Hyppää sisältöön

Uutiskirje - uutiset


Julkaistu
Aktiivista kunnostustoimintaa Koillismaalla paikallisin ja valtion voimin

Tierumpu. © Esteet pois!-hankkeen esite Maastoretkellä numero kaksi tutustuttiin paikalliseen kunnostustoimintaan Pudasjärven Panumajärvellä sekä Metsähallituksen Esteet pois! -hankk...

29.6.2018
Suuri vedenpuhdistusallas Jäälinjärveen

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys suunnittelee erottavansa Jäälinjärven kaakkoispäästä yli kolmen hehtaarin alueen altaaksi Jäälinjärveen tulevan veden puhdistamista varten. Altaaseen istutetaan ...

29.6.2018
Kelluvaa rautasakkaa ja kasvilauttoja sekä kalateitä ja kunnostettuja uomia

Kalamäen kosteikölla. © Sanna Vienonen Maastoretkellä numero yksi tutustuttiin Jäälinjärven haasteisiin ja Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen rautasakka-ongelmaan Kalamäen koste...

29.6.2018
Oulussa kehitettiin vesistökunnostusta ja verkostoiduttiin yli 200 vesistökunnostusosaajan voimin

Simojoki. Kuva: Sanna Vienonen Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa 12.-14.6.2018 oli aktiivista keskustelua ja verkostoitumista, ja ajatuksia vaihdettiin puolin j...

29.6.2018
Monipuolista valuma-aluekunnostusta vesien- ja merenhoidon sekä Natura-alueen parhaaksi

Kuva 1. Zatelliitin Komeetantien (pohjoinen) kosteikko. © Juha Siekkinen Maastoretki numero kolme suuntautui Limingan alueella sijaitseviin kohteisiin, jotka esittelivät pääasiassa jo tot...

28.6.2018