Kalavesien kunnostus ja hoito

Kalat, kuten muutkin vesieliöt, ovat sopeutuneet elämään vedessä ja ovat siitä riippuvaisia. Ihminen on toimillaan monin paikoin muuttanut vesistöjen luontaista tilaa ja siten heikentänyt kalojen elinolosuhteita aiheuttaen mm. vedenlaadun huonontumista sekä vaellusreittien katkeamista. Kalavesien kunnostuksella tähdätään kalojen elinolosuhteiden parantamiseen ja kalaston luontaisen tilan palauttamiseen.

Hoitokalastus

Kalastuksen painottuessa liikaa petokaloihin, kuten kuhaan, voi järven kalaston rakenne muuttua merkittävästi ja etenkin rehevästä järvestä kehittyä ajansaatossa särkikalavaltaisempi. Hoitokalastukseksi kutsutaan erityisesti särkikaloihin keskittyvää kalastusta, millä pyritään palauttamaan kalaston rakenne normaalimmaksi ja samalla parantamaan vedenlaatua. Lue lisää Hoitokalastuksesta.

Kalojen vaellusyhteyden palauttaminen

Padot ja monet vesistörakenteet, esimerkiksi väärin asennetut tierummut, voivat estää tai heikentää kalojen ja muiden vesieliöiden kulkua joissa ja puroissa. Jos vaellusestettä ei voida poistaa, kalojen kulkua voidaan parantaa mm. luonnonmukaisten ohitusuomien tai kalateiden avulla.

Lisää aiheesta

Julkaistu 28.3.2019 klo 11.14, päivitetty 10.10.2019 klo 15.07