuutuksesta käynnistyy

Selvityshenkilön loppuraportti vakuutusturvasta.pdf (.pdf, 465kt)
Toimenpideohjelmat
Sisältösivu | Julkaistu: 12.11.2013

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää pinta- ja pohjavesiemme tilaa. Ohjelmat sisältävät tietoa vesis...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Varsinais-Suomi ja Satakunta > Toimenpideohjelmat
Vaikuta vesiin -päivä 2018
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2018

      11.-12.9.2018, Vaasa Aika 11.9. ja paikka : 9:00-16:30, minkä jälkeen iltatilaisuus klo 17:30-21:00, Carpella (Karperöntie 526, Karperö) Aika 12......

Vaikuta vesiin > Vaikuta vesiin -päivä 2018

Miten toimeenpanoa tulisi edistää? (.pdf, 1806kt)
Tuulivoimaneuvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 3.8.2015

Voimaa tuulesta @ Sariina Vierimaa Ympäristöministeriön rahoituksella (OHKE) on käynnistetty tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu. Se tarjoaa elokuusta 20...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimaneuvonta
Yhteistyöryhmän pöytäkirjat
Sisältösivu | Julkaistu: 21.1.2014

2021 Pöytäkirja 2/2021, 1.10.2021 (pdf) Esitykset, kokous 1.10.2021 (pdf) Pöytäkirja 1/2021, 26.5.2021 (pdf) Esitykset, kokous 26.5.2021 (pdf) ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Uusimaa > Vesienhoidon yhteistyöryhmä > Yhteistyöryhmän pöytäkirjat
Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 – 2019
Sisältösivu | Julkaistu: 22.5.2017

(Englanninkielisen sivuston lyhytosoite: www.environment.fi/urbanstormwaterrisk ) AJANKOHTAISTA Hulevesitulvariskihankkeen loppuraportti on julkaistu Loppuraportti (pdf, 18,9...

Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 – 2019
Jätesäädöspaketti
Sisältösivu | Julkaistu: 19.2.2019

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä. Se liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää j...

Ymparistoministerio > Ympäristö > Lainsäädäntö ja ohjeet > Ympäristönsuojelun valmisteilla oleva lainsäädäntö > Jätesäädöspaketti
Vaikuta vesiin -päivä 2018
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2018

      11.-12.9.2018, Vaasa Aika 11.9. ja paikka : 9:00-16:30, minkä jälkeen iltatilaisuus klo 17:30-21:00, Carpella (Karperöntie 526, Karperö) Aika 12......

Vaikuta vesiin > Vaikuta vesiin -päivä 2018

Miten toimeenpanoa tulisi edistää? (.pdf, 1806kt)
Työryhmä: Jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä lisättävä merkittävästi
Tiedote | Julkaistu: 16.9.2019

Jätelain uudistusta pohtinut työryhmä ehdottaa biojätteen ja pakkausjätteiden (muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkaukset) erilliskeräyksen laajentamista kaikissa taajamissa viiden huoneiston ja si......

Kulutus ja tuotanto > Työryhmä: Jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä lisättävä merkittävästi

EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, työryhmän mietintö 16.9.2019 (.pdf, 3039kt)
Tammervoiman hyötyvoimalaitos, Tampere
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma Luvut 1-3 (pdf, 2432 kb), luvut 4-5 (pdf, 2382 kb) ja luvut 5-13 (pdf, 2623 kb) Arviointiohjelma oli yleisön nähtävillä 17.8.–15.10.2010 vaikutusalueen kun...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Tammervoiman hyötyvoimalaitos, Tampere
Vapo Oy, Lintunevan turvetuotantohanke
Julkaistu: 17.7.2015

ARVIOINTIOHJELMA Saapunut: saapunut: 5.5.2010 Nähtävillä: 14.5.-14.6.2010 Arviointiohjelma on nähtävillä virka-aikana virallisilla ilmoitustauluilla: Kurikan kaupunki, Asematie 8, KURIKKA, Teuv...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vapo Oy, Lintunevan turvetuotantohanke
Suomen Hyötytuuli Oy, Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, Pori
Julkaistu: 28.4.2020

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porissa. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 k...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Suomen Hyötytuuli Oy, Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, Pori
Rahoitusmahdollisuudet
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Monet eri lähteet tarjavat rahoitusmahdollisuuksia ranta-alueiden kunnostamiseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (perinnebiotooppien kunnostus ja hoito, kosteikkojen perustaminen j...

Ruoko > Rantaniittyjen kunnostus > Rahoitusmahdollisuudet
Vaikuta vesiin -päivä 2018
Sisältösivu | Julkaistu: 13.9.2018

      11.-12.9.2018, Vaasa Aika 11.9. ja paikka : 9:00-16:30, minkä jälkeen iltatilaisuus klo 17:30-21:00, Carpella (Karperöntie 526, Karperö) Aika 12......

Vaikuta vesiin > Vaikuta vesiin -päivä 2018

Miten toimeenpanoa tulisi edistää? (.pdf, 1806kt)
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2014

Kaakkois-Suomen toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus vuosille 2022-2027 Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää pinta- ja pohjavesiemme tilaa.   ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Puskakorvenkallion tuulivoimahanke, Pyhäjoki
Julkaistu: 19.12.2016

Hankkeen kuvaus Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Puskakorven Tuulivoima Oy suunnittelee Pyhäjoen Puskakorvenkallion alueelle tuulivoimapuistoa, joka käsittää  vaihtoehdosta riippuen 19–23 tu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Puskakorvenkallion tuulivoimahanke, Pyhäjoki

1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle