Hangon Satama Oy:n ja Väyläviraston Koverharin sataman laajentaminen, Hanko
Julkaistu: 15.3.2019

Hankkeen kuvaus Hangon Satama Oy suunnittelee Koverharin sataman laajentamista Hankoniemellä Koverharin alueella. Satamaa tullaan laajentamaan rakentamalla yksi tai useampia laitureita lisää. My...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Hangon Satama Oy:n ja Väyläviraston Koverharin sataman laajentaminen, Hanko
St1 Oy:n Polttonesteterminaali ja laituri - Inkoon Joddböle
Julkaistu: 31.3.2020

Hankkeen kuvaus Hanke koostuu polttonesteterminaalin ja uuden laiturin rakentamisesta Inkoon Joddbölessä sijaitsevalle satama- ja teollisuusalueelle sekä laiturialueen kohdalta pois ruopattavien...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > St1 Oy:n Polttonesteterminaali ja laituri - Inkoon Joddböle
Oulun meriväylän syventäminen, Oulu
Julkaistu: 1.12.2015

Hankkeen kuvaus Liikennevirasto suunnittelee Oulun 10 metrin meriväylän syventämistä 12-12,5 metrin kulkusyvyyteen. Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan osittain uutta linjausta nykyisen väylän poh...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Oulun meriväylän syventäminen, Oulu
Haminan satamaan tulevan meriväylän syventäminen 12 metriseksi ja oikaiseminen
Julkaistu: 17.7.2015

Haminan satamaan tulevan meriväylän syventäminen 12 metriseksi ja oikaiseminen   Hankkeen kuvaus Haminan satamalla on huomattava alueellinen ja myös valtakunnalliselle tasoll...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Haminan satamaan tulevan meriväylän syventäminen 12 metriseksi ja oikaiseminen
Haminan sataman laajentamishanke
Julkaistu: 17.7.2015

Haminan sataman laajentamishanke   Hankkeen kuvaus Haminan satamalla on huomattava alueellinen ja myös valtakunnalliselle tasolle ulottuva merkitys. Satama sijaitsee Ham...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Haminan sataman laajentamishanke
Kotkan Hietasen sataman ruoppaus ja läjityshanke
Julkaistu: 17.7.2015

Kotkan Hietasen satama on merkittävä paperin viennin ja autojen tuonnin keskittymä. Hietasen sataman ruoppaus ja läjityhankkeella pyritään varmistamaan sataman toimintaedellytykset ja laivaliikent...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kotkan Hietasen sataman ruoppaus ja läjityshanke
Kotkan Mussalon sataman laajennushanke
Julkaistu: 21.9.2016

Kotkan Mussalon sataman laajennushanke Hankkeen kuvaus Kotkan Satama Oy on käynnistänyt Mussalon sataman laajennuksia koskevan yleissuunnittelun. Laajennusten aikataulu ajoittuu seur...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kotkan Mussalon sataman laajennushanke
Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentaminen Inkooseen
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma  saapunut: 28.5.2014 (pdf 6,7 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä 2.6.2014 - 1.9.2014 Kuulutus  arviointiohjelmasta Kuulemistilaisuus pidetään keskiviikkon...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentaminen Inkooseen
Rudus Oy:n Inkoon tuotantoalue
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut Rudus_Inkoo_yva-ohjelma osa1  (pdf, 7528 kt) Rudus_Inkoo_yva-ohjelma osa 2  (pdf, 4451 kt) YVA-ohjelman liite 1 Arviointiohjelma on nähtävill...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rudus Oy:n Inkoon tuotantoalue
Helsingin satamahanke, Helsinki
Julkaistu: 17.7.2015

Yhteysviranomaisen lausunto: arviointiohjelmasta (htm 14 Kb) 15.3.1995 arviointiselostuksesta (htm 23 Kb) 13.3.1996 ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Helsingin satamahanke, Helsinki
Pikkalanlahden satamahanke, Kirkkonummi
Julkaistu: 17.7.2015

Yhteysviranomaisen lausunto: arviointiohjelmasta (htm 15 Kb) 2.6.1995 arviointiselostuksesta (htm 22 Kb) 13.3.1996 ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pikkalanlahden satamahanke, Kirkkonummi
Särkänsalmen väylä, Helsinki
Julkaistu: 17.7.2015

Yhteysviranomaisen lausunto: arviointiohjelmasta (htm 16 Kb) 14.4.1998 arviointiselostuksesta (htm 25 Kb) 5.7.1999 ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Särkänsalmen väylä, Helsinki
LNG-terminaalin rakentaminen Porvooseen ja Inkooseen
Julkaistu: 18.5.2022

Arviointiohjelma saapunut: 28.3.2012 (pdf, 3,8 Mt) Linkki Gasum Oy:n sivuille: Gasum suunnittelee uutta LNG tuontiterminalalia (www.gasum.fi) Arviointiohjelma ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > LNG-terminaalin rakentaminen Porvooseen ja Inkooseen
Vuohisaaren syväsataman rakentaminen, Savonlinna
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Arvioitavassa hankkeessa Savonlinnan kaupungin syväsatama siirretään sen nykyiseltä paikalta Haislahdesta kaupungin itäosaan Vuohisaaren–Pääskylahden alueelle. Uusi satama-alue...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vuohisaaren syväsataman rakentaminen, Savonlinna
Ajoksen sataman laajentaminen, Kemi
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma Arviointiohjelma saapunut: 30.9.2009 Arviointiohjelma nähtävillä: 12.10.2009 alkaen koko arviointimenettelyn ajan Kemin kaupunginkanslian kirjaamossa ja Lapin ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Ajoksen sataman laajentaminen, Kemi
Merenkulkulaitos/Pohjanlahden merenkulkupiirin Tornion 9 metrin väylän ruoppaaminen, Tornio
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma Arviointiohjelma saapunut : 23.9.2004 Arviointiohjelma nähtävillä : 4.10.2004 alkaen koko arviointimenettelyn ajan Tornion ja Kemin kaupunginvirastossa Lapin ympäri...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Merenkulkulaitos/Pohjanlahden merenkulkupiirin Tornion 9 metrin väylän ruoppaaminen, Tornio
Merenkulkulaitos, Raahe-Oulu-Kemi -laivaväylä
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut: 12.4.2001 Arviointiohjelma nähtävillä: 18.4. - 18.5.2001 Kuulutus arviointiohjelmasta: 17.4.2001 Kuulemistilaisuus: 25.4.2001 Lausuntopyyntö 12.4.20...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Merenkulkulaitos, Raahe-Oulu-Kemi -laivaväylä
Savonlinnan syväväylän siirto, Savonlinna
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Merenkulkulaitoksen tavoitteena on siirtää Savonlinnan syväväylä pois ympäristöltään herkästä ja laivaliikenteen kannalta vaikeasti navigoitavasta Kyrönsalmesta. Hanke liittyy Sa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Savonlinnan syväväylän siirto, Savonlinna