1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Fingrid Oyj, 400+110 kilovoltin voimajohtohanke, Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa
Julkaistu: 28.8.2019

Fingrid Oyj suunnittelee 400 ja 110 kilovoltin (kv) voimajohdon rakentamista Huittisten ja Forssan välille. Hanke sijoittuu Huittisten, Loimaan ja Forssan kaupunkien sekä Humppilan ja Jokioisten kunt...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Fingrid Oyj, 400+110 kilovoltin voimajohtohanke, Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa
Hämeen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

2019 Syyskuu Lahti, Nastola, Aurantie 1, asemakaavan muutos  (16.9.2019) pdf, 88 kt Loppi, Pienet vesistöt, ranta-asemakaava- ja ranta-asemakaavan muutos  (11.9.2......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Hämeen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Paadenkolu Oy:n Tuuloksen kiertotalouspuisto, Hämeenlinna
Julkaistu: 21.1.2019

Hankkeen kuvaus Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Tuulokseen, Hämeenlinnaan, noin kolmen kilometrin etäisyydellä Tuuloksen taajamasta. Noin 35 ha laajuiselle alueelle s...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Paadenkolu Oy:n Tuuloksen kiertotalouspuisto, Hämeenlinna
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila
Julkaistu: 15.1.2019

Hankkeen kuvaus Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toim...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila
Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

Hämeessä toimii ympäristötietoisuuden edistäjien yhteistyöverkosto, johon kuuluu varhaiskasvattajia, opettajia, erilaisten yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden edustajia sekä yksittäisiä...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Häme
Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki
Julkaistu: 18.9.2017

H. G. Paloheimo Oy suunnittelee omistamansa alueen esirakentamista pilaantumattomilla ylijäämämailla Rajaportin alueella. Alueen on tarkoitus palvella seudun rakentajia, joiden toiminnasta syntyy alu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki
Karanojan lämpölaitos ja alueen muut toiminnot, Hämeenlinna
Julkaistu: 28.3.2017

Hankkeen kuvaus Kestopuuteollisuus ry ja Kiertokapula Oy suunnittelevat Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle käsiteltyä puuta polttoaineenaan hyödyntävän lämpölaitoksen rakentamis...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Karanojan lämpölaitos ja alueen muut toiminnot, Hämeenlinna
Purkupiha, Lahti
Julkaistu: 22.1.2016

Hankkeen kuvaus Purkupiha Oy suunnittelee Lahden Syväojan teollisuusalueen toiminnan laajentamisesta. Hankkeen vaihtoehdot VE 0: Toiminnan laajennussuunnitelmaa ei toteuteta, vaan Joki...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Purkupiha, Lahti
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa järvet, joet ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta ja siinä on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän ti...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Häme > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Häme
Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Seuraavilla sivuilla on Hämettä koskevaa ympäristötietoa: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa - Ympäristölupien val...

Alueellista ympäristötietoa > Häme
Kuvakaruselli - Häme
Julkaistu: 29.10.2015

Kuvakaruselli - Häme...

Alueellista ympäristötietoa > Häme > Kuvakaruselli - Häme
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 21.7.2015

Hämeen ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä. Päätökset ......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Häme
Pintavesien tilan seuranta – Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 11.6.2015

Pintavesien tilan seuranta on laissa ympäristöviranomaiselle säädetty tehtävä. Seurannan tuottamaa tietoa käytetään mm. ympäristölupien käsittelyssä ja valvonnassa, vesien tilaluokituksessa ja toimen......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta – Häme
Riihimäen biojalostamo
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Biojalostamo on osa Ekokem Oyj:n alueelle rakentuvaa Riihimäen Kiertotalouskylää. Biojalostamossa on tarkoitus tuottaa erilaisesta eloperäisestä aineksesta biokaasua biologisessa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Riihimäen biojalostamo
Lajit - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 1.4.2015

  Luonnonsuojelulain yhtenä tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Sen mukaisesti luonnonsuojelussa tähdätään luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason saavuttam......

Luonto > Lajit > Lajit - Häme
Nastolan kierrätyspuisto, Nastola
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen toteutuskunta on vaihtunut Nastolan kunnasta Lahden kaupunkiin 1.1.2016 toteutuneen kuntaliitoksen johdosta. Hankkeen kuvaus Suunnitellussa kierrätyspuistossa vastaanotetaan ja k...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Nastolan kierrätyspuisto, Nastola
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Hämeessä
Sisältösivu | Julkaistu: 25.11.2014

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan 20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjätehuollosta vu......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Hämeessä
Hämeen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.8.2014

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätettä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Yhdyskuntajätteitä syntyy Hämeessä vuosittain noin......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Hämeen ELY-keskus
Maastoliikennerajoitukset Hämeessä
Sisältösivu | Julkaistu: 25.7.2014

 Tällä sivulla esitellään Hämeen maastoliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Ku......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset Hämeessä

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen