Kuukauden luku

Vesistökunnostusverkosto julkaisee kuukausilukuja vesiin ja vesien tilaan liittyvistä aiheista. Uusin kuukauden luku julkaistaan tällä sivulla. Aiemmin julkaistuja lukuja voit selata alasivustoilta kategorioittain:

Vesieliöt | Vesien tila | Vesistökuormitus | Vesivarat ja havainnot

Aihe-ehdotuksia kuukauden luvuksi voit lähettää sivun alareunassa olevan "palaute sivun vastuuhenkilölle" -linkin kautta.

 

Vesistökunnostusverkoston uusin kuukauden luku

Suomessa pohjaveden tuotto vuorokaudessa on 5,4 miljoonaa kuutiota.

Suomessa pohjaveden tuotto vuorokaudessa on 5,4 miljoonaa kuutiota.  
 
 
 

Suomen pohjavesivarat ovat erittäin suuret. Pohjavesialueita on yli 5000, joilla muodostuu 5,4 miljoonaa kuutiota pohjavettä vuorokaudessa. Suomessa vain 10 % pohjavedestä on ihmisten käytössä ja sitä käytetään vain 0,7 miljoonaa kuutiota vuorokaudessa. Suurin osa julkisten vesilaitosten jakamasta vedestä on pohjavettä ja loput pintavettä.

Pohjavedellä tarkoitetaan sateen ja lumen sulamisvettä, joka on suotautunut ja varastoitunut maa- ja kallioperään. Pohjavesimuodostumaksi eli akviferiksi kutsutaan pohjaveden kyllästämää maa- tai kallioperän vyöhykettä, josta vettä voidaan pumpata ihmisten käyttöön.

Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara. Sitä muodostuu karkearakeisten ja huokoisten maalajien alueilla, joilla vesi pääsee imeytymään hyvin maaperään. Pohjavettä ei siis muodostu savikoilla, koska vesi ei pääse imeytymään tiiviiseen maahan. Sitä vastoin kallioalueilla pohjavettä kyllä muodostuu, sillä kallion rakoihin pääsee suotautumaan vettä.

Lähde:

https://www.geologia.fi/2019/12/11/pohjavesi/

Julkaistu 31.5.2021 klo 9.16, päivitetty 28.5.2021 klo 10.29