Suuri vedenpuhdistusallas Jäälinjärveen

Uutinen 29.6.2018 klo 11.38
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys suunnittelee erottavansa Jäälinjärven kaakkoispäästä yli kolmen hehtaarin alueen altaaksi Jäälinjärveen tulevan veden puhdistamista varten. Altaaseen istutetaan kelluvaksi suovehkaa, joka ottaa ravinteita suoraan vedestä. Kasveista osa poistetaan vuosittain.
kartta Jääli
Klikkaa kuva suuremmaksi.
© Kiimingin-Jäälin
vesienhoitoyhdistys ry

Jäälinjärven tulovesien erityinen ongelma on suuri rautamäärä, joka kulkeutuu järveen hiutaleina. Rakennetut lietteenpoistojärjestelmät eivät riitä poistamaan ongelmaa. Suunnitellun ”järvialtaan” viipymä on useita vuorokausia, jolloin kiintoainepartikkeleiden laskeutuminen tehostuu.

Yhdistyksellä on meneillään tutkimus, jolla selvitetään kelluvalle lautalle istutettavien kasvien kykyä ottaa ravinteita suoraan vedestä (bioremediaatio). Tähänastiset tulokset ovat rohkaisevia. Kasvit ovat talvehtineet jään sisässä ja jatkavat kasvuaan uuden kasvukauden käynnistyttyä. ”Järvialtaaseen” suunnitellaan istutettavaksi suovehkaa. Kasvi on teknisesti helppo, koska se kelluu ja kasvaa vapaasti.

Altaan erottavana rakenteena on suodatinkangas, joka kannatetaan puomilla, painotetaan pohjaan metallipainoilla ja ankkureilla. Virtausaukko rakennetaan kiinteäksi ja mitoitetaan niin, ettei rakenne sanottavasti padota vettä. Aukon eteen tehdään syväpuomi estämään kasvien kulkeutuminen altaasta järveen.

Lisätietoja:

www.kiiminginjaalinvedet.net

Jukka Pekkanen. etunimi.sukunimi@yahoo.fi

Birger Ylisaukko-oja. etunimi.sukunimi@pp.inet.fi