1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Vieraslajit
Sisältösivu | Julkaistu: 27.4.2021

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Vieraslaji on sii...

Luonto > Lajit > Vieraslajit
Sotkamo Silverin valvonta-asioita, Sotkamo
Sisältösivu | Julkaistu: 26.4.2021

Esitys Sotkamo Silver Oy:n Sotkamon hopeakaivoksen tarkkailuohjelmaksi Sotkamo Silver Oy on toimittanut Kainuun ja Lapin ELY-keskukselle esityksen Sotkamon hopeakai......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Sotkamo Silverin valvonta-asioita, Sotkamo
Katajamäen tuulivoimapuisto, Kajaani
Julkaistu: 16.4.2021

Hankkeen kuvaus Hankkeesta vastaavana toimiva Fortum Power and Heat Oy suunnittelee Katajamäen tuulivoimapuistoa Kajaanin kaupungin alueelle. Hankealue rajautuu etelässä Sonkajärven ku...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Katajamäen tuulivoimapuisto, Kajaani
Häiriötilanteet padoilla 2020
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2021

Vuonna 2020 oli padoilla 22 häiriötilannetta. Tyyppi Häiriön syy Kuvaus Korjaustoimenpiteet Vesistöpato, ......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla 2020
Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 9.9.2020

Kainuun kulttuuriympäristötoimikunnan kokoonpano ja toiminta Kainuun kulttuuriympäristötoimikuntaan kuuluvat edustajat Kainuun Museosta, Kuhmon Museosta, Kainuun liitosta, Kainuun ELY-keskuksest......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Kainuu
Mieslahden kaivoksen valvonta-asioita, Paltamo
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2020

Esitys Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike (jatkossa toiminnanharjoittaja) on 24.8.2020 toimittanut tarkkailuohjelman Kainuun ja Lapin elinkeino-, l......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Mieslahden kaivoksen valvonta-asioita, Paltamo
Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue, Paltamo
Julkaistu: 10.6.2020

Hankkeen kuvaus KaiCell Fibers Oy suunnittelee uuden biojalostamon rakentamista Kainuuseen Paltamon kuntaan Kylänpuron alueelle. Biojalostamotontin rakennuskuntoon saattaminen edellyttää tasaust...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue, Paltamo
Häiriötilanteet padoilla vuonna 2019
Sisältösivu | Julkaistu: 9.6.2020

Vuonna 2019 ilmoitettiin viranomaiselle 19 häiriötilannetta padoilla Suomessa. Ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön häiriötilanteiden luokittelu. Häiriötilanteet luokitellaan seuraavasti: Vau......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla vuonna 2019
Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus, Sotkamo
Julkaistu: 2.4.2020

Hankkeen kuvaus Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Kaivoksella on kaksi...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus, Sotkamo
Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2019

Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat ja -raportit Terrafame Oy, ympäristötarkkailuraportit 2015-2020 (terrafame.fi)   Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat 2019 (......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelmat - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2019

Päätös Kainuun turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelman vesistötarkkailun hyväksymisestä vuosille 2021–2023 (pdf)  Kainuun turvetuotantoalueiden vaikutustarkkailusuunnitelm......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelmat - Kainuu
Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 10.10.2019

Alueen vesien ekologista tilaa koskeva sisältö julkaistaan syksyllä 2019. Lisätietoja: Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö Kainuussa ...

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila - Kainuu
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2019

Kainuussa muodostuva yhdyskuntajäte toimitetaan pääosin energiahyödyntämiseen Riikinvoima Oy:lle Leppävirroille. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on yhtiön osakas. Jätteen toimitus Kainuun Riikinvoima......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Kainuu
Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2019

Neuvottelupäivät Vuosittain järjestetään tulvariskien hallintaa ja patoturvallisuuden ajankohtaisia asioita käsittelevät tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät. Neuvott......

Vesi > Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät
Lajit - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2019

Kainuu tunnetaan korkeista vaaroistaan ja laajoista metsäalueistaan, joiden välissä maisemaan vaihtelua tuovat pienipiirteiset vesistöt ja suot. Kainuun vaarajaksolla sijaitsee yksi maamme lehto- ja l......

Luonto > Lajit > Lajit - Kainuu
Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Julkaistu: 27.3.2019

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy:n kaivosalueella on varastoituna vuonna 2012‒ 2013 tapahtuneiden kipsisakka-a...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani
Julkaistu: 7.3.2019

Hankkeen kuvaus Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi suunnittelee toiminnan laajentamista Majasaaren jätekeskuksessa lisäämällä vaarallisten jätteiden käsittelyä. Kuntayhtymä on toimittanut...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani
Koulutus padon vahingonvaaraselvityksestä
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2019

Vuonna 2017 järjestettin Kainuun ELY-keskuksen ja SYKEn yhteistyönä koulutuspatojen vahingonvaaraselvitysten laatimisesta. Koulutuksen materiaali on tässä liitteenä ja sen tarkoitus on ohjeistaa vahi......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Koulutus padon vahingonvaaraselvityksestä
Häiriötilanteet padoilla vuonna 2018
Sisältösivu | Julkaistu: 7.2.2019

Vuonna 2018 patoturvallisuuden viranomaisen tietoon tuli 21 patojen häiriötilannetta. ...

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla vuonna 2018
Patojen luokittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 5.4.2018

Padon luokittelu Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella johonkin seuraavista luokista: 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa ...

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Patojen luokittelu

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle