Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke

Uudenmaan ELY-keskus on asettanut Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 29.4.2019. VÄLKE-ryhmäksi nimetty yhteistyöryhmä on toiminut vuodesta 2011 alkaen ja on nyt uudelleen nimetty kolmivuotiskaudeksi 2019 - 2021. Ryhmässä on edustajat 20 eri organisaatiosta.

Ryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla. Tavoitteena on edistää verkostoitumista myös laajemman yhteistyöverkoston voimin. Yhteistyöverkoston avulla eri tahojen tuottama tieto on helpommin kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä.

VÄLKE-ryhmästä ja sen toiminnasta kerrotaan lisää Ympäristövastuullisuuden osaamispankkin verkkosivuilta:

Julkaistu 1.2.2018 klo 15.50, päivitetty 9.9.2020 klo 16.37
Julkaisija: