Talviseminaari 2020

Talviseminaari_2020_560px
 

Vesistökunnostusverkosto järjesti talviseminaariin 2020 Turussa 11.2.2020.

Seminaarin teemana olivat valuma-alueiden vesitalous ja muuttuva ilmasto.

Ilmastonmuutoksen myötä sademäärät talvisin kasvavat ja virtaamat yleistyvät. Ravinteet ja maa-aines pitää saada pysymään entistä paremmin pelloilla, metsissä ja muilla alueilla. Myös valuma-alueiden vedenpidätyskykyä tulisi lisätä tulva- ja vesistökuormitushaittojen vähentämiseksi. Tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja vaikuttavia toimenpiteitä maa- ja metsätalouden vesienhallintaan.

Ratkaisuja maa- ja metsätalouden kuormitukseen – tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia

Talviseminaarissa kuultiin muun muassa kipsin ja rakennekalkin potentiaalista vähentää maatalouden vesistökuormitusta. Liedon Savijoella havaittiin, että peltojen kipsikäsittely vähensi kiintoaineen ja hiukkasmaisen fosforin huuhtoumaa jokeen peräti 50 %. Vesiensuojeluhyöty oli merkittävä ja nyt kipsikäsittelyä halutaan kokeilla laajemmin ja kipsiä levitetään Saaristomeren valuma-alueella noin 50 000 peltohehtaarille.

Myös metsätalouden merkityksestä mm. hiilensidonnassa ja vesistökuormituslähteenä on ollut paljon keskustelua julkisuudessa. Tuoreiden tutkimusten mukaan metsätalouden vesistökuormitus on selvästi aiempia arvioita suurempaa ja vaikuttavia toimia kuormituksen vähentämiseksi tarvitaan. Yksi ratkaisu metsätalouden osalta on siirtyminen jatkuvaan kasvatukseen, mistä seminaarissa kuultiin Luonnonvarakeskuksen esitys.

Tapahtuma keräsi yli 220 osallistujaa

Tilaisuus oli erittäin suosittu ja Turussa oli läsnä 130 henkeä ja etänä 90. Tilaisuus oli avoin ja tapahtuma keräsi laajasti maa- ja metsätaloussektorin toimijoita, vesistökunnostajia, ministeriöiden ja kuntien edustajia, viranomaisia ja asiantuntijoita. Päivän aikana kuultiin monia mielenkiintoisia tapausesimerkkejä ja puheenvuoroja eri organisaatioilta mm. ympäristöministeriöltä, SYKEltä, Metsähallitukselta, Lukelta, Pyhäjärvi-instituutilta ja Baltic Sea Action Groupilta.Tilaisuuden järjesti Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valonia, Varsinais-Suomen liitto ja SYKE. 

Talviseminaarin 2020 ohjelma (pdf)

Ohjelma

Puheenjohtajana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Olli Madekivi

Ratkaisuja maataloudessa

Ratkaisuja valuma-alueella:

Puheenjohtajana maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää, Länsi-Suomen maa- ja  kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-Suomi   

Hankkeissa tapahtuu:

 

Julkaistu 5.2.2020 klo 10.52, päivitetty 12.2.2020 klo 14.42