1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Natura 2000 -alueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 24.6.2019

Suomen Natura 2000 -verkostoehdotukseen sisältyy Länsi-Suomesta 144 aluetta, joista 5 on jokivesistöjen osia. Ehdotus kattaa Länsi-Suomessa yhteensä noin 271 300 ha, josta maa-alueita on noin 87 000 ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Natura 2000 -alueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti
Julkaistu: 29.5.2019

Hankkeen kuvaus Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti sijaitsee Juthskogenin alueella, noin kymmenen kilometriä Maalahden keskustasta kaakkoon valtatie 8:n ja sen länsipuolella kulkevan Ribäcksv...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti
Rajamäenkylän tuulivoimahanke ja 400 kV:n voimajohto, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki ja Honkajoki
Julkaistu: 14.5.2019

Hankkeen kuvaus Tuulipuisto käsittäisi suunnitelmien mukaan enintään 57 tuulivoimalaa, joista Isojoelle sijoittuisi 44 ja Karijoelle 13. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaisko...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rajamäenkylän tuulivoimahanke ja 400 kV:n voimajohto, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki ja Honkajoki
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 10.5.2019

Toinen suunnittelukausi (2018-2024) Tulvaryhmän jäsenet Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat. Organi......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 10.5.2019

Toinen suunnittelukausi (2018-2024) Tulvaryhmän jäsenet Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat. Organi......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 10.5.2019

Toinen suunnittelukausi (2018-2024) Tulvaryhmän jäsenet Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat. Organi......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 10.5.2019

Ensimmäinen suunnittelukausi (2018-2024) Tulvaryhmän jäsenet Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat. Lapväärtin-Isojoen ves......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvaryhmä
Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 10.5.2019

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018. Tiivistelmä kuulemispalautteesta  (pdf, 41 kt) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut vesistöjen ja merenpi......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 10.5.2019

Tulvista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi alueella on jo pitkään suoritettu tulvasuojelutöitä kuten perkauksia ja uomien oikaisuja sekä rakennettu tekojärviä. Etenkin Perhonjoki, Lapuanjok......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
VT 3 välillä Helsingby-Laihia
Julkaistu: 2.5.2019

Hankkeen kuvaus Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Ymp...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > VT 3 välillä Helsingby-Laihia
Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto, Lappajärvi
Julkaistu: 28.1.2019

Hankkeen kuvaus ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. Alueelle suunnitellaan yhteensä noin 7-10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto, Lappajärvi
Liikelaitos Kokkolan Vesi, Karhinkankaan vedenotto, Kokkola
Julkaistu: 7.1.2019

Hankkeen kuvaus Liikelaitos Kokkolan Vesi on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) ann...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Liikelaitos Kokkolan Vesi, Karhinkankaan vedenotto, Kokkola
Pohjavesialueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 13.11.2018

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus 2018 ja 2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2013

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018 Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt v...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Osallistuminen vesienhoitoon
Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2018

Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun yleissuunnitelma Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun yleissuunnitelman luonnos ja ehdotus Kyrönjoen suiston Natura 2000 –alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmak......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Alfa Oil Oy, Kalliovarasto, Kristiinankaupunki
Julkaistu: 11.10.2018

Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on ottaa entinen PVO-Lämpövoima Oy:n voimalaitoksen raskaan polttoöljyn kalliovarasto uudelleen käyttöön ja varastoida siellä pitkäaikaisesti nestemäisiä p...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Alfa Oil Oy, Kalliovarasto, Kristiinankaupunki
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 31.10.2013

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat päivitetään hoitokautta 2021–2027 varten. Suunnittelun työohj...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 16.2.2018

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia...

FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet > Ajankohtaista
Kokkolan litiumkemiantehdas, Kokkola
Julkaistu: 11.1.2018

Hankkeen kuvaus YVA-menettely koskee Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoittuvaa Keliber Oy:n kemianlaitoshanketta. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista ann...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kokkolan litiumkemiantehdas, Kokkola
Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan akkutehdashanke, Vaasa ja Mustasaari
Julkaistu: 29.11.2017

Hankkeen kuvaus Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Vaasan seudulle litiumioniakkuja valmistavien akkutehtaiden kokonaisuus. Valmistavia tehtaita on tarkastelussa kaksi, joista toinen ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan akkutehdashanke, Vaasa ja Mustasaari

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen