Jokikunnostukset

ACT2

Hallinnoi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ajankohtaista

RIFCI Act 2 kuvaSyksyllä 2013 tehtiin kunnostuksia Rakkolanjoen neljällä alimmalla koskella ja alkusyksystä saatiin päätökseen Soskuanjoen kunnostukset. Molemmissa kunnostuksissa tavoitteena oli lisätä lohikaloille lisääntymis- ja poikastuotantoalueita sekä suojapaikkoja. Venäjän puolen koskikunnostukset eivät onnistuneet.

Ecocamp -leirillä löydettiin Soskuanjoelta viime syksynä kuteneiden lohien poikasia, eli kutu onnistui ja poikaset kuoriutuivat.

RKTL:n  tiedote aiheesta

Jokikunnostusten tavoitteet

Aluksi tehtiin maastokartoituksiin ja – mittauksiin perustuvat kunnostussuunnitelmat rajan yli virtaaviin Mustajokeen ja Rakkolanjokeen sekä niiden sivujokiin ja Vammeljokeen. Kunnostukset tehdään koskissa joissa on merkittävin tarve jokiympäristön tilan parantamiseen

Mustajoen alueella kosket kunnostetaan vapaaehtoisvoimin (ecocamp-leirit, ammattikorkeakoulun kala- ja ympäristötalouden opiskelijat, paikallisille asukkaat ja muut kumppanit). Venäjän puoleisella jokiosuudella kunnostukset tehdään Pietarin yliopiston biologian opiskelijoiden avustuksella.

Rakkolanjoen alueella suuri osa kunnostustoimista (koneellisesti) on suunniteltu padottuihin koskiin Selesnovon ja Luzaigan kylissä. Patoihin mahdollisetsi tehdään teknisiä muutoksia (kalateitä), jotta kalojen vapaa kulku molemmin puolin rajaa olisi mahdollista. Muita kalojen kulkua haittaavia esteitä, kuten rytöjä tullaan poistamaan kaikista hankejoista. Yhteistyössä rajavartioiden ja suomalais-venäläisen rajavesikomission kanssa vaellusesteet voidaan poistaa.

RIFCIlogot

Julkaistu 6.11.2013 klo 10.47, päivitetty 28.5.2019 klo 17.46