1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Fortum Waste Solutions Oy:n Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, Kuopio ja Siilinjärvi
Julkaistu: 18.6.2019

Hankkeen kuvaus Hankkeesta vastaavalla on toiminnassa oleva teollisuusjätekeskus Kuopion Sorsasalossa. Jätekeskus sijaitsee valtatie 5:n itäpuolella, noin 8 km etäisyydellä Kuopion keskustasta j...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Fortum Waste Solutions Oy:n Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, Kuopio ja Siilinjärvi
Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Julkaistu: 27.3.2019

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy:n kaivosalueella on varastoituna vuonna 2012‒ 2013 tapahtuneiden kipsisakka-a...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo
Julkaistu: 10.4.2018

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistamisen Terrafamen kaivoksen tehdasalueella. Suunnitteilla oleva tehdas jatko...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo
Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

    Muikku-verkko tukee varhaiskasvattajia, opettajia, ohjaajia, ympäristökasvattajia ja asiantuntijoita arjen ympäristökasvatustyössä. Verkostossa mukana tällä hetkellä noin 200 ...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Pohjois-Savo
Yara Suomi Oy:n kipsin läjitysalueen laajennus, Siilinjärvi
Julkaistu: 9.1.2018

Hankkeen kuvaus Yaran Siilinjärven toimipaikassa kipsiä syntyy nykyisellään keskimäärin noin 1,5 milj. tonnia vuodessa. Vuosittain syntyvästä kipsistä suurin osa on vuodesta 1969 lähtien läjitet...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Yara Suomi Oy:n kipsin läjitysalueen laajennus, Siilinjärvi
Happamoittavat yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 24.8.2017

Typen oksidit   aiheuttavat sekä happamoitumista että rehevöitymistä ja ne myötävaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen. Yläilmakehässä hyödyllinen otsoni on alailmakehässä ilmansaaste,......

Alueellista ympäristötietoa > Happamoittavat yhdisteet
Hiukkaset
Sisältösivu | Julkaistu: 24.8.2017

Pohjois-Savossa hiukkaspäästöjä syntyy jokseenkin yhtä paljon kotitalouksiin ja julkiseen sektoriin liittyvässä energiantuotannossa, maantieliikenteessä ja teollisuudessa, kunkin osuus oli reilun nel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Alueellista ympäristötietoa > Hiukkaset
Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Hiukkaset
Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2017

Maa- ja kiviainesten ottomäärien kehitys selittyy ennen kaikkea talouden suhdannevaihteluilla. Viime vuosina talouden tila on ollut heikko, joten myös maa-ainesten kysyntä on ollut lievästi laskeva. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio
Julkaistu: 29.3.2017

Hankkeen kuvaus ja tarkasteltavat vaihtoehdot Kuopion kaupunki suunnittelee uutta ylijäämämaiden läjitysaluetta Hiltulanlahteen Heinjoelle. Hankealue sijoittuu kaupungin omistamalle maalle rauta...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio
Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.11.2016

Pohjois-Savossa on kolme kaupunkiseutua: Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Väestö vähenee muilla seuduilla paitsi Kuopiossa.  Maakunnan kokonaisväkiluku v. 2015 oli Pohjois-Savon liitosta saatujen tie......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Savo
Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen, Sotkamo
Julkaistu: 21.11.2016

Hankkeen kuvaus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.4.2014 päätöksen koskien Talvivaaran kaivokselle 29.3.2007 myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan muuttamista. Vaasan hallinto-oikeus...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen, Sotkamo
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo, Siilinjärvi
Julkaistu: 3.11.2016

Hankkeen kuvaus Yara suunnittelee Siilinjärven kaivoslouhoksen laajentamista joko avaamalla uuden Jaakonlammen louhoksen tai laajentamalla nykyistä Särkijärven louhosta sen länsilaajennuks...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo, Siilinjärvi
Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 2.11.2016

Tietoa vesien tilasta kertyy Pohjois-Savossa kahdesta pääasiallisesta tietolähteestä: valtion viranomaisten järjestämästä seurannasta sekä lupavelvollisten toimijoiden järjestämästä toimintansa vesis......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Savo
Kuvakaruselli - Pohjois-Savo
Julkaistu: 1.11.2016

Kuvakaruselli - Pohjois-Savo...

Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Kuvakaruselli - Pohjois-Savo
Vesistötarkkailut Pohjois-Savossa
Sisältösivu | Julkaistu: 13.10.2016

Ympäristöluvat sisältävät tarkkailuvelvoitteita Kaikki merkittävä vesiä kuormittava tai muuttava toiminta on velvoitettu tarkkailemaan vesistövaikutuksiaan joko vesilain tai ympäristönsuojelulai......

Vesi > Pintavesien tila > Vesistötarkkailut Pohjois-Savossa
Viranomaisten hoitama vesistöseuranta Pohjois-Savossa
Sisältösivu | Julkaistu: 13.10.2016

Seurannalla tietoa pitkäaikaisista ja laaja-alaisista muutoksista ELY-keskuksen järjestämä vesien tilan seuranta pohjautuu Pohjois-Savossa ympäristöhallinnon yhteisiin pitkäaikaisiin seurantahan......

Vesi > Pintavesien tila > Viranomaisten hoitama vesistöseuranta Pohjois-Savossa
Terrafame Oy:n Vesienhallinta -hanke, Sotkamo
Julkaistu: 18.8.2016

Hankkeen kuvaus Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen ja Vuoksen suunnan vanhoille reiteille johdettavia vesipäästöjä (vuoden 2013 lup...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n Vesienhallinta -hanke, Sotkamo
Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Sisältösivu | Julkaistu: 1.4.2016

Terrafamen kaivoksen ympäristötarkkailuraportti 2018 Osa I: Yhteenveto Osa II: Käyttötarkkailun tulokset 2018 Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu (pdf, 2,6 Mt) Osa IV: Ilmapä......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 19.11.2015

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmä on perustettu uudelleen vuonna 2011.  Ryhmässä on jäseniä Pohjois-Savon kunnista, Pohjois-Savon liitosta, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Kuopion ku......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Pohjois-Savo
Kulttuuriympäristöohjelmat - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2015

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelma 2014 - 2020 ”Kulttuuriympäristö kunniaan Pohjois-Savossa” valmistui 2014. Ohjelma antaa kokonaisnäkemyksen Pohjois-Savon kulttuuriympäristön - rakennetun kultt......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Pohjois-Savo

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen