Kuukauden luku

Vesistökunnostusverkosto julkaisee kuukausilukuja vesiin ja vesien tilaan liittyvistä aiheista. Uusin kuukauden luku julkaistaan tällä sivulla. Aiemmin julkaistuja lukuja voit selata alasivustoilta kategorioittain:

Vesieliöt | Vesien tila | Vesistökuormitus |  

 
Suomessa on 1,5 milj. vapaa-ajan kalastajaa.
 

Suomessa on 5200 kalojen vaellusta estävää patorakennetta

Kesäisin vieheet viuhuvat ahkerasti, sillä joka neljäs suomalainen harrastaa kalastusta. Pannulle päätyy useimmiten ahventa ja haukea – niiden osuus on noin puolet vapaa-ajan kalastajien kokonaissaaliista, 22 miljoonasta kilosta. Seuraavaksi eniten, noin 3 miljoonaa kiloa, saadaan saaliiksi kuhaa.

Vetouistelu ja heittokalastus ovat suosituimpia kalastusmenetelmiä, ja saaliista lähes 40 prosenttia nouseekin niillä. Verkoilla pyydetään vajaa kolmannes kokonaissaaliista, pilkillä 12 ja ongella seitsemän prosenttia. Vielä parikymmentä vuotta sitten verkkosaaliin osuus oli yli puolet vapaa-ajan kalastajien kokonaissaaliista.

Kalastus on jokseenkin sukupuolittunut harrastus: miehistä kalastusta harrastaa 37 prosenttia ja naisista 18 prosenttia.

 

Lisätietoa ja linkkejä:

https://stat.luke.fi/tilasto/4424/

https://mmm.fi/kalat/vapaa-ajankalastus

 

 

Julkaistu 16.12.2021 klo 12.20, päivitetty 19.7.2022 klo 14.37