Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät

Kestävän kehityksen edistämisessä jos missä on yhteistyö tarpeen. Lähes joka puolella Suomea toimii alueellinen ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden tai kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä tai -verkosto.

Nämä ryhmät tuovat saman pöydän ääreen monenlaiset, samalla alueella toimivat kestävän elämäntavan edistäjät. Tuloksena on konkreettisia yhteistyöprojekteja ryhmän organisaatioiden kesken, alueellisia koulutuspäiviä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta - ja kannustusta jokaisen mukanaolijan omaan työhön. Kullakin ryhmällä on oma tapansa toimia.

Ryhmien perustamiseen kannustettiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston julkaisussa "Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014". Moni ryhmä käynnisti toimintansa tuolloin. ELY-keskukset (aiemmin alueelliset ympäristökeskukset) ovat useilla alueilla toimineet ryhmän koollekutsujina. Myös monet muut organisaatiot ovat ottaneet verkostoissa vetovastuuta.

Jos yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä oman alueesi ryhmään!

Käsikirja alueelliseen yhteistyöhön

"Luonnollisesti yhdessä. Ympäristökasvatuksen käsikirja" on käytännöllinen apu ympäristökasvatuksen verkostojen toimijoille. Käsikirjaan on koottu Sillanrakentajat-hankkeen (2020 - 21) aikana toteutetun valtakunnallisen kyselyn ja webinaarien aineistoa sekä konkreettisia työkaluja niin alueellisen ympäristökasvatusverkoston perustamiseen kuin toiminnan kehittämiseenkin.

Yhteinen tunnus

Ympäristökasvatuksen Kehrä-tunnus 220

Käytössämme on yhteinen kehrätunnus. Aineisto on tarjolla kaikkien ympäristökasvatustyötä tekevien käyttöön.

Tunnuksen käyttö vahvistaa ympäristökasvatuksen merkitystä ja tuo esille sen monimuotoisuuden. Tunnus lisää ympäristökasvatuksen tunnettuutta.

Tunnus on tehty Lounais-Suomessa. Tunnus ja graafinen ohje sen käyttöön onkin ladattavissa Lounais-Suomen YmpäristöNyt-sivuilta:

Julkaistu 16.10.2018 klo 16.24, päivitetty 2.8.2021 klo 16.13