Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä

Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä (PYY)

Pirkanmaalla toimii vapaasti muodostunut ympäristökasvatustoimijoiden yhteistyöryhmä, joka haluaa toteuttaa ympäristökasvatusta sen laajan määrittelyn mukaisesti eli ympäristökasvatus on suunnattua kaikille. Tärkeänä ensisijaisena kohderyhmänä ovat tietenkin koulut ja varhaiskasvatus (lapset ja kasvattajat), mutta ympäristövalistusta, -tietoa ja -toimintaa halutaan kohdistaa myös päättäjille, järjestöille, yrityksille, organisaatioille ja kansalaisille. PYY viestii keskenään aktiivisesti sähköpostilistan kautta ja lisäksi PYY kokoontuu keskustelemaan yhteisistä asioista keskimäärin kerran vuodessa. Tällä hetkellä PYYn puheenjohtajana toimii Tiina Schultz Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

PYYn tavoitteet ovat:

  • Suuren yleisön tietoisuuden herättäminen
  • Kasvattajien tukeminen
  • Verkostoituminen
  • Tiedottaminen ja viestintä

PYYn käytännön toiminnasta vastaa yhteistyöryhmän työvaliokunta Pyrstö, joka valitaan PYYn yleiskokouksessa. Pyrstössä ovat edustettuna eri tahot (oppilaitokset, kuntien ympäristötoimi, valtionhallinto, seurakunnat, yritykset, yhdistykset ja yksityiset kansalaiset). Pyrstö kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Pyrstön puheenjohtajana toimii Minna Puurula Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta (TAKK).

Hankkeiden toteuttamiseen tarvittavana juridisena henkilönä toimii Pirkanmaan ympäristökasvatus ry, jonka hankekoordinaattorina toimii Susanna Myllylä.

Yhteystiedot:

Pirkanmaan ympäristökasvatus PYY

www.pirymparistokasvatus.fi

pyy(at)pirymparistokasvatus.fi

puhelin: 044 2423308

Some: @pirymparistokasvatus #pyynpyrsto

Julkaistu 1.2.2018 klo 15.55, päivitetty 15.1.2020 klo 15.04
Julkaisija: