Hyppää sisältöön

Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät

Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen työtä kehitetään 2020

Uusien alueellisten ympäristökasvatusverkostojen perustamista tuetaan ja olemassa olevien verkostojen toimintaa kehitetään vuosien 2020-21 aikana valtakunnallisessa Sillanrakentajat-hankkeessa. Hankkeen aikana kartoitetaan verkostojen kohtaamia haasteita ja kehitetään menetelmiä toiminnan parantamiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen. Hanketta koordinoi Kuopion luonnontieteellinen museo. Yhteyshenkilönä toimii luontopedagogi Mari Wikholm (etunimi.sukunimi@kuopio.fi). Aineistot julkaistaan keväällä 2021 tällä sivustolla.

Kestävän kehityksen edistämisessä jos missä on yhteistyö tarpeen. Lähes joka puolella Suomea toimii alueellinen ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden tai kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä tai -verkosto.

Nämä ryhmät tuovat saman pöydän ääreen monenlaiset, samalla alueella toimivat kestävän elämäntavan edistäjät. Tuloksena on konkreettisia yhteistyöprojekteja ryhmän organisaatioiden kesken, alueellisia koulutuspäiviä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta - ja kannustusta jokaisen mukanaolijan omaan työhön. Kullakin ryhmällä on oma tapansa toimia.

Ryhmien perustamiseen kannustettiin vuonna 2006 ilmestyneessä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston julkaisussa "Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014". Moni ryhmä käynnisti toimintansa tuolloin. ELY-keskukset (aiemmin alueelliset ympäristökeskukset) ovat useilla alueilla toimineet ryhmän koollekutsujina. Myös monet muut organisaatiot ovat ottaneet verkostoissa vetovastuuta.

Jos yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä oman alueesi ryhmään!

Julkaistu 16.10.2018 klo 16.24, päivitetty 18.3.2021 klo 9.47