1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 20.3.2019

Pohjois-Pohjanmaan tärkeimmät pohjavesimuodostumat liittyvät muinaisen mannerjäätikön liikkeen suuntaisiin pitkittäisharjuihin ja jäätikkökielekkeiden väliin muodostuneisiin saumamuodostumiin. Pohjoi......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2019

Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Pyhä......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Yli-Olhavan tuulivoimahanke, Ii
Julkaistu: 25.2.2019

Hankkeen kuvaus Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Yli-Olhavan tuulivoimahanke, Ii
Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahanke, Vaala
Julkaistu: 24.5.2018

Hankkeen kuvaus Tuulialfa Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Vaalan kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. H...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahanke, Vaala
Piipsannevan tuulivoimahanke, Haapavesi
Julkaistu: 6.2.2019

Hankkeen kuvaus Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen. Tuulivoimahanke muodostuu hankealuees...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Piipsannevan tuulivoimahanke, Haapavesi
Stora Enso Oyj:n tehtaan tuotantosuunnan muutos, Oulu
Julkaistu: 28.6.2018

Hankkeen kuvaus Stora Enso Oyj suunnittelee Oulun tehtaansa tuotantosuunnan muutosta. Hankkeessa tarkastellaan toteutusvaihtoehtoina tehtaan tuotannon jatkamista nykyisellään sekä tuotantosuunna...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Stora Enso Oyj:n tehtaan tuotantosuunnan muutos, Oulu
Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Oulainen
Julkaistu: 26.11.2018

Hankkeen kuvaus VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten Karahkan alueelle. Hankealueelle (Karahka) suunnitellaan yhteensä noin 25-26 uuden tuulivoimalan rakentami...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Oulainen
Pyhänselkä-Nuojua 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi
Julkaistu: 29.8.2017

Hankkeen kuvaus Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välistä voimajohtoyhteyttä. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pyhänselkä-Nuojua 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi
Kärsämäen lannoitetehdas, Kärsämäki
Julkaistu: 16.4.2018

Hankkeen kuvaus Tracegrow Oy suunnittelee lannoitetehtaan toiminnan käynnistämistä Kärsämäen kunnassa. Lannoitteen raaka-aineena käytetään alkalimustamassaa, joka syntyy alkaliparistojen käsitte...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kärsämäen lannoitetehdas, Kärsämäki
Välimaan materiaalitehokkuuskeskus, Oulu
Julkaistu: 22.2.2018

Hankkeen kuvaus Lassila & Tikanoja Oyj suunnittelee materiaalitehokkuuskeskuksen perustamista Oulun kaupungin Välimaan kiertotalousalueelle Kiiminkiin. Hanke käsittää materiaalien käsittelyk...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Välimaan materiaalitehokkuuskeskus, Oulu
Vaelluskalafoorumi, seminaari 6.2.2018, Helsinki
Sisältösivu | Julkaistu: 9.2.2018

Sateenvarjo II: Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet - Panu Orell, Luke Lohen populaatiomalli kantojen palautusmahdollisuuksien arvioinnissa - Jaakko Erkinaro, Luke ......

Vesistökunnostusverkosto > Vaelluskalafoorumi > Vaelluskalafoorumi, seminaari 6.2.2018, Helsinki
Vaelluskalafoorumi, työpaja 5.2.2018, Helsinki
Sisältösivu | Julkaistu: 9.2.2018

Mallinnuksen mahdollisuudet  - Heini Auvinen, Fortum Kalojen havainnointi ultraäänellä - Arto Seppänen, Simsonar Katsaus järvilohihankkeisiin - Jorma Piironen, Luke Sateenva......

Vesistökunnostusverkosto > Vaelluskalafoorumi > Vaelluskalafoorumi, työpaja 5.2.2018, Helsinki
Vaelluskalafoorumin kokous- ja seminaariaineistot
Sisältösivu | Julkaistu: 9.2.2018

2018 Vaelluskalafoorumi, seminaari 6.2.2018, Helsinki Vaelluskalafoorumi, työpaja 5.2.2018, Helsinki 2017 Vaelluskalafoorumi 22.9.2017, Muhos Migratory fish f......

Vesistökunnostusverkosto > Vaelluskalafoorumi > Vaelluskalafoorumin kokous- ja seminaariaineistot
Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus kutsui koolle 1996 ympäristötietoisuusryhmän, jossa oli edustajia teollisuudesta, opetuksen alalta, yrityksistä ja tutkimuksen alueelta. Maakunnallinen ympäristötie...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 7.11.2013

Vesienhoito Pohjois-Pohjanmaalla   Vaikuta vesiin! Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunni...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Pohjanmaa
Oulujoki-Iijoki
Sisältösivu | Julkaistu: 29.7.2013

Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvän ekologinen tila. Perustana on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Sen mukaisesti vesienhoidoss...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki
Vaelluskalafoorumi 22.9.2017, Muhos
Sisältösivu | Julkaistu: 13.10.2017

Kärkihankekuvioiden ajankohtaiset - Jouni Tammi Iijoen Haapakosken smolttiseurannan tulokset - Riina Huusko Oulujoen vaelluskalat ja keräilylaite - Jukka Muotka Montan keräilylai......

Vesistökunnostusverkosto > Vaelluskalafoorumi > Vaelluskalafoorumi 22.9.2017, Muhos
Pyhänselkä-Keminmaa 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi
Julkaistu: 9.10.2017

Hankkeen kuvaus Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välistä voimajohtoyhteyttä. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Muhoksen kunnan, Oulun kaupungin, Iin, Sim...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pyhänselkä-Keminmaa 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi
Oulun seudun teollisuusjätekeskus, Tyrnävä
Julkaistu: 4.10.2017

Hankkeen kuvaus Fortum Environmental Construction Oy (Fortum EC) suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Tyrnävän kunnan Haurukylän alueelle, Temmeksen vanhan kaatopaikan itäpuolelle. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Oulun seudun teollisuusjätekeskus, Tyrnävä
Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 27.9.2017

Vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vedenlaatua 31 järvi- ja 39 jokihavaintopaikalla. Rannikkovesien tilaa seurataan seitsemällä havaintopaikalla. Perämereen laskevat suurimmat joet ja i......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Pohjanmaa

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen