1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Ympäristöministeriön selvitys: kaavojen digitoinnin käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea
Uutinen | Julkaistu: 23.1.2019

Suomessa on noin 57 500 voimassa olevaa asemakaavaa. Suuri osa näistä on jo eri tavoin digitaalisia, mutta kaavoja on paljon edelleen rasterikuvina tai paperilla. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeri......

Elinympäristö ja kaavoitus > Ympäristöministeriön selvitys: kaavojen digitoinnin käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea
Pyhäjärven luontokokonaisuus ja Pyhäjärven tikkametsät -Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 22.1.2019

Pyhäjärven Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman sekä vesiensuojelusuunnitelman päivittäminen on käynnistetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa elokuussa 2018. Edellinen vesiensuojelusuunnit......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Pyhäjärven luontokokonaisuus ja Pyhäjärven tikkametsät -Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma
Otsonikerroksen suojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2013

Otsonikerrosta suojelevat kansainväliset sopimukset Otsonikerrosta on suojellaan kahdella kansainvälisellä sopimuksella. Wienin sopimus raamittaa otsonikerroksen tilan seuraamiseen liittyvää ...

Ilmasto ja ilma > Otsonikerroksen suojelu
Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot
Sisältösivu | Julkaistu: 21.1.2019

Valkoposkihanhia. © Kuva: Riku Lumiaro, SYKE Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien, erityisesti lintujen, aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet 2010-luvulla. Lintuvahinkojen ka...

Luonto > Lajit > Rauhoitetut lajit > Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot
Paadenkolu Oy:n Tuuloksen kiertotalouspuisto, Hämeenlinna
Julkaistu: 21.1.2019

Hankkeen kuvaus Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Tuulokseen, Hämeenlinnaan, noin kolmen kilometrin etäisyydellä Tuuloksen taajamasta. Noin 35 ha laajuiselle alueelle s...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Paadenkolu Oy:n Tuuloksen kiertotalouspuisto, Hämeenlinna
Geologisesti arvokkaiden muodostumien turvaaminen maa-ainestenotossa
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2019

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tietyt geologiset luontotyypit, kuten arvokkaiksi luokitellut harjut ja reunamuodostumat, kallioalueet, moreenimuodostumat, tuuli- ja rantakerrostumat sekä vede...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Geologisesti arvokkaiden muodostumien turvaaminen maa-ainestenotossa
Pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion alueen sivutuotteiden kompostointilaitos, Honkajoki
Julkaistu: 18.1.2019

Honkajoki Oy aikoo perustaa Honkajoen kunnan Kirkkokallion teollisuusalueelle pilaantuneiden maa-ainesten ja em. teollisuusalueella syntyvien sivutuotteiden kompostointilaitoksen. Hankkeella pyritään ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion alueen sivutuotteiden kompostointilaitos, Honkajoki
Professori Janne Kotiahosta Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Paneeli etsii ratkaisuja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin, professori sanoo....

Luonto > Professori Janne Kotiahosta Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja
Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Tasavallan presidentti on vahvistanut 18.1.2019 lait, joilla pystytään puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa tyhjistä ARA-asunnoista johtuviin vuokrataloyhteisöjen taloudellisiin vaikeuksiin....

Asuminen > Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudellemaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudenmaan maakuntaan perustettavien luonnonsuojelualueiden asetusluonnoksista. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelut......

Luonto > Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudellemaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista
Eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimusten käsittely sujuvammaksi uudella asetuksella
Tiedote | Julkaistu: 17.1.2019

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Asetus helpottaa sekä viranomaisten että toiminnanharjoittaj......

Kulutus ja tuotanto > Eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimusten käsittely sujuvammaksi uudella asetuksella
Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Tiedote | Julkaistu: 17.1.2019

Valtioneuvosto on 17.1. päättänyt vuoden 2019 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaet......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Rakentaminen > Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Maa-ainesten ottamisalueiden jälkihoito
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa-ainesten ottamisalueet tulee ottamisen päätyttyä jälkihoitaa lupamääräysten mukaisesti (maa-aineslaki, 11 §). Jälkihoidon tavoitteena on sopeuttaa alue ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä vähe...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Maa-ainesten ottamisalueiden jälkihoito
Ruokahukka ruotuun -webinaarit
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa- ja kotitalousnaisten ja vesistökunnostusverkoston yhteisessä Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin –hankkeessa opitaan ja keskustellaan ruokahävikistä ja sen vaikutuksista, vesistöjen hyvinvoinn...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Ruokahukka ruotuun -webinaarit
Pohjaveden korkeus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pohjaveden korkeus tänään -->   Pohjaveden korkeus (*) --> *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Pohjaveden korkeus
Roudan syvyys
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Roudan syvyys (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Routaa keskiarvoja vähemmän koko...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Roudan syvyys
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2019

Ravinnekuormituksen vaikutus rannikkovesien tilaan pystytään nyt mallintamaan entistä tarkemmin. SYKEn kehittämä rannikon kokonaiskuormitusmalli tarjoaa uuden työkalun veden tilan seurantaan, vesienho......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Meri > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Vesi > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila
Julkaistu: 15.1.2019

Hankkeen kuvaus Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toim...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila
Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutukset
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa-ainesten ottamisella voi olla monia haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla sekä teknisillä ratkaisuilla, kuten suojarakenteilla ja jä...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutukset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen