EUROPE INBO -konferenssi, Lahti

Lahden Sibeliustalossa järjestettiin 17.-20.6.2019 kansainvälinen Europe INBO -konferenssi, jonne kokoontui noin 150 osallistujaa Euroopan eri maista keskustelemaan ajankohtaisista vesienhoidon toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä. Suomi järjesti tilaisuuden yhteistyössä Ranskan kansainvälisen vesitoimiston kanssa ja toimi isäntänä ensimmäistä kertaa.

Konferenssissa laadittiin INBO-verkoston yhteinen julkilausuma EU-komissioon käyttöön. INBO-verkosto on yksi keskeinen toimija, joka käy keskustelua komission kanssa ja osallistuu myös EU-tasolla vesienhoidon strategisen työryhmän (SCG) toimintaan.

Maanantaina 17.6. järjestettiin tekninen työpaja aiheenaan luontopohjaiset ratkaisut vesienhoidossa (Natural Based Solutions = NBS). Eteenpäin katsova teema mahdollisti uuden oppimisen sekä rohkaisi luomaan uusia ratkaisuja  luonto-, maankäyttö- ja vesipolitiikan välisen yhteistyön parantamiseksi.

Varsinainen konferenssi pidettiin kaksipäiväisenä 18.-19.6. ja se koostuu yleisen osion lisäksi viidestä teemakohtaisesta osiosta:

  • Vedenlaatu ja tilatavoitteet
  • Maatalous ja ilmastonmuutos
  • Vesipuitedirektiivin uudistaminen
  • Rannikkovesien ja sisävesien yhteistarkastelut
  • Rajavesistöt

Torstaina 20.6. tutustuttiin Lahden ympäristöön maastoretkillä.

Konferenssi oli kaikille avoin ja maksuton.

Lisätietoja: https://www.inbo-news.org/en/events/europe-inbo-2019

 

Julkaistu 29.4.2019 klo 10.18, päivitetty 2.7.2019 klo 15.58