1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Geologisesti arvokkaiden muodostumien turvaaminen maa-ainestenotossa
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2019

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tietyt geologiset luontotyypit, kuten arvokkaiksi luokitellut harjut ja reunamuodostumat, kallioalueet, moreenimuodostumat, tuuli- ja rantakerrostumat sekä vede...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Geologisesti arvokkaiden muodostumien turvaaminen maa-ainestenotossa
Pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion alueen sivutuotteiden kompostointilaitos, Honkajoki
Julkaistu: 18.1.2019

Honkajoki Oy aikoo perustaa Honkajoen kunnan Kirkkokallion teollisuusalueelle pilaantuneiden maa-ainesten ja em. teollisuusalueella syntyvien sivutuotteiden kompostointilaitoksen. Hankkeella pyritään ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion alueen sivutuotteiden kompostointilaitos, Honkajoki
Professori Janne Kotiahosta Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Paneeli etsii ratkaisuja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin, professori sanoo....

Luonto > Professori Janne Kotiahosta Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja
Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Tasavallan presidentti on vahvistanut 18.1.2019 lait, joilla pystytään puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa tyhjistä ARA-asunnoista johtuviin vuokrataloyhteisöjen taloudellisiin vaikeuksiin....

Asuminen > Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudellemaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudenmaan maakuntaan perustettavien luonnonsuojelualueiden asetusluonnoksista. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelut......

Luonto > Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudellemaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista
Eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimusten käsittely sujuvammaksi uudella asetuksella
Tiedote | Julkaistu: 17.1.2019

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Asetus helpottaa sekä viranomaisten että toiminnanharjoittaj......

Kulutus ja tuotanto > Eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimusten käsittely sujuvammaksi uudella asetuksella
Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Tiedote | Julkaistu: 17.1.2019

Valtioneuvosto on 17.1. päättänyt vuoden 2019 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaet......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Rakentaminen > Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Maa-ainesten ottamisalueiden jälkihoito
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa-ainesten ottamisalueet tulee ottamisen päätyttyä jälkihoitaa lupamääräysten mukaisesti (maa-aineslaki, 11 §). Jälkihoidon tavoitteena on sopeuttaa alue ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä vähe...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Maa-ainesten ottamisalueiden jälkihoito
Ruokahukka ruotuun -webinaarit
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa- ja kotitalousnaisten ja vesistökunnostusverkoston yhteisessä Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin –hankkeessa opitaan ja keskustellaan ruokahävikistä ja sen vaikutuksista, vesistöjen hyvinvoinn...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Ruokahukka ruotuun -webinaarit
Pohjaveden korkeus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pohjaveden korkeus tänään -->   Pohjaveden korkeus (*) --> *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Pohjaveden korkeus
Roudan syvyys
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Roudan syvyys (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Routaa keskiarvoja vähemmän koko...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Roudan syvyys
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2019

Ravinnekuormituksen vaikutus rannikkovesien tilaan pystytään nyt mallintamaan entistä tarkemmin. SYKEn kehittämä rannikon kokonaiskuormitusmalli tarjoaa uuden työkalun veden tilan seurantaan, vesienho......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Meri > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Vesi > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila
Julkaistu: 15.1.2019

Hankkeen kuvaus Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toim...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila
Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutukset
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa-ainesten ottamisella voi olla monia haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla sekä teknisillä ratkaisuilla, kuten suojarakenteilla ja jä...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutukset
Lumi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Lumikuorma tänään Lumikuorma (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Isojen hallien kattoje...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Lumi
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2019

© Eero Saarela / YHA Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen Tiedote 15.1.2019 Suomen ympäristökeskus ja Sitra ......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
etusivu_julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2019

Suomen meriympäristön tila 2018 Itämeren tilasta on valmistunut laaja tietopaketti. Teos sisältää tutkimustietoa planktonista hylkeisiin, ravinteista ja vaarallisista aineista roskiin......

etusivu_julkaisuja
Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen
Tiedote | Julkaistu: 15.1.2019

Lentämisen arvioidaan kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti nykyisestä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana, mikä tarkoittaa 8,2 miljardia lentomatkustajaa vuonna 2037. Suomessa etenkin kansainväl......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen
Kartat ja tilastot > Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen
Kulutus ja tuotanto > Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen
Kysymyspattereiden kokeilut
Sisältösivu | Julkaistu: 14.1.2019

Kysymyspatterikokeiluista yleensä Tälle sivulle on asennettu linkkejä sellaisten kokeiluvaiheessa olevien kampanjoiden ja yksittäisten kysymyspattereiden testaamiseksi, joita ei vielä ole julkai......

Kansalaishavainnot > SYKEn kansalaishavainnot > Kyselyt > Kysymyspattereiden kokeilut

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen